KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ve Maliye Hazinesine ait, Kütahya Belediye mücavir alan sınırları içinde Kırgıllı mahallesinin Kocakır mevkiinde etrafı tel çit ile çevrili 563,841 m²’lik kıraç arazi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
2- Kira süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yıldır.
3- İhale Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenin huzurunda 27/ 09 / 2012 tarihinde saat 14:00 ’te yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olan isteklilerin şartname ve diğer evrakları 30,00-TL karşılığında alması zorunludur.
5-Gayrimenkulün yıllık kira muhammen bedeli 11.000,00 TL.+KDV dir. geçici teminatı 330,00 TL. idari teminatı da 1.000,00 –TL. dir.
6-İhaleye gireceklerden istenilen belgeler:
a) Tebligata esas Kanuni ikametgah belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,
c) Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine veya başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameleri,
d) Bu iş adına hitaben yıllık muhammen bedeli olan 11.000,00.-TL’nin %3’ü olan 330,00 TL geçici teminat ve 1.000,00 TL. idari teminatın banka mektubu veya İl Özel İdaresine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzunu;
İhale komisyonuna teslim etmek zorundadır.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
AKİS BÖLGE GAZETESİ    İTB:7386   
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com