Kira işkencesi başlıyor

Kira işkencesi başlıyor
İstanbul’da ve Türkiye genelinde kira ücretleri her geçen gün daha çok artıyor.

Sözcü Gazetesi’nin iddialarına göre kira ücretlerinde yüz­de 100-200, hat­ta yüz­de 400-500 ar­tış ya­pı­lan semt­ler var.
 
Fa­hiş ar­sa be­de­li, sa­de­ce ar­sa sa­hip­le­ri­ni de­ğil, ev ve iş­ye­ri sa­hip­le­ri­ni de ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor.
Ar­sa be­de­li “ar­sa pa­yı­” ola­rak, ko­nut ve­ya iş­ye­ri­nin ma­li­ye­ti­ni yük­sel­ti­yor. Böy­le olun­ca, 300 bin li­ra­lık evin em­lak ver­gi­si de­ğe­ri 2 mil­yon TL çı­ka­bi­li­yor. Ma­li­ye, ki­ra ge­li­ri olan­la­ra, “em­lak ver­gi­si de­ğe­ri­nin yüz­de 5’in­den aşa­ğı ki­ra ka­bul et­me­m” di­yor. (Bkz. GVK. Md.73) On­dan son­ra hat­lar ka­rı­şı­yor. Yıl­da 18 bin li­ra ki­ra alı­nan ev için, 2 mil­yon TL’­nin yüz­de 5’i üze­rin­den, 100 bin li­ra ki­ra gös­te­ril­me­si is­te­ni­yor!
 
Çok ki­şi, iş ye­ri ki­ra­sın­da­ki ar­tış ora­nı­nın yıl­lık ÜFE (Üre­ti­ci Fi­yat En­dek­si’n­de­ki) ar­tış ora­nı­nı (ör­ne­ğin Ocak 2014 için yüz­de 4.10’u) aşa­ma­ya­ca­ğı­nı zan­ne­di­yor. Oy­sa, 1 Tem­muz 2020’ye ka­dar, ör­ne­ğin 2014’te, 2015’te “zam ora­nı ser­bes­t” ya­ni iş ye­ri ki­ra ar­tış ora­nın­da sı­nır­la­ma yok!
 
En az 10 yıl­dır ki­ra­cı olan­lar, 1 Tem­muz 2014’ten iti­ba­ren, hiç bir ge­rek­çe ol­ma­dan iş ye­ri ve­ya ev­den çı­kar­tı­la­bi­le­cek. Bu­nun için “üç ay ön­ce­den ih­ta­r” çe­kil­me­si ye­ter­li! En az 5 yıl­dır ki­ra­cı olan­lar­da da bu sü­re 1.7.2017’de baş­la­ya­cak. AKP bu iş­ken­ce­le­ri Ye­ni Borç­lar Ka­nu­nu ile ha­zır­la­dı. Unut­ma­dan be­lir­te­lim, bu ya­sa­lar, nü­fu­sun yüz­de 50’si­ne de­ğil, AKP yan­daş­la­rı­na ve des­tek­çi­le­ri­ne de uy­gu­la­na­cak!.. (UGE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Ağaoğlu tamamen bıraktı12 Şubat 2014 Çarşamba 07:36
 • "Duygusal kentler tasarlayacağız"23 Ocak 2014 Perşembe 17:14
 • Kira işkencesi başlıyor08 Ocak 2014 Çarşamba 11:21
 • Yabancılara gayrimenkul satışında patlama yaşandı!09 Aralık 2013 Pazartesi 15:51
 • Konut sahipleri dikkat!01 Aralık 2013 Pazar 23:23
 • AKP'li belediye Maliye'yi böyle dolandırdı01 Kasım 2013 Cuma 12:32
 • Avrupa’nın korkusu ‘konut balonu’ Türkiye'yi etkileyecek mi?24 Ekim 2013 Perşembe 15:15
 • En riskli alan İstanbul14 Ekim 2013 Pazartesi 16:14
 • Siyasi rant için ilçenin dokusunu yok edecekler14 Ekim 2013 Pazartesi 15:50
 • Erdoğan'ı çıldırtacak daire fiyatları!10 Ekim 2013 Perşembe 14:51
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com