"Mustafa Sarıgül İstanbul'u %48 ile alır"

"Mustafa Sarıgül İstanbul'u %48 ile alır"
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı'nı %48 ile alacağını söyledi.
Kısa süre önce birçok kademesinde görev yaptığı CHP'ye tekrar kabul edilen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Pazar günü Zeytinburnu'nda kalabalık bir halk kitlesine CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğunu açıklamıştı. Yandaş medyanın yayınlamadığı mitingi Halk Tv baştan sona vermişti. CHP'den aday adaylığını açıklayan Sarıgül'e her kesimden destek geldi.
 
Hollanda Sos­yal Demok­rat Par­ti­si es­ki Mil­let­ve­ki­li Meh­met Fev­zi Kap­lan da Mustafa Sarıgül'ün CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayı olmasına destek verdi. KaplanDı­şa­rı­dan ge­ti­ri­len aday­lar­la ya­rı­şa gi­ril­me­me­li. CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ada­yı­nı ge­çen yıl be­lir­le­me­liy­di. Fa­kat Mus­ta­fa Sa­rı­gül aday­lı­ğı­nı var olan ör­güt­le yü­rü­tür­se İs­tan­bu­l’­u yüz­de 48 oy­la ka­za­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di.
 
Türkiye'deki siyasi atmosferi “AKP ba­şa­rı­lı ol­du­ğu için de­ğil, sa­ha­yı boş bul­du­ğu için ka­za­nı­yo­r” şeklinde değerlendiren Kaplan  “Se­çim ba­ra­jı kal­dı­rıl­ma­dı­ğı sü­re­ce de­mok­ra­si­den bah­se­de­me­yiz. AKP eğer de­mok­ra­si­den bah­se­di­yor­sa se­çim ba­ra­ji­nı kal­dır­ma­lı­” dedi. (BCE)


Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com