''Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'' başladı!..

''Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'' başladı!..
Kütahya İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yürüttüğü ''Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'' kapsamında 6. etap uygulama sürecinin başladığı açıklandı.

Kütahya İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yürüttüğü ''Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'' kapsamında 6. etap uygulama sürecinin başladığı açıklandı.

Kütahya İl Tarım Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, programın 6. etabının uygulamasının hayata geçirilme sürecinin başladığı bildirildi.
Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konularının, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvuruları kapsadığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
''Ekonomik yatırımlara yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir. İl özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez. Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz. 6. etap proje başvurularının 10 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar İl Tarım Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.''

-KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KONULARI-
Programın, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili ekonomik yatırımlar ve toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları gibi konuları kapsadığı belirtildi.
Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında ise şu konuların destekleneceği belirtildi:
'Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. ) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.' denildi.
Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsadığı da ifade edildi.

-EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER-
Belirtilen yatırım konularının gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvurularının gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerektiği de özellikle belirtildi.
Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabildikleride açıklanırken, başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olmasının da zorunlu olmadığı kaydedildi.
Ekonomik yatırımlara yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahiplerinin kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olduğu ifade edilen açıklamada, ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerektiği, il özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedildi. Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanamaycağıda açıklandı.

-BAŞVURU SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER-
Belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabildikleri; kuruluşların, proje başvurusu, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerektiğine yapıaln açıklamada dikkat çekildi.
Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım projelerine başvurabilecek kurum ve kuruluşların ise mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sadece sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri tüzel kişilik olarak başvurabildikleri açıkalndı. 6. Etap proje başvurularının 10.05.2011 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılması gerektiği de özellikle anımsatıldı.
Ayrıntılı bilgi almak isteyen kişilerin Tarım İl Müdürlüğü Proje Yürütme Birimi'ne başvurmaları veya 231 1681 (136) Nolu telefonu aramaları gerekmektedir.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com