Londra(Anka) - Suriye'ye Askeri M?Dahale Beklenirken T?Rk...

Londra(Anka) - Suriye'ye Askeri M?Dahale Beklenirken T?Rk...
.LONDRA(ANKA) - Suriye'ye askeri m?dahale beklenirken T?rk liras?n?n u?rad??? sars?nt? dikkat ?ekiyor....

. LONDRA(ANKA) - Suriye'ye askeri m?dahale beklenirken T?rk liras?n?n u?rad??? sars?nt? dikkat ?ekiyor. Financial Times gazetesi, "T?rk liras? rekor bir d?zeye indi" derken Merkez Bankas? Ba?kan? Erdem Ba???'n?n liran?n d?????ne ili?kin kayg?lar? gideremedi?ini savundu.
Ekonomi gazetesi Financial Times, T?rk liras?na ili?kin son geli?melere vurgu yapt??? haberine "T?rk liras?, ABD'nin Suriye'ye olas? sald?r?s?na ili?kin korkular?n ?zerine Sal? g?n? rekor bir d?zeye inerken T?rkiye Merkez Bankas? Ba?kan? Erdem Ba???, para biriminin d?????ne ili?kin kayg?lar? gideremedi" diye yazd?.
Ba???'n?n y?l sonuna kadar faizlerin art?r?lmayaca??, d?viz kurlar? konusunda kayg?l? olmad?klar? y?n?ndeki ifadelerinin piyasalar? rahatlatmad???n? savunan gazete, Ba???'n?n a??klamalar?n?n ard?ndan liran?n dolara kar?? keskin bi?imde d??t???ne, borsan?n da gerilemeye devam etti?ine dikkat ?ekti.
?ngiliz gazetesi, analistlerin Merkez Bankas?'n?n 20 A?ustos'da bor? verme faizinde yapt??? 50 baz puanl?k art???n?n "hem yetersiz oldu?unu, hem de ge? geldi?i" y?n?ndeki de?erlendirmelerine de yer verdi?i haberinde Standard Bank'tan Tim Ash'?n Merkez Bankas?'n?n zay?flayan lira ve enflasyondan ?ok, h?k?mete y?zde 3-4 b?y?me hedefine ula?maya yard?m etmekle ilgilendi?i g?r?nd??? g?r???n? de yans?tt?. (ANKA)
(CN/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com