Milli görüşçü vekilin oğlu bar açtı!

Milli görüşçü vekilin oğlu bar açtı!
Kapatılan Re­fah Par­ti­si­’nin Kay­se­ri es­ki Mil­let­ve­ki­li, Re­ka­bet Ku­ru­mu Baş­ka­nı Nu­ret­tin Kal­dı­rım­cı­’nın oğ­lu İs­ma­il Hak­kı Kal­dı­rım­cı, bar-mey­ha­ne aç­tı.

Oğul Kal­dı­rım­cı, bar için An­ka­ra­’nın şe­hir mer­ke­zin­de en po­pü­ler ka­fe, bar ve res­to­ran­la­rın bu­lun­du­ğu Ga­ziosmanpaşa sem­ti­ni seç­ti.

Sözcü'nün haberine göre, Ne­ne­ha­tun Cad­de­si ile Fi­lis­tin So­ka­ğı­’nın ke­siş­ti­ği kö­şe­ba­şı bir dük­kan ki­ra­la­yan Kal­dı­rım­cı, iş­ye­ri­ne “75/5” is­mi­ni koy­du.

İs­ma­il Hak­kı Kal­dı­rım­cı, 17 Ağus­tos 2012’de ken­di adı­nı ta­şı­yan şir­ket kur­du.

Kal­dı­rım­cı­’nın tek ba­şı­na sa­hi­bi olan şir­ke­tin Ti­ca­ret Si­cil Ga­ze­te­si­’n­de ‘iş­ti­gal ko­nu­su­’ şu şe­kil­de yer al­dı: “Bar, mey­ha­ne ve bi­ra­ha­ne­ler­de içe­cek su­num fa­ali­yet­le­ri (al­kol­lü-al­kol­süz).” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com