İşsizlik Rakamlarında Düşüş!

İşsizlik Rakamlarında Düşüş!
Türkiye'de 2010 Ekim döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düşerek, yüzde 11,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik rakamları Ekim ayında da düşüş gösterdi.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, 30 Nisan 2010 tarihinde ayrı bir haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şubat 2010 döneminden başlamak üzere, ilgili döneme ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri de ilgili haber bülteni ile verilmektedir. Tablo 1 mevsim etkilerinden arındırılmamış, Tablo 2 ise mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerini içermektedir.

Ekim 2010 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 855 bin kişi artmıştır. 

2010 yılı Ekim döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 574 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 855 bin kişi artarak 52 milyon 788 bin kişiye ulaşmıştır.

Ekim 2010 döneminde işgücüne katılma oranı % 49'dur.

2010 yılı Ekim döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla % 49 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık azalışla % 70,8, kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla % 28'dir.

 İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

 • Toplam işgücünün % 17,4'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.
 • Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 69,7, kadınlar için % 24,1'dir.
 • Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 84,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda   % 71,6'dır

   

Tarım dışı istihdam 600 bin kişi artmıştır.

2010 yılı Ekim döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre                 953 bin kişi artarak, 22 milyon 972 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 353 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 600 bin kişi artmıştır.

 Ekim 2010 döneminde istihdam edilenlerin % 25,7'si tarım, % 19,6'sı sanayi, % 6,6'sı inşaat, % 48,1'i ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,5 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 1 puan azaldığı görülmektedir.

İstihdamın yapısı

 Bu dönemde istihdam edilenlerin;

 • % 71,5'i erkek nüfustur.
 • % 59,2'si lise altı eğitimlidir.
 • % 61,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 25,1'i kendi hesabına veya işveren,                    % 13,7'si ise ücretsiz aile işçisidir.
 • % 59,1'i 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.
 • % 2,6'sının ek bir işi vardır.
 • % 2,6'sı mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.
 • Ücretli olarak çalışanların % 87,9'u sürekli bir işte çalışmaktadır.

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla % 43,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 86,4'ten % 85,3'e, tarım dışı sektörlerde % 30,4'ten % 29,1'e düşmüştür.

İşsizlik oranı % 11,2'dir.  

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 398 bin kişi azalarak 2 milyon 901 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 1,8 puanlık azalış ile % 11,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,9 puanlık azalışla % 13,6, kırsal yerlerde ise 1,8 puanlık azalışla % 6,4 olmuştur.

Bu dönemde;

 • İşsizler sıklıkla (% 31) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.
 • İşsizlerin % 86,9'u (2 milyon 522 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.
 • Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 50,6'sı "hizmetler", % 20,9'u "sanayi",             % 17,3'ü "inşaat", % 8,1'i "tarım" sektöründe çalışmış, % 3,2'si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.
 • İşsizlerin; % 29,4'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 15,4'ünü işten çıkarılanlar, % 18'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 6,9'unu işyerini kapatan/iflas edenler, % 8,9'unu ev işleriyle meşgul olanlar, % 11,5'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 9,8'ini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.


   

İşgücü dışında olanların % 49,9'u daha önce bir işte çalışmıştır.                                                                                                      

Ekim 2010 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 16,1'i “tarım",        % 11,4'ü "sanayi", % 3,1'i "inşaat", % 20,7'si "hizmetler" sektöründe çalışmış, % 48,6'sı ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Ekim 2010 döneminde 2 milyon 59 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 9'dur. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 28,5'i 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 18,9'u "sanayi", % 36,9'u "hizmetler",         % 20,4'ü "inşaat" sektöründe, % 23,8'i ise "tarım" sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin % 14,4'ünü (417 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

Tablo 2. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri2010 yılı Ekim döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 262 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 16 bin kişilik azalış sözkonusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puanlık  artış ile % 48,8, istihdam oranı 0,5 puanlık artış ile % 43,2, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile % 11,6 olarak gerçekleşmiştir.

Örnek büyüklüğü ve cevapsızlık oranı

Ekim 2010 haber bülteninde açıklanan sonuçlar; Eylül, Ekim, Kasım 2010 aylarını içeren üç aylık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde, kentsel yerlerden 30 257 ve kırsal yerlerden 12 192 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 42 449 örnek hanehalkı seçilmiştir. Bu hanehalklarından 36 339'u ile anket yapılmış, 6 110 hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu doldurulmuştur. Ekim 2010 döneminde, cevaplamama oranı, kırsal yerlerde % 13,6, kentsel yerlerde % 12,6 olmak üzere, Türkiye genelinde % 12,9 olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, örnek hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 96 bin 619 fert ile görüşülmüştür.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
  Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
  Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
  E-Posta: info@sansursuzhaber.com