İşte CHP'nin Beyannamesi!

İşte CHP'nin Beyannamesi!
AK Parti'nin ardından CHP de seçim bildirgesinde yeni Anayasa vaadinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, darbelere gerekçe gösterilen 35. maddeyi değiştireceklerini belirtirken 'Anadilde öğrenim' sözü verdi. Aleviler'in taleplerini her alanda hayata geçireceklerinin de altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini, milletvekili adaylarının tanıtımının da gerçekleştiği törenle açıkladı. CHP'nin 'Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye'si' başlıklı seçim bildirgesi "Özgür insaniçin" girişiyle başlarken, ilk seçim taahhüdü "özgürlükçü demokrasi' başlığı altında yeni anayasa oldu.

35.madde değişmeli


CHP'nin 134 sayfalık seçim bildirgesinde, Hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan yeni ve özgürlükçü bir Anayasayı hayata geçireceğiz" sözü verilirken, şu bölüm dikkat çekti: "CHP, silahlı kuvvetlerin siyasete karışmasına karşı çıkmaktadır. Silahlı kuvvetler sivil otoritenin kontrolü altında bulunmalıdır. Bu amaçla CHP, Türkiye için kapsamlı bir sivilleşme programı ile yola çıkmaktadır. CHP iktidarında, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesi değiştirilecektir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır. Askerlikte profesyonelliğe önem verilecek ve zorunlu askerlik hizmeti orta vadede herkes için altı aya indirilecektir. Sivilleşme hem siyasete hem topluma hakim kılınacaktır."

ÖYM'ler olmayacak

Bildirgenin 'yargı reformu' başlıklı bölümünde şunlar kaydedildi:

■ Yargıç ve savcıların Ada let Bakanlığı'na idari bağlılığı m kaldıracağız.

■Anayasa Mahkemesi 'nin yapısını ve yetkilerini yeniden düzenleyeceğiz.

■Askeri yargının görev alanını daraltacağız. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahke melerini kaldıracağız.

■ Hâkimler ve Sava lar Yüksek Kurulunu kaldırıp, yerine Yargıç lar Yüksek Kurulu
kurulacak.
Seçim yasalarına ilişkin öngörülen düzenlemeler, şu şekilde sıralandı:

■ Yüzde 10 seçim barajı kaldırılacak. -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
(AİHM) içtihatları ve Venedik Kriterleri uyarınca siyasi partilerin kapatılmasına çok istis nai durumlarda izin vereceğiz.

■ Tüm partilerin adil ve nesnel ölçütlere göre devlet yardımı almasını sağlayacağız.

■ Seçilme yaşını 21'e indireceğiz.

İsteyene anadilde öğrenim

'Doğu ve Güneydoğuda tam demokrasi' başlıklı bölümde Kürt sorununa ilişkin çözüm önerilerine temas edildi:

■ Doğu ve Güneydoğuda baskılara son verecek, toplumsal barışı sağlayacağız. Kürt yurttaşlarımızın kimliklerini yaşamalarının önündeki engelleri çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi kurarak aşacağız.

■ Yasa ile kuracağımız, uluslararası standartlara uygun komisyonlar yoluyla faili meçhulleri aydınlatacak ve ka-yıplan bulacağız. Sorumluları cezalandırarak halkımı zm acılarını dindirecek ve adaleti sağlayacağız.

■ Talep eden yurttaşlarımıza anadil öğrenimi olanağı sunacağız.

■ Dersim arşivlerini açacağız.

■ Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri devlet kurumla rı ve kışlalardan kaldıracağız.

■ Diyarbakır Cezaevini toplumsal barış için müzeye dönüştüreceğiz.

Aleviler'e'eşitlik'sözü

'Laiklik ve inanç özgürlüğü' başlığı altında, Aleviler'in taleplerine yer verildi:

■ Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık talebini her alanda hayata geçireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığının, tüm inanç ve mezheplerin taleplerine duyarlılık içinde, inanç çoğulculuğunu gözeterek ve eşitlik anlayışıyla yaklaşmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

■ Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini zorunlu olmaktan çıkaracak, temel eğitimde ve lisede isteğe bağlı hale getireceğiz.

Kürsüye dokunulmazlık

Ergenekon sanıklannı aday yapan CHP, dokunulmazlıkla-n kaldırma sözü verdi:

■ Dokunulmazlığın, adi suçlara karşı kalkan olmasına son vereceğiz. Kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandıracağız.

■ Siyasi Ahlak Yasa-sı'nı çıkaracağız. Seçimle gelen milletvekilleri ve yöneticilerin mal bildirimlerini internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunacağız.

Her eve maaş girecek

CHP'nin tartışılan aile sigortası projesinin ayrıntıları şu şekilde sıralandı:

■ Asgari seviyenin altında geliri olan her haneye yoksulluk durumuna göre 'aile sigortası' ödemesi yapacağız. Bu ödeme, ayda 600 TL'nin altında olmayacak, ailede bakılan yaşlı ve engelli sayısına bağlı olarak ayda 1.250 TL'ye kadar çıkabilecek. İhtiyaç sahiplerinin başvuracağı tek adres Aile Sigortası Kurumu (AS-KUR) olacak.

■ Aile Sigortası kapsamında her aileye, çocuk başına 45-100 TL olmak üzere, iki çocuk için sosyal destek vereceğiz. Eğitimine devam eden çocuklara her ders yılı başında kitap ve kırtasiye desteği sunacağız. Aile Sigortası Programı kapsamındaki çocukların eğitim harcamalarının tümünü, yurt parası dâhil, bu sigorta kolundan karşılayacağız.

■ İhtiyacı olan her aileye aylık 125-190 TL yetişkin desteği sağlayacağız. Ailede bulunan yaşlıların bakımına yönelik olarak aylık 100- 150 TL destek sunacağız.

Halef selef samimiyeti


■ Törende, eski Genel Başkan Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu'nun yan yana oturması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, tören sonrası Baykal'ı aracına kadar da uğurladı.

■ Alevi ve Kürt kelimesini kullanmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu dün ilk kez 'Kürt yurttaş've 'Alevi yurttaş' dedi.

■ Aday tanıtımında sadece Kılıçdaroğlu ile CHP'nin İzmir adayı gazeteci Mustafa Balbay'ın alkış alması dikkat çekti.

Harçlar kalkacak

■ 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençlerimizi zorunlu eğitim kapsamında tutacağız. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaşı zorunlu duruma getireceğiz.

■ SBS sınavını kaldıracak, ilköğretim okullarını sağlıklı bir işleyişe kavuşturacağız.

■ Üniversite sınav sistemini aşamalı olarak kaldıracağız.

■ ÖSYM yeniden yapılandırılacak.

■ Çok başlı sınav organizasyonuna son vererek, özerk yapıya sahip ulusal bir test merkezi kuracağız.

■ Yüksek Öğretim Kurumu'nu (YÖK) kaldıracağız.

■ Üniversite harçlarını kaldıracağız, en geç iki yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz.

Her yıl 800 bin kişiye iş

■ Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı 2,6 trilyon dolara, kişi başına geliri 31.500 dolara ulaştıracağız.

■ İhracatın 650 milyar dolara ulaşmasını sağlayacağız.

■ Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyüme hızının yılda ortalama yüzde 9,5'i yakalamasını sağlayacağız.

■ Her yıl ortalama 800 bin kişiye istihdam yaratacağız.

■ İşsizlik oranını yüzde 5'e indireceğiz.

■ Teşvik uygulamalarındaki dağınıklığı gidermek amacıyla Teşvik Uygulama Müs-teşarlığı'nı kuracağız.

Askerlik 6 ay


CHP lideri, askerlik süresini önce 9 aya, aşamalı olarak da 6 aya indirecekleri taahhütünde bulundu.
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com