Marmara Depremi'nin 14. Y?Ld?N?M?Nde Bursa'da Yap?Lan Patlatmal?...

Marmara Depremi'nin 14. Y?Ld?N?M?Nde Bursa'da Yap?Lan Patlatmal?...
-Marmara Depremi'nin 14. y?ld?n?m?nde Bursa'da yap?lan patlatmal? y?k?m sonras? kentsel d?n???m kapsam?nda...

-Marmara Depremi'nin 14. y?ld?n?m?nde Bursa'da yap?lan patlatmal? y?k?m sonras? kentsel d?n???m kapsam?nda riskli evini yenilemek isteyenlerin ?evre ve ?ehircilik Bakanl???'na ba?vurular? katlanarak art?yor. Kentsel D?n???me 77 ilden 33 bin 275 ba?vuru yap?l?rken, "Bizde deprem yok" diyen 4 il ise d?n???me ilgisiz kald?. ANKARA (ANKA)- Marmara Depremi'nin 14. y?ld?n?m?nde Bursa'da yap?lan patlatmal? y?k?m sonras? kentsel d?n???m kapsam?nda riskli evini yenilemek isteyenlerin ?evre ve ?ehircilik Bakanl???'na ba?vurular? katlanarak art?yor. Kentsel D?n???me 77 ilden 33 bin 275 ba?vuru yap?l?rken, "Bizde deprem yok" diyen 4 il ise d?n???me ilgisiz kald?.
?evre ve ?ehircilik Bakanl???'ndan yap?lan a??klamaya g?re, ?stanbul, Ankara, Bal?kesir, Eski?ehir ve Diyarbak?r gibi illerden yo?un ?ekilde kentsel d?n???m ba?vurusu gelirken, Bayburt, Karaman ve Yozgat'ta oturanlar "bizde deprem yok" gerek?esiyle d?n???me ilgisiz kald?. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n Marmara Depremi'nin 14. y?l?nda ba?latt??? kentsel d?n???m?n 3. Etab?nda ?evre ve ?ehircilik Bakanl???'na yo?un y?k?m ba?vurular? geldi. Vatanda?lar?n ba?vurusu ?zerine bug?ne kadar 33 bin 275 ba??ms?z birim, bakanl???n lisans verdi?i kurum ve kurulu?lar?n ger?ekle?tirdi?i incelemenin ard?ndan riskli tespit edildi. Bakanlar Kurulu karar?yla riskli alan ilan edilen b?lgelerde ise 185 bin 287 konut riskli say?ld?. T?rkiye genelinde riskli alan ve riskli binalarda bug?ne kadar toplam 154 bin 986 ba??ms?z birimin y?k?m? ger?ekle?ti. Kentsel d?n???me en fazla talep 23 bin 269 ba??m?z birimle ?stanbul'dan gelirken, ?stanbul'u bin 203 konutla Ankara, 637 konutla Eski?ehir, 497 konutla ?zmir, 447 konutla Diyarbak?r, 327 konutla Hatay, 209 konutla Bal?kesir, 179 konutla Antalya ve 165 konutla da Elaz?? 165'le takip etti.

-4 ?L D?N???ME ?LG?S?Z-

Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n D?n???m? Kanununa 4 il ilgisiz kald?. Bayburt, Karaman ve Yozgat'ta vatanda?lar deprem ku?a??nda yer almad?klar? gerek?esiyle binalar?n risk tespitini yapt?rmazken, birinci derece deprem b?lgesi olan Siirt'ten de d?n???me hi? ba?vuru gelmedi. Kentsel d?n???m? 81 ile yayma konusunda kararl? olan ?evre ve ?ehircilik Bakanl??? s?z konusu illere ?zel ?al??ma ba?latarak "Kentsel d?n???m?n sadece depremle ilgili bir konu olmad???n?, binalar?n ta??y?c?lar?n?n sa?laml???n?n yan? s?ra, sel, heyelan, kaya d??mesi, ??? gibi afetleri de kapsad???n?" anlatmaya ?al???yor. Konya, Diyarbak?r ve ?anl?urfa'da, kendili?inden ??ken binalar? ?rnek g?steren Bakanl?k yetkilileri, riskli bina tespitleri i?in 4 ildeki vatanda?lardan destek bekliyor. (ANKA)
(MLT/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com