Kurultay öncesi son toplantı

Kurultay öncesi son toplantı
CHP’de 26 Şubat’ta yapılacak Olağanüstü Kurultay öncesinde Tüzük Hazırlık Komisyonu son toplantısını yapmak üzere genel merkezde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Emek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tüzük taslağında yapılan değişiklere ilişkin bir sunum yaptı. Emeğin sunumun ardından, basın mensuplarına da yapılan değişikliklerin yer aldığı, taslak metin dağıtıldı.

12. MADDE DE UZLAŞI

Buna göre, tüzükte önemli değişliklere gidilirken, “Amaç” başlıklı 3. madde yeniden yazıldı. Demokratik ve laik hukuk devleti, bireylerin hak ve özgülükleri, kadın ve çocukların korunması, engelli haklarının gözetilmesi, çevre ve hayvan hakları gibi konular partinin amaçları arasında yer aldı.

Tüzükte, aday üyelik ise kaldırıldı. “Merkez Yönetim Kururlu Kararı ile Üyelik” olan tartışmalı 12. madde de, 362 delegenin talepleri göz önünde bulundurularak, “amacına uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla” yeniden düzenlendi. Buna göre, nitelikleri gereği üyeliğe bu madde hükmü uyarınca alınanlar, üç ay süreyle yalnız seçilme hakkından yararlanacaklar.

“Üyelik İşlemleri” başlıklı 14. Maddeye eklenen fıkrayla, üyelerin eğitim almalarının sağlanması ve üyenin aldığı eğitimlerin üye defterine ve üye kütüğüne işlenmesi kuralı getirildi.

Parti içi eğitim de 83. maddede ayrıntılı olarak düzenlenerek, etkin üyelik için sürekli eğitim amaçlandı.

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI PARTİ ÖRGÜTÜNDE

Tüzükte yapılan bir diğer değişikliğe göre ise, 23. maddeyle, kadın ve gençlik kolları, yan kollar olarak parti örgütüne alındı.
Aynı madde işle belediye ve ile genel meclisi üyelerinin disiplin kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev alamayacakları da düzenlendi.
İl ve ilçeler yönetim kurullarının sayıları da yeniden düzenlendi.

PM ÜYE SAYISI 60 OLDU

Parti Meclisi (PM) başlıklı 37. madde de yapılan değişiklikle, PM’yi “daha etkin bir yapılanmaya kavuşturmak” amacıyla üye sayısı 60 olarak yeniden düzenlendi. PM’ye kadın ve gençlik kolları başkanları da, oylamalara katılmamak şartıyla, doğal üye olarak katılabilecek.

MYK 17 KİŞİ’DEN OLUŞACAK

39. madde de yapılan düzenlemeye göre, Merkez Yönetim Kurulu da, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter olmak üzere 17 kişiden oluşacak. MYK’nın görevleri arasında, insan hakları ve çevre, iletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, sosyal politikalar, bilim kültür sanat ve yönetim, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konular da dâhil edildi. Ancak MYK üyeleri, PM üyeleri arasından seçimle değil, genel başkanın atamasıyla belirlenecek.

İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ ÜÇTE İKİSİNİN ALTINA İNMESİ HALİNDE DÜŞMÜŞ SAYILACAK

Genel merkez, örgütlerden gelen tepkiler üzerine, “Görevin Boşalması” olan 42. madde de değişikliğe gitti. Buna göre, il ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde, yedeklerin çağırılmasından sonra kurul üyelerinin sayısının üye tam sayısının üçte ikisinin altına inmesi halinde düşmüş sayılması kuralı benimsendi. Madde de, “genel merkezin baskısını ve yönlendirmesini sonlandırmak amacıyla” asıl üyeliklerde aynı gün içinde yardan fazla boşalma olması haliyle birlikte, her iki durumda da ilçelerde 45 gün, illerde ise 30 gün içinde Olağanüstü Kongreye gitme zorunluluğu getirildi.

ÇARŞAF LİSTE BENİMSENDİ

İl ve ilçe kongreleri ile kurultaylarda, seçimlerde çarşaf liste uygulaması asıl olarak benimsendi. Görüşmeler geçilmeden önce kongre üyelerinin onda birinin yazılı önerisi ve kongreye katılanların salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda blok liste usulü ile seçimlerin yapılamasına karar verilebileceği düzenlendi.

ONUR KURULU

Tüzükte, 56. maddeye eklenen değişiklikle partinin eski genel başkanları, TBMM Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Bakanlık yapmış olan üyelerinin yer aldığı bir “Onur Kurulu” oluşturuldu. Onur Kurulu üyeleri aynı zamanda kurultayın doğal üyeleri olacak.

ÇAĞRILAR BİRLEŞTİRLEBİLECEK, GÜNDEMLER AYRI OYLANACAK

54. maddede yapılan değişiklikle, olağanüstü genel kurul çağrılarının birden fazla olduğu durumlarda, genel başkana bu çağrıları birleştirme yetkisi verildi. Bu şekilde birleştirilerek yapılacak olağanüstü kurultayın gündemi, her gündemin ayrı ayrı oylanması şeklinde görüşülecek. Böylece genel merkez diğer çağrı gündemlerinin “eritilmeyeceği” görüşünde.

YÜZDE ON’LA GENEL BAŞKAN ADAYI OLUNABİLECEK

Yine, tartışılan bir diğer madde olan delegelerin Genel Başkan adayı önerme ile ilgili olan oran yüzde yirmiden, yüzde ona çekilirken, Başkanlık Divanı önünde imza verme zorunluluğu da kaldırıldı.
Organlarda gözetilecek cinsiyet kotası yüzde 33, gençlik kotası ise yüzde 10 olarak belirlendi.

TBMM ADAYLIĞI İÇİN ÖN SEÇİM VE YA ADAY YOKLAMASI

TBMM Üyeleri Adaylarının Belirlenmesi olan 58. maddede yapılan değişikliğe göre ise, milletvekilliği adaylığı için ön seçim ve aday yoklaması öncelikli yöntemler olarak belirlenirken, hangi seçim çevresinde ön seçim ve ya aday yoklaması benimsendi. Hangi seçim çevresinde önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması uygulanmasına PM’in karar vermesi kural olarak düzenlendi. Merkez yoklaması yönteminin uygulanması ile oran yüzde 20 olarak belirlendi.

KARAR ALMAK İÇİN SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI

“Program ve Tüzüğün Değiştirilmesi” olan 84. maddede yapılan değişikliğe göre ise, program ve tüzük değişikliklerinde, karar yeter sayısı Kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Böylece, kurultaylarda karar almak için muhakkak delege sayısının salt çoğunluğu aranacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BİR SONRAKİ KURULTAY

Öte yandan, kabul edildiği takdirde 26 Şubat’ta yapılacak bu tüzük değişiklikleri, partinin bir sonraki ilk kurultayında yani, 34. Olağan Genel Kurultayın ilk gününde yürürlüğe girecek.

CHP'NİN YENİ TÜZÜK TASLAĞI

CHP’de 26 Şubat’ta yapılacak Olağanüstü Kurultay'da delegelere sunulacak tüzük taslağında önemli düzenlemelere gidildi. Tartışmalı 12. Maddede yapılan değişikliğe göre, bu madde hükmü uyarınca partiye üye olanlar üç ay süreyle yalnız seçilme hakkından yararlanacaklar.

84. maddede yapılan değişikliğe göre ise, program ve tüzük değişikliklerinde, karar yeter sayısı Kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Böylece, kurultaylarda karar almak için muhakkak delege sayısının salt çoğunluğu aranacak.

Delegelerce kabul edildiği takdirde, 26 Şubat’ta yapılacak bu tüzük değişiklikleri, partinin bir sonraki ilk kurultayında yani, 34. Olağan Genel Kurultayın ilk gününde yürürlüğe girecek. (NSK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com