KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya Belediye mücavir alan sınırları içinde Kırgıllı Mahallesinin Kocakır mevkiinde bulunan aşağıda pafta, ada, parsel numaralan ile yüzölçümü yazılı taşınmazlar; 4706 sayılı Kanunun Ek 3. Maddesi ve Kamu Taşı
İLAN
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya Belediye mücavir alan sınırları içinde Kırgıllı Mahallesinin Kocakır mevkiinde bulunan aşağıda pafta, ada, parsel numaralan ile yüzölçümü yazılı taşınmazlar; 4706 sayılı Kanunun Ek 3. Maddesi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğine göre "Entegre Büviikbat Hayvanlık ve Hayvansal ürün Üretimi." yatırımları \ apnıak üzere talep eden yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.
2-a- Kütahya İl Özel İdaresine Ait Taşınma/ Mallar :
Yer : Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi
Pafta No : J24-a-02-a-3, J24-a-02-d-2
Ada/Parsel No : 3404/1 ve 3405/1
Parsel Adeti : 2 Adet
Yüzölçümü : 194906 m2 + 204240 m2 - 399146 m2
İdarece Taktir Edilen Bedel: 1.596584,00- TL.
3- Taşınmazın İmar Durumu : Söz konusu taşınmazlar Kütahya Belediyesi mücavir alanı içerisinde olup imar planı bulunmaktadır. Halen 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması devam etmekte olup tescil aşamasındadır. Bundan sonra yapılacak tesislere ait uygulama projeleri ile tekrar tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemler oluşacak olursa İdarenin denetiminde yatırımcı tarafından yaptırılacaktır. İl Özel İdaresine ait taşınmaz mallar için başvurular İl Özel İdaresine yapılacaktır.
4- İrtifak hakkı tesisi 49 yıldır.
5- Taşınmaz mallar için İdarece takdir edilen toplam rayiç bedel 1.596584,00- TL. olup taşınmaz üzerine yapılacak yatırımın toplam tutarı, bu taşınmazların maliki olan Kütahya İl Özel İdaresince takdir edilen rayiç değerinin 1 katından az olamaz. Taahhüt edilen yatırımın en az %20 sini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olmaları gereklidir. Tekliflerin eşit olması durumunda en faz la istihdamı sağlayan teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
6- Başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, irtifak hakkı tesisi, inşaatın ve işletmenin denetlenmesi, taşınmazın tahliyesi ve geri alınması gibi işlemlerin tamamı 4706 sayılı Kanunim Ek 3. Maddesi, Uygulama Yönetmeliği ve bu taşınmazın bu konu ile ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.
7- Yatırımcıların, " Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar " yönetmeliğinin EK-1 ver alan talep formunu ve FJK-6'da ver alan yatırım bilgi formunu doldurarak EK-2 de yer alan yatırımcıdan islenen belgelerin ver aldığı tasdikli dosyalar kapalı zarf içerisinde 02/05/2013 günü saat: 17:00'ye kadar Kütahya İl Özel İdaresine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru evraklarının arasına İdareye yatırılan başvuru bedelinin (1000,00 TL) makbuzu eklenecektir. Yatırımcılar müracaatlarını posta yolu ile yapabilirler. Belirlenen tarih ve saatten sonra yapılacak başvuru ile postada meydana gelen gecikmelerden dolayı Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8-Yapılan teklifler 4706 sayılı Kanunun Ek 3. Maddesi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğine göre oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
AKİS BÖLGE GAZETESİ  11032013   İTB: 1861  (4x16)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com