??İ?Leri Bakan? Muammer G?Ler, Ara? Kimliklendirme Sistemi ?Al??Mas?...

??İ?Leri Bakan? Muammer G?Ler, Ara? Kimliklendirme Sistemi ?Al??Mas?...
-??i?leri Bakan? Muammer G?ler, Ara? Kimliklendirme Sistemi ?al??mas? kapsam?nda, ara? plakas? ile cam...

-??i?leri Bakan? Muammer G?ler, Ara? Kimliklendirme Sistemi ?al??mas? kapsam?nda, ara? plakas? ile cam etiketine yerle?tirilmesi planlanan ciplerde sadece g?venlik seri numaras? ile plaka bilgisi yer alaca??n?, konum bilgisi ile GPS uydu ba?lant?s? olmayan sistemde kullan?lacak ciplerin kesinlikle ki?isel bilgi i?ermeyece?ini s?yledi. ANKARA (ANKA)- ??i?leri Bakan? Muammer G?ler, Ara? Kimliklendirme Sistemi ?al??mas? kapsam?nda, ara? plakas? ile cam etiketine yerle?tirilmesi planlanan ciplerde sadece g?venlik seri numaras? ile plaka bilgisi yer alaca??n?, konum bilgisi ile GPS uydu ba?lant?s? olmayan sistemde kullan?lacak ciplerin kesinlikle ki?isel bilgi i?ermeyece?ini s?yledi.
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu'nun soru ?nergesini yan?tlayan ??i?leri Bakan?, Ara? Kimliklendirme Sistemi (AKS?S) ?al??mas? kapsam?nda, ara? plakas? ile cam etiketine yerle?tirilmesi planlanan ciplerde sadece g?venlik seri numaras? ile plaka bilgisi yer alaca??n?, ayr?ca, ciplerin g?venli?i, T?B?TAK ile i?birli?i i?erisinde mevcut teknolojideki en g?ncel metotlar geli?tirilerek sa?lanaca??n? belirtti.
??i?leri Bakan? ??yle dedi:
"Halihaz?rda karayolu ?cretlendirilmesinde kullan?lan HGS ile ayn? sisteme ve teknolojiye sahip AKS?S'te sahte/?al?nt? ara?, plaka vb. g?venlik uygulamalar?n?n desteklenmesi i?in sistemin fonksiyonlar? ?e?itlendirilecek ve konum bilgisi ile GPS uydu ba?lant?s? olmayan sistemde kullan?lacak cipler kesinlikle ki?isel bilgi i?ermeyecektir."
Bakan G?ler, sistemin geli?mi? ?lke ?rneklerinde oldu?u gibi trafik kural ihlallerinin en ?ok yap?ld??? g?zergah ve noktalara kurulmas? ile trafik denetimi yapan ekiplerin sistemin bulunmad??? b?lgelerde g?revlendirilmesinin sa?lanm?? olaca??na i?aret etti.
??i?leri Bakan?, 2020 y?l?na kadar trafik kazas? ?l?mlerinin y?zde 50 oran?nda azalt?lmas? hedefi ile haz?rlanan ve 2012/16 nolu Ba?bakanl?k Genelgesi olarak da yay?mlanan "Karayolu Trafik G?venli?i Stratejisi ve Eylem Plan?" do?rultusunda trafik denetimlerinde elektronik denetleme sistemlerinin (TEDES) etkin ve yayg?n olarak kullan?lmas? ve yol kullan?c?lar?na y?nelik bilgilendirme faaliyetlerinin y?r?t?lmesinin hedeflendi?ini belirtti. (ANKA)
(MG/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com