İşçi artık sabit değil azalan gelirli

İşçi artık sabit değil azalan gelirli
Son yapılan vergi düzenlemeleriyle asgari alan işçi artık azalan gelirli oldu.

Yeni yapılan düzenlemelerle birlikte işçilerden alınan verinin arttığını açıklayan Türk-İş alınan vergilerin ardından sabit gelirli olan işçinin artık azalan gelirli olduğunu açıkladı.

2006 yılından günümüze kadar uygulanan vergi sitemiyle asgari ücret alan işçilerin ödediği verginin yüzde 20’ye çıktığını belirten Türk-İş "İşçi Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Adalet İstiyoruz"  isimli bir çalışmayla vergi adaletinin ücretli aleyhine bozduğunu ortaya koydu. Mevcut vergi sistemi yüzünden gelir ve kazanç üzerinden toplanan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretliler tarafından ödenir hale geldiğini belirledi.

Büyük kazanç elde edenler işçilerin üzerindeki ağır vergi yük sayesinde büyük vergiler ödemekten kaçabildiği belirtilen çalışmada "Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücretliler oluşturmaktadır. Ticari ve serbest kazanç sahiplerinin önemli bir bölümü ise vergi mükellefi yapılamamıştır" iddiasına yer verildi.

Vergi dilimleri nedeniyle ücretlilerin aylık gelirlerinde ciddi erimeler oluşmaya başladığı, bu nedenle "sabit gelirli" ifadesinin yerini "azalan gelirli" ifadesinin aldığını belirten Türk-İş, örneğin aylık 2 bin 200 lira maaş alan bir ücretlinin artan oranlı vergi dilimi nedeniyle 225 lira ücret kaybına uğradığını hesapladı. Bu ücretlinin sene başında aldığı net ücreti yılsonunda da alabilmesi için maaşına yüzde 16,7 zam yapılması gerekiyor.

Türk-İş ra­po­run­da, "En büyük vergi ödeyicisi olan işçileri işverenlerle aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır. Ver­gi­de ger­çek an­lam­da re­form, an­cak üc­ret­li­ler aley­hi­ne var olan çar­pık ya­pı­nın de­ğiş­ti­ril­me­siy­le müm­kün. Ön­ce­lik­le emek üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü­nün azal­tıl­ma­sı ve ver­gi­nin ge­niş kit­lele­re adil bir şe­kil­de yan­sı­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­li. Bu ül­ke­nin sağ­la­dı­ğı kay­nak­la­rı kul­la­na­rak ge­lir ve ser­vet el­de eden­ler, top­lu­ma kar­şı yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li ve ka­zanç­la­rı ora­nın­da ver­gi öde­me­le­ri sağ­lan­malı­dı­r" çağ­rı­sı ya­pıl­dı. (UGE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com