Kurşundan değil paparazzilerden saklanıyor!

Kurşundan değil paparazzilerden saklanıyor!
Muhteşem Yüzyıl'ın 'Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu gizemli erkek arkadaşıyla beraber paparazzilere görüntülenmemek için torpidonun altına saklandı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahidevran’ı canlandıran Nur Fettahoğlu gizemli erkek arkadaşıyla beraber görüntülenince büyük panik yaşadı.

Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­sin­de Par­ga­lı İb­ra­hi­m’­i can­lan­dı­ran Okan Ya­la­bık için Ka­ra­köy Li­man Lo­kan­ta­sı­’n­daki ve­da yemeğine ka­tı­lan Nur Fet­ta­hoğ­lu, ge­ce­yi tek ba­şı­na terk et­ti. Da­ha son­ra özel ara­cı­na bi­nen di­zi­nin Ma­hi­dev­ran Sul­ta­n’­ı bi­raz ile­ri­de so­kak ara­sı­na ara­cı­nı bı­ra­ka­rak baş­ka bir oto­mo­bi­le bin­di. FOG Ma­ga­zin ka­me­ra­sı­na ya­ka­lan­dı­ğı­nı fark eden oyun­cu­nun için­de ol­du­ğu araç Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü­’ne yö­nel­di. An­cak kaç­ma plan­la­rı po­lis çe­vir­me­si­ne ta­kı­lın­ca alt üst ol­du. Ma­hi­dev­ran gi­zem­li sev­gi­li­siy­le gö­rün­tü­len­mek­ten kur­tu­la­ma­dı. Oyun­cu­nun er­kek arkada­şı­nın isminin Gök­han Ni­ya olduğu öğ­re­nil­di. (TOK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com