KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ'NDEN

KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ'NDEN
YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ'NDENKütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği hizmetlerinde kullanılan ekonomik ömrünü dolduran aracın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği "Açık Teklif Usu
İLAN
KÜTAHYA İLİ
YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ 
YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ'NDEN
Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği hizmetlerinde kullanılan ekonomik ömrünü dolduran aracın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği "Açık Teklif Usulü" ihaleye konulmuştur.
-İhale 24.06.2013 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kütahya Belediyesi encümen salonunda Birliğimiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Satışı yapılacak Ekonomik ömrünü dolduran araç;
Araçlar:
Sn           Markası       Plakası     Modeli        KDV Dahil Muhammen Bedel       Geçici  Teminat      Özel Geçici Teminat      İhale Tarihi/Saati   
1    Resmi Hizmet Aracı Nissan
Navara 4x2 Çift Kabinli Kamyonet     
43 SN 028       2012         10.600.-TL        320.-TL       250.-TL     24.06.2013 / 15:00
2- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) /
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c) îhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
d) İhale ilan tarihinden sonra S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti,
e) İhale İlan tarihinden sonra Birliğe borcu bulunmadığına dair Birliğimiz Mali Hizmetlerden alınmış
belgenin aslı,
f) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, ihale ilan tarihinden sonra alınmış noter tasdikli imza sirkülerini veya bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
g) Geçici teminatını ve özel geçici teminatını yatırdığına dair makbuz ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.
-Ekonomik ömrünüi dolduran aracın ihalesine girecekler için: İhale üzerinde kalan, ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihden itibaren -15- takvim günü içerisinde Birliğimize müracaat ederek İhalede belirlenen bedeli Peşin ödemek zorundadır. Aksi halde ihale Birliğimizce iptal edilip, yatırmış oldukları geçici ve özel geçici teminat bedelleri Birliğimiz lehine irat kaydedilecektir. Araç satışı gerçekleştikten sonra araçla ilgili tüm sorumluluk alıcıya aittir. Araç istenirse gerekli işlemler yapıldıktan sonra trafiğe çıkabilecek durumdadır.
- Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Birliğimize müracaatları ilan olunur.
AKİS BÖLGE GAZETESİ  14062013   (4x16)
 
 
 


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com