İşte TOKİ'nin uymadığı yasa

İşte TOKİ'nin uymadığı yasa
Samsun'daki sel felaketinin ardından başlayan tartışmalar, olayda yeni yasa ihlallerinin olduğunu ortaya çıkardı.
İnşaat Mühendisleri Odası'nın talep üzerine TOKİ'den gönderilen bir yazıda, "Kuzey Yıldızı Konutlarının bulunduğu bölgenin imar planlarının TOKİ uygulamalarından çok daha önce belediyelerce hazırlandığı, ÇED yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca kurum tarafından hazırlanan "Proje Tanıtım Dosyası"nın da Samsun Valiliğince onaylandığı" belirtiliyor.
 
İMO, "'Bir sorumlu veya suçlu varsa o biz değiliz' anlamına gelen bu ifadeler, kurumlar arası koordinasyon ve güven ilişkisinin vahim boyutlarını açıkça ortaya koyduğunu" ifade etti.
Oda burada altı çizilmesi gereken başka bir noktaya dikkat çekiyor. 24 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5793 sayılı Kanunla TOKİ, "gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye" yetkili kılındı.
 
Aynı kanunda TOKİ'nin bu yetkiyi kullanması durumunda hazırlanan planların ilgili belediye veya valilikçe en geç 3 ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması gerektiği de ifade edildi. İMO gönderilen yazıda "Bu anlamda olayın ardından yapılan basın açıklamaları ile şubemize gönderilen resmi yazıda yer alan bilgiler arasında bir çelişki söz konusudur" diyor.
 
Açıklamalar ve belgeler çelişkili
 
Facianın ardından TOKİ tarafından yapılan basın açıklamasında "Konutların uygulamaları Samsun Büyükşehir Belediyesi‘nin İmar Yönetmeliği ile yürürlükteki plan ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır" denilmesine rağmen, İMO'ya gönderilen resmi yazıda TOKİ'nin facianın yaşandığı bölgede söz konusu plan yapma yetkisini kullanmış olduğu görülüyor.
 
İMO, "Elbetteki sorunlu bir bölgenin imar ve yapılaşmaya açılması konusunda büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve Valilik öncelikli olarak sorumludur, ancak 'dar gelirli vatandaşa konut üretme' amacıyla kurulan TOKİ de vatandaşların can ve mal güvenliğinden devlet adına sorumludur. Bu bağlamda TOKİ tarafından imar tadilatı ile 'kentsel dönüşüme' açılan bir alanın olası risklerinin ve alınması gerekli önlemlerin kapsamlı bir araştırma ile tespit edilmesi beklenir.
 
Yaşanan facialarda sorumluluğu üstlenmek yerine, bir başka kurum adres gösterildiği müddetçe mevcut eksikliklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi pek mümkün görünmemektedir" dedi.
 
Kapıcı daireleri zaten yasalarda var
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar‘ın "kapıcıları bodrumlardan kurtaralım" diyerek "zemin altında yerleşimi yasaklayan bir düzenleme hazırlığında" olduğunu kaydeden İMO, "Bakan yanlış bilgilendirilmiştir. Zira Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 52. Maddesinin "Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının ölçü ve niteliklerini" belirleyen 3. Fıkrasının (a) bendinde " Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tabii zemine (0.50) metreden fazla gömülü olmayacaktır" denilmektedir. Ortalama bir dairenin 3 m yükseklikte olması gerektiği düşünüldüğünde, kapıcı dairelerinin bodrum katına değil giriş katına tekabül edecek şekilde inşa edilmesi gerektiği anlaşılacaktır. Aynı fıkranın b bendinde " Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecektir" hükmü yer almaktadır. Yönetmelikte son derece açık bir şekilde ortaya konulan bu hususlar, kapıcı dairelerinin yerin altında olamayacağını göstermektedir."
 
Yönetmeliğe uyulmadı
 
Bazı bölgelerde arazinin eğiminden yararlanarak birden fazla bodrum kat yapılması ve iskâna açılması mümkün olabilmektedir. Ancak TOKİ, coğrafi yapı ve iklim farklılıklarını dikkate almaksızın Türkiye‘nin her yerinde aynı tip konutları inşa etmektedir. Bu durum ise Samsun örneğinde olduğu gibi arazinin düz olduğu yerlerde bodrum katlarının (dolayısıyla da kapıcı dairelerinin) toprak altında kalmasına neden olmaktadır. TOKİ‘nin bölgenin özgün koşullarını dikkate almadığı gibi Yönetmelik hükümlerine de uymadığı görülmektedir." (NSK)
 
Yurt gazetesi
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com