MHP Liderine Tepkiler Dinmiyor!

MHP Liderine Tepkiler Dinmiyor!
Bahçeli yönetimine ülkücülerden gelen sert tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.
Genç yaşında ülkücü hareketin içine giren,Alparslan Türkeş ile önce bir bürokrat sonra MHP MYK üyesi olarak birlikte çalışan bir ülkücü Mehmet Vakıf Koyuncuoğlu. Devlet Bahçeli genel başkan seçildikten sonra bir süre partide genel sekreter yardımcılığı görevini de yürüttü. Ülkücü hareketin doktrinini en iyi bilenlerden. MHP'de kaset skandalları ile artık saklanamayacak hale gelen ülkücüler arasındaki ideolojik ayrışmayı çarpıcı sözlerle ortaya koydu.  

Ülkücülerin oyuyla Kılıçdaroğlu'nu Başbakan yapacak


*MHP'de kaset skandalları ile başlayan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kasetlerin yapılması, yayınlanması, oradaki fiillerin gerçekleşmiş olması, tamamı insan şeref ve haysiyetini inciten niteliktedir. Mili doktrin 9 ışığı zaten tamamen unuttular. Doktrinin bir maddesi de ahlakçılıktır. Hadi tümünden nasiplenmemişler, bari bu maddeden nasiplenselerdi. Bu görüntüler vekonuşmalar Türk-İslam ülkücülerinin yapacağı işler değildir. Milli doktrin 9 ışığı, MHP kendine tekrar rehber edinmelidir. Bugünkü MHP, 9 ışık yerine renksizliği, kimliksizliği, fikirsizliği rehber edindi. 

MHP DE TÜRKİYE DE KURTULSUN


*Bahçeli bunların arkasında durmadı, zaten bu isimler istifa ettiler.

Rahmetli Başbuğ, partililere  "Dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım, sevgili gençler, yiğit bozkurtlar" diye hitap ederdi, Devlet Bahçeli ise partililere geldiği günden bu yana "yol arkadaşlarım" diye hitap etmektedir. Yani, bugünkü MHP Alparslan Türkeş'in ve ülkücülerin MHP'si değildir, Bahçeli ve yol arkadaşlarının MHP'sidir. Bu işlere tevessül edenler de Bahçeli'nin yol arkadaşlarıdır. Bahçeli, yol arkadaşlarını da alsın MHP'nin başından değil, önünden çekilsin. MHP de, Türkiye de kurtulsun. 

TÖRE KONUŞTU MU HAKAN SUSAR


*Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Sadi Somuncuoğlu'na "töre" denilerek saldırılmıştı, bugün yaşananların törede yeri nedir?

Törenin ne olduğunu bilmeyenler, töreyi tarife kalkarlarsa şiddeti töre diye sunarlar.Türk'ün İslam'dan önceki hukuk sistemine "töre" denir. Atam Bilge Kağan, "töre konuştu mu hakan susar" demişti. Ama, bunların kastettiği törenin gerçek töre ile ilgisi yoktur. Bugün yaşananlar bugünkü MHP'nin görüşü ile töre uygulaması gerektirir mahiyette gibiyse de gerçek töre hukuk olduğuna göre bir şiddet veya aşağılamadoğru olmaz. Allah hepimizin günahlarını affetsin. 

GİZLİ SERVİS OLABİLİR

*Sizce bu kasetlerin arkasında kim var?

Bu kasetlerle daha önceki Deniz Baykal kaseti ile benzer bir operasyon yapıldığı muhakkak. Ancak,MHP'nin açıklamalarında olduğu gibi bunun arkasında AK Parti'yi, dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ı veya Fethullan Gülen'i aramak söz konusu olamaz. Çünkü, iman eden hiçbir müslüman, insanların bu metodla ayıplarını araştırmaz, takip etmez, onları kasede alıp ifşa etmez. Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu bilir. Böyle bir günahın yükünü hiçbir müslüman omuzlarında taşıyamaz. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) bir hadisinde "Her kim ki bir insanın ayıplarını araştırır, onu ifşa ederse Cenab-ı Allah bu dünyada ona bu günahı işletir, onu rüsfa etmeden canını almaz" buyurmaktadır. İnsanların ayıplarını araştırmakmüslümanların işi olamaz, olsa olsa Türkiye siyasetini şekillendirmeye çalışan gizli servislerin işi olabilir.

*Bu görüntülerin yayınlanması kimin işine yarıyor?

Baykal operasyonu kime yaradıysa MHP operasyonu da aynı yerlere fayda sağlar. Birileri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Türkiye'yi yönetmek istiyorsa, sosyal demokrasiye sempatisi sebebiyle MHP'nin oylarının Kılıçdaroğlu'na ve dolayısıyla CHP'ye kaymasını isteyenlerce yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

MHP işgal altında


*Ülkücülerle Bahçeli arasında bir ideolojik ayrışma mı var?

Bahçeli MHP'yi Türk - İslam ülküsü fikir sisteminden kurucu felsefeyi ve mevcut rejimi savunan Kemalist bir çizgiye taşımıştır. Oysa ülkücüler "Yıkılsın düzen, yaşasın devlet" diyen bir hareketin kurucularıdır. Bakın hükümette Rahşan Affı'nı çıkarırken ülkücüleri unutan, aklına getirmeyen, herkes çıkarken onları cezaevinde kalmaya mahkum eden Devlet Bahçeli'nin, Engin Alan'ı cezaevinden kurtarmaya çalışması manidardır. 

Kırılmanın sizce en temel sebebi nedir?

Alparslan Türkeş bizi Hoca Ahmet Yeseviler'in, Yunus Emreler'in, Mevlana Celaleddin-i Rumiler'in, Hacı Bektaş-ı Veliler'in davasına çağırmış, bizi hak yoluna, hakikat yoluna velhasıl Allah yoluna davet etmiştir. Biz bu davete icabet ederek ülkücü olduk. Bugünkü MHP bu fikir çizgisinde yürüse zaten en büyük desteği bizlerin vereceği aşikardır. Oysa, MHP fikri çizgisinden sapmıştır. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, "Tercüme-i halimiz" şiirinde "Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim... Ya bunlar Türkçe değil, yahut ben Türk değilim. Oysa halis Türk benim, bunlar işgalcilerim. Allah Türk'e acısın, yalnız bunu dilerim" diyor. İnşallah MHP de, Türkiye de işgalcilerinden kurtulacak, Türk tarihteki şerefli yerine, Osmanlı Cihan Devleti günlerine yeniden dönecektir. Bu bir diriliş hareketidir. 

Partiyi DSP 'ye mahkum etmişti


*Kimin sosyal demokrasiye sempatisi var?

Başbuğ'dan sonra DSP'ye olan sempatinin Devlet Bahçeli'de nasıl şekillendiğini Türkiye yaşadı. 1999 seçimlerinden hemen sonra Devlet Bahçeli, "FP ve DYP bir müddet dinlensin" açıklamasını yapıp, "ülkücüler katil" diyen Rahşan Ecevit'in DSP'si ve ANAP'la birlikte hükümet kurdu. Kendisi başbakan olmak istemedi, ülkücülerin oyuyla Ecevit'i başbakan yaptı, MHP'yi Ecevit'e mahkum etti. Daha sonraki icraatları da gözönüne alındığında Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığı'ndan ziyade DSP sözcülüğüne soyunmuştu. Bugün de ülkücülerin oyuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi başbakanlığa taşımayı istiyor.

Referandumda CHP, ÖDP ve DİSK'in yanındaydı


*Neden Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapsın? 

Bahçeli, ulusalcılarla kol kola sözde milli birlik ve beraberlik adına ülkücü çizgiden sapma yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldiğinde Devlet Bey, "kaliteli sosyal demokrat" değerlendirmesini yapmış, gazetecilerin bu ifadenin kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine de "Evet, zaten düşünce itibariyle kalitelidir sosyal demokrasi" demişti.  Bu bir ülkücünün söyleyeceği söz değildir. Bu sözüyle Devlet Bahçeli sola ve Kılıçdaroğlu'na sempatisini itiraf etmiştir. 

*Ülkücü haraketin liderinin sola sempatisi olduğunu iddia etmek biraz abartılı değil mi?

Mesela referandum kampanyasında "hayır" cephesinde bloklaşan CHP, ÖDP, TKP, DİSK, TİP'in yanında MHP'nin ne işi vardı? MHP ülkücü kriterlerle kendi tavrını neden belirlememiştir? Bütün bunların altında ülkücülerden yolunu ayıran Devlet Bahçeli'nin sola olan sempatisi yatmaktadır. 

*Milliyetçiler ile ulusalcıların ittifakı mümkün değil mi?

Milliyetçilik ile ulusalcılığın birbiri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Irkçılık, asabiyetçilik insanlığa ve İslam'a aykırıdır. Sırf kan bağı ile o kanının ırkçılığını yapmak olan ulusalcılıkla, soysuzluğu reddeden, kendi milletinin örfünü, adetini, geleneklerin ve inancını kendine şiar edinen "Kişi kavmini sevmekle kınanamaz" hadisindeki gibi milletini seven Türk milliyetçilerini aynı çizgide görmek vicdansızlık olur. Ama, MHP ulusalcılarla bugün uzlaşma içerisindedir. 

BAHÇELİ TÜRKEŞ'İN DOSTLARINA DÜŞMAN OLDU

* Bahçeli'nin Fethullah Gülen Hareketi'ne yönelik sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

MHP, Alparslan Türkeş'ten sonra adeta Türkeş'in dostlarına düşman, düşmanlarına dost muamelesi yapmaktadır. Rahmetli Başbuğ'un sağdaki hiçbir cemaat, siyasi parti ve lider aleyhinde söylenmiş bir tek sözünü bulamazsınız. Alparslan Türkeş'in vatanımıza, milletimize ve yüce dinimize düşmanlık edenlerden başka düşmanı olmamıştır. "Allah" diyenle ülkücülerin mücadelesi olamaz. Fikri değişen MHP'nin siyasi çizgisinin de değişmesi mukadderdir. 

HİRA DAĞI KADAR MÜSLÜMAN


*Siz nasıl bir MHP istiyorsunuz?


Biz, "Kanımız aksa da zafer İslam'ın", "Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız", "Türküz, Müslümanız, Uygarız" diyen bir hareketiz, Başbuğ Alparslan Türkeş bu fikir ve inanç için ömrü boyunca mücadele etmiş, o fikirle, imanla Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bugünkü MHP'yi davet ettiğimiz çizgi budur. 

3 BİN YILLIK TÜRK TARİHİ


*Sizin gibi konuşan ülkücülere AK Parti yandaşı deniyor. 


Söylediklerimden böyle bir sonuç çıkarılması mümkün değildir. Söylediğim inanç ve fikir 3 bin yıllık Türk tarihine dayanır. Kuruluşunun üzerinden 9 yıl gibi kısa bir süre geçmiş bir partinin Türk-İslam ülküsü fikir sistemini etkilemesi söz konusu olamaz. 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com