Kılıçdaroğlu, İpsala Kaymakamlığı Sitesini Niye Tavsiye Etti?

Kılıçdaroğlu, İpsala Kaymakamlığı Sitesini Niye Tavsiye Etti?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısında "hukuk devleti"nin özelliklerini anlattı.

ÖZEL | SANSURSUZHABER

Kürsüye çıkan CHP Lideri, "Hukuk devletinin nasıl olması gerektiğini merak edenler, İpsala Kaymakamlığı'nın internet sitesine girip, okusun!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tavsiye ettiği o yazı, SANSURSUZHABER'de...

HUKUK DEVLETİ NEDİR?

Hukuk Devleti, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, her anlamda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğunun bilincinde olan devlettir.

Bu ilke ve düşüncelerden hareketle, hukuk devletine ilişkin yaklaşımlar değerlendirildiğinde; devletin hukuka bağlılığının güvencelerinin sağlanması, bireysel temel hak ve özgürlüklerin korunması, güçler ayrılığı ilkesi, yasallık ilkesi, hukuk önünde eşitlik, hak arama yollarının açık olması, yönetimi ve kamu görevlilerini (cezai ve hukuki sorumluluk) eylem ve işlemlerinde sorumlu tutmak, kazanılmış haklara saygı gösterilmesi ve hukukun evrensel ilkelerine itibar edilmesi gibi hususları hukuk devletinin gerekleri arasında sayabiliriz.

Anayasalarımız içerisinde ilk olarak Hukuk Devleti’nden söz eden 1961 Anayasası olmuştur. 1982 Anayasası da 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eder.

Günümüzde gelişmiş hukuk sistemlerinde ortak bir hukuk kavramı ve kurumu olan hukuk devletinin şu unsurlardan oluştuğu kabul edilmektedir: 

Yasallık ilkesi, günümüzde yasaların anayasaya uygunluğunu da kapsar ve idarenin yalnızca yasalara değil genel hukuk kurallarına da bağlı olmasını öngörür. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, tam bağımsızlık yerine denetim ve işbirliğini de kapsayan bir denge sistemini içerir.

Temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi, hukuk devleti ile demokrasi kavramları arasındaki bağı kuran bir ilkedir. Buna göre kişilerin temel hak ve özgürlükleri pratikte uygulanabilen ve demokratik rejimin ruhuna uygun olan güvencelere bağlanmalıdır. 

Hukuk güvenliği ilkesi, devlet işlemlerinin önceden öngörülmüş esaslara uygun olarak yapılması, geriye yürüyen hükümler içermemesi ve önceden uygun bir biçimde duyurulması gibi ilkeleri içerir. 

İdarenin yargısal denetime bağlı olması ilkesi, idarenin hiçbir işlem ve eyleminin yargı denetimi dışında bırakılmaması gerektiğini içerir. 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com