İşte AKP torpilinin belgesi!

İşte AKP torpilinin belgesi!
AKP'li müdür şoförünün oğlu için Bakan’dan torpil istedi. Antetli kağıda yazılan istek gizli kalmadı…

AKP tor­pil­de sı­nır ta­nı­mı­yor.
 
İk­ti­dar par­ti­si­nin Mec­lis Grup Mü­dü­rü Ha­lil Er­gen, ma­kam şo­fö­rü­nün oğ­lu­nun gi­re­ce­ği mü­la­kat için ba­kan­lık­tan ‘il­gi­’ is­te­di.
 
Sözcü gazetesinden Asuman Aranca’nın haberine göre, tor­pil bel­ge­si “TBMM AKP Grup Baş­kan­lı­ğı­” an­tet­li bir ka­ğı­da ya­zıl­mış. Tor­pil ya­zı­sın­da is­mi be­lir­til­me­yen bir ba­kan­lı­ğın mü­la­ka­tın­dan bah­se­di­li­yor.
 
Ya­zı­da, mü­la­ka­ta gi­re­cek Ab­dus­sa­met Ay­dı­n’­ın TC kim­lik nu­ma­ra­sı ile cep te­le­fo­nu ya­zı­yor. Ko­nu bö­lü­mün­de ise “Ka­sım ayı için­de Ba­kan­lı­ğı­nız nez­din­de ya­pı­la­cak olan Uz­man Yar­dım­cı­lı­ğı mü­la­ka­tı­na gi­re­cek olup il­gi­li ki­şi. grup personelimizin çocuğudur deniliyor. (CTK)

Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/pamukkalede-muhtesem-yukselis.html 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com