Meclis Darbe Komisyonu işbaşı yapıyor

Meclis Darbe Komisyonu işbaşı yapıyor
Meclis Darbe Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nda, Darbe Komisyonu’nda yer alacak olan milletvekillerinin isimleri okunacak. Ardından komisyon ilk toplantısını yaparak başkanını seçecek ve çalışmalara start verecek.

2 Mayıs’ta toplanacak olan Meclis Adalet Komisyonu’nda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı bulunuyor.

DARBE KOMİSYONUNDA YER ALAN VEKİLLERİN ADLARI OKUNACAK

Meclis Genel Kurulu’nda, 2 Mayıs Çarşamba günü darbeleri araştırmak için kurulan araştırma komisyonu üyeliklerine AKP, CHP, MHP ve BDP’den gösterilen adayların listesi okunacak ve oylamaya sunulacak. Daha sonra komisyon ilk toplantısını yapacak ve başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini gerçekleştirecek.

17 kişiden oluşan Darbe Komisyonu üç ay boyunca çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışına da çıkacak.

GENEL KURUL’UN GÜNDEMİNDE YER ALAN TASARILAR

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yer alıyor.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı ile Eskişehir'in 2013 yılına Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlanması, 2013 yılında yapılacak olan etkinliklerin planlanması ve yönetilmesi ile kamu ve sivil kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

Tasarıyla, Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (Ajans)kurulacak.

Yurt dışı seçmenler

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler, yurt dışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında seçimin yapılacağı günün kırkbeş gün öncesinden başlamak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen oy verme gün takvimine göre, seçim gününden önceki beşinci gün saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgeler veya pasaportundan kimliğini tespit edecek ve Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi üzerinden, diğer yöntemlerle oy kullanıp kullanmadığını kontrol edecek.

Komisyon gündemleri

Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 2 Mayıs Çarşamba günü toplanacak. Komisyonun gündeminde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı yer alıyor.

2 Mayıs Çarşamba günü toplanacak olan KİT Komsiyonu’nda, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2009-2010 yılı hesaplarına ilişkin üst komisyon denetim programı bulunuyor. Denetimi yapılacak kuruluşlar ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (denetim yılı: 2010), Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. (denetim yılı: 2010).

KİT Komisyonu’nun, 3 Mayıs Perşembe günkü toplantısında ise denetimi yapılacak kuruluşlar arasında Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (denetim yılı: 2009 – 2010) ile T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) ve bağlı ortaklıkları (Denetim Yılı: 2010) yer alıyor.

TERÖRÜ FİNANSE EDENLERİN MALVARLIĞI DONDURULACAK

2 Mayıs’ta toplanacak olan Meclis Adalet Komisyonu’nda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı bulunuyor. Tasarıyla,terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve bu suçun önlenmesi amacıyla malvarlıklarının dondurulması yönünde alınan kararların yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirleniyor.

DİLEKÇE KOMİSYONU

3 Mayıs Perşembe günü toplanacak olan Meclis Dilekçe Komisyonu’nun gündeminde "Güvence Hesabı Kurumunca Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Gerekli Ödemelerin Yapılmadığı" iddiasını içeren Bekir Kaya'nın dilekçesi üzerine, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Kararına Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı tarafından yapılan itirazın değerlendirilip karara bağlanması var.
Ayrıca, "Belediyelerce toplanan otopark bedellerinin akıbetinin araştırılması ve söz konusu bedellerin amaç dışı kullanımının önlenmesi" talebini içeren dilekçelere ilişkin hazırlanan Alt Komisyon Raporu ile ilgili Komisyon Genel Kurul Kararı Taslağı görüşülecek.

3 Mayıs Perşembe günü toplanacak olan İçişleri Komisyonu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı yer alıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 3 Mayıs Perşembe günkü toplantısında da Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı Alt Komisyon Raporu ele alınacak. (NSK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com