Maliye Bakanı Şimşek: (2)

Maliye Bakanı Şimşek: (2)
"Türkiye gelişecekse hem ekmeğini büyütecek hem özgürlüklerini artıracak. Bu son dönemde ortaya çıkan tartışmaları geçici bir husus olarak görüyorum"

İSTANBUL (AA) - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye gelişecekse hem ekmeğini büyütecek hem özgürlüklerini artıracak. Bu son dönemde ortaya çıkan tartışmaları geçici bir husus olarak görüyorum" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Şimşek,  Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin cari açık olduğunu, enerji hariç Türkiye'nin ciddi bir açığı olmadığını anlattı.

"Cari açık aslında basit bir şey tasarruf, yatırım açığı demek" diyen Şimşek, tasarruflarını arttıran kamunun cari açığa sebep olmadığını, özel sektörünse son yıllarda elde ettiği gelirin büyük kısmını tükettiğini, çok az bir kısmını tasarruf ettiğini kaydetti.

"Bunda bir çok faktör etkili ama bizim yapmamız gereken, özel sektör tasarruflarını artıracağız ve kamunun tasarruflarının yüksek seyretmesini sağlayacağız" diyen Bakan Şimşek, cari işlemler dengesinde ise, cari açığın en önemli kalemlerden birinin enerji ithalatı olduğunu, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin enerji ithalatına 56 milyar dolar ödediğini, olması gerekenden bir miktar yüksek seyreden cari açığın nedenlerinden birinin de geçtiğimiz yıl rekor düzeyde yapılan altın ithalatı olduğunu vurguladı.

Son yıllara bakıldığında Türkiye'nin cari açığının yapısal cari açığın çok üstünde olduğunu, iç talep yüksekliği, AB ekonomisinin daralması, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve altın ithalatı gibi etkenlerin bu sonuçta etkili olduğunu belirterek, önümüzdeki 10 yıl iç talebin daha mütevazı büyüyeceği, AB'nin daralmadan çıkacağı, enerji fiyatları ve emtia fiyatlarının bu kadar yüksek seyretmeyeceği ve altın ithalatının bu kadar yüksek seyretmeyeceği öngörüsünde bulundu.

"Dolayısıyla özellikle 2014 yılında cari açık büyük bir daralma yaşayacak, cari açığın azalacağı bir döneme giriyoruz, Türkiye'nin riskinin bu anlamda azalacağı bir döneme giriyoruz" diyen Şimşek, turizm sektöründe 2014 için yüzde 14'lük bir büyüme olacağı bilgisi aldığını, bu rakamın da cari açığı azaltacak önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

 

- "Esnek döviz kuru"

 

Türkiye'de esnek döviz kuru olmasını bir avantaj olarak nitelendiren Şimşek, "Yani iç veya dış bir şok yaşandığında, esnek döviz kuru yapısı bu şokların giderilmesine yardımcı olan bir mekanizma" dedi.

Türk Lirası'nın en volatil, oynak para birimi olarak düşünülmesinin yanlış olduğunu, TL'nin uzun bir dönem diğer para birimlerine oranla daha az oynak bir yapıda olduğunu aktaran Şimşek, "Tabii son dönem gelişmelerin Türk Lirası üzerinde bir yansıması var ama biz orta ve uzun vadede bu az oynaklığın değişmeyeceği kanısındayız" dedi.

İçe ve dışarda Türkiye'yle ilgili en çok kaygı duyulan hususun Türkiye'nin özel sektörünün dış borcu olduğu bilgisini veren Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

"Devletin borcuyla, devletin varlıklarını döviz cinsinden karşılaştırdığımız zaman devletin dış dünyaya bir borcu yok, hatta devletin 13 milyar dolarlık bir alacağı var çünkü varlıkları 132 milyar dolar, borçları 119 milyar dolar. Bankacılık sektörüne bakıyorsunuz varlıklarıyla borçları arasında önemli bir fark yok, bir döviz pozisyon açığı yok. Bankacılık dışındaki reel sektöre baktığımız zaman 170 milyar dolarlık, önemli bir açık var. Bunun da 17 milyar doları kısa vadeli. Esas üzerinde durulan konu bu, en çok kaygı duyulan husus bu. Hane halkına bakıldığında, vatandaşın döviz birikimi altın da dahil 191 milyar dolar, döviz borcu ise bulunmuyor. 

Devlet-hane halkı-bankacılık sektörü-reel sektöre bakıldığında sadece reel sektörün bir döviz açığı var ama reel sektörün de döviz gelirleri var. Merkez Bankası'nın bir veri tabanı var. 9.500 firmayı analiz ettiğimizde, ki bu firmaların net satışı milli gelirin yüzde 72'sine denk geliyor. Aşağı yukarı KOBİ'lerin sadece yüzde 12'sinin döviz geliri olmadan döviz borcu olduğunu gösteriyor. Ama hane halkının mevduatının bir kısmının KOBİ'lerle ilişkili olduğunu düşünürsek, KOBİ'lerde bir sorun yok. Borçlu olan büyük şirketlerin de yüzde 80'inin döviz geliri var. Dolayısıyla aslında burada da çok ciddi bir sorun yok."

Sunumunda bankacılık sektörü, yabancı para cinsinden kredilerin toplam kredilere oranı, reel sektör rakamlarına ilişkin katılımcılara bilgiler veren Şimşek, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

Turizm gelirlerinin son 10 yılda neredeyse üçe katlandığını, 12 milyar dolardan 32 milyar dolara yükseldiğini, hem turizm gelirlerinde hem de turist sayısında önümüzdeki yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanacağını belirten Şimşek, "Türkiye'nin katedeceği daha çok mesafe olmasına karşın bu önemli bir başarıdır" dedi.

Şimşek, konuşmasında kayıtdışı istihdam, Türkiye'nin katmadeğer zincirinde yukarılara çıkmasının önemi, bu konuda bakanlık olarak yapılan çalışmalar, patent başvuru sayıları, melek yatırımcılara sağlanan avantajlar, Türkiye'de eğitim alanında yapılan çalışmalar gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Karayollarında yapılan çalışmalar ve gelişmelere de değinen Şimşek, "Sadece karayollarında değil, demiryollarında da Türkiye çok büyük gelişme içinde. Demiryolları bütçesini neredeyse 50 kat artırdık. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde demiryollarına çok büyük ciddi yatırım yapacağız ve Türkiye'nin tamamını ya hızlı tren ağlarıyla ya da sinyalizasyonu tamamlanmış altyapıya kavuşturacağız" dedi.

Havacılıkta da Türkiye'nin ciddi mesafe katedip sınıf atladığını anlatan Şimşek, bunların rekabet gücü için büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Mehmet Şimşek, enerjide dışa bağımlılık konusuna yeniden vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu rekabet gücümüzü de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle katmadeğer zincirinde bizim yukarı çıkmamız lazım ama sadece onla yetinmek mümkün değil, enerji faturasını yani ithalat faturasını da aşağı çekmemiz lazım. Enerjide bundan 10 yıl önce 9 milyar dolarlık ithalat yapıyormuşuz, şimdi 56-60 milyar dolarlık rakamlar konuşuyoruz. Bu esas itibariyle petrol fiyatlarındaki artıştan bir miktar da tüketimden kaynaklanıyor. Şu anda kurulu gücümüzün içinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 38-40 civarı... Halbuki şu anda inşa edilen santrallerdeki yenilenebilir enerjinin payı yüzde 75. Yani Türkiye şu anda çok hızlı bir şekilde dışa bağımlılığı azaltmak için adım atıyor."

Yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu, Borsa İstanbul'da yapılan çalışmalar, Bölgesel Gelişmişlik, Bireysel Emeklilik Sistemi, Çözüm Süreci, Demokratikleşme Paketi gibi konularda yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, "Türkiye gelişecekse hem ekmeğini büyütecek hem özgürlüklerini artıracak. Bu son dönemde ortaya çıkan tartışmaları geçici bir husus olarak görüyorum. Türkiye'nin önü açık biz Türkiye'ye güveniyoruz. Daha çok reformla bunların aşılması mümkün ve ben öyle olacağına da inanıyorum. Çünkü biz Türkiye'de kalkınmanın, gelişmenin, özgürlüklerin hem tadına vardık hem doğru yolun bu olduğunu milletimizin çok güçlü desteklediğini biliyoruz" diye konuştu.

 

- Yolsuzluk algı endeksi

 

Maliye Bakanı Şimşek, uzun vadede ülkelerin geleceğinin, o ülkenin kurumlarının kalitesine, demografik yapısına, verimliliğine bağlı olduğunun altını çizerek bu anlamda Türkiye'nin ciddi mesafe katettiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemde konuşulan konulara da değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"İngiltere merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksinde 2002 yılında biz, sondan 37'inci sıradaymışız ve bizden daha iyi 64 ülke varmış. Yani Türkiye yolsuzluk algısında kötü ülkeler arasında. 2013 yılına bakıldığında Türkiye 177 ülke arasında 53'üncü sıraya yükselmiş. Aslında son dönemde yapılan tartışmalar siz de biliyorsunuz siyasi motivasyonla yapılan tartışmalardır, Türkiye çok mesafe katetmiştir. Tabi ki daha da gelişme göstermeliyiz ama geldiğimiz yer de önemli. Aynı şekilde rekabet gücünde de hızlı gelişme gösteriyoruz."

Türkiye'de yaşanan olumlu gelişmelerin dışarıdan da farkedildiğine işaret eden Şimşek, Türkiye'ye ciddi şekilde uluslararası yatırımın geldiğini söyledi.

Şimşek, zaman zaman Türkiye'de kurun hareketlenmesinden dolayı yaşanan tedirginliğe atıfta bulunarak, sözlerini "Şirketler, yatırımcılar tedirgin oluyor. 1980'li yılların sonundan bu yana Türkiye, bir çok siyasi kriz yaşadı. Türkiye bir çok ekonomik kriz yaşadı, parasal anlamda bir çok kalp krizi geçirdi ama Türkiye her defasında daha sağlam şekilde yoluna devam etti. Bütün bu iniş çıkışlara rağmen trend yukarı doğru. Türkiye'ye yatırım yaparsanız en kötü dönemleri bile dikkate aldığınızda Türkiye'de kazanıyorsunuz"  diye tamamladı.

(Son)

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Mersin İdmanyurdulu futbolcuların idmana çıkmaması23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • Brezilyada taraftarlara gözaltı23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • 12 bin yıl öncesinin taş işçiliğini öğreniyorlar23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (1)23 Şubat 2015 Pazartesi 15:23
 • Çavuşoğlunun telefon diplomasisi sürüyor23 Şubat 2015 Pazartesi 15:18
 • Ukraynadaki gelişmeler23 Şubat 2015 Pazartesi 15:18
 • Karşıyakada Yusuf Şimşek görevinden istifa etti23 Şubat 2015 Pazartesi 15:13
 • Meteorolojiden çok kuvvetli yağış ve denizlerde fırtına uyarısı23 Şubat 2015 Pazartesi 15:03
 • Fabrika işçilerinden eylem23 Şubat 2015 Pazartesi 15:03
 • Sinopta MERS virüsü şüphesi23 Şubat 2015 Pazartesi 14:58
   • Çok Okunanlar
     Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
     Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
     E-Posta: info@sansursuzhaber.com