''Nakit yok ki, akış olsun''

''Nakit yok ki, akış olsun''
Ünal Aysal, Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün son durumu ile ilgili bilgi verdi...

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, görev dönemiyle ilgili mali konulara değinirken, özellikle nakit akışının düzeltilmesinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Galatasaray Kulübü'nün Aralık ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Ünal Aysal, üyelere başkanlığının 7 aylık dönemindeki mali, idari, sportif çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
 
Sarı-kırmızılı kulübün önemli ekonomik varlık ve imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Aysal, şöyle konuştu:
 
''Yaşadığımız sorunlar, varlıklarımız ile fırsatları iyi ve zamanında yönetemememizden kaynaklanıyor. Nakit akışları iyi yönetilmezse kolay kolay sağlıklı bir ekonomik yapıya ulaşılamıyor. Kulübümüzün uzun zamandır bu sorunu yaşadığı açık bir gerçek. Pahalı borçlanma, gereksiz teminatlara ve cezalara yol açmaktadır. O kadar pahalıya bu bedel ödenmiştir ki, Mayıs ayında önümüze şöyle bir tablo çıktı: Tüm gelirler temlik altındaydı, yeni kredi alamıyorduk. 150 milyon dolarlık ciddi kredi yükü mevuttu. 57 milyon doları zamanı geçmiş olmak üzere toplam 327 milyon dolar civarı borç vardı. Piyasa rayicinin çok üzerinde kredi faizi ödenmekteydi. Görülmemiş yükseklikte teminatlar vermiştik.''
 
Kulübe önemli gelir sağlaması beklenen Türk Telekom Arena'nın 3 yıllık gelirinin zaten harcanmış olduğunu, sportif başarısızlık nedeniyle de taraftarların maçlara ilgisinin beklenen seviyeye çıkmadığını anlatan Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
''Tarihimizde eşi görülmemiş şekilde ciddi bir transfer hamlesiyle, komple futbol takımını yenileme, basketbol ile voleybol takımlarına takviye yapmak zorundaydık. Sportif A.Ş.'nin birikmiş 152 milyon TL'lik zararı dolayısıyla bir teknik iflas probleminin de acilen çözümlenmesi gerekiyordu. Vecibelerimizi hıza yerine getirerek, kredibilitemizi yeniden kazanmak, mümkün olan en kısa sürede temliklerden kurtulmak, yükseksek faiz yükünü hafifletmek ve borç yükünü azaltmak istedik.
 
Sportif başarı ile ekonomik başarının bir arada gideceğini bildiğimiz için, çok geniş ve akıllı bir transfer operasyonunu gerçekleştirmek ve kulübün aylık 16 milyon dolarlık sabit masraflarını karşılayarak devamlılığı sağlamayı hedefledik. Üstelik bu süreci, futbol dünyamızı derinde sarsan şike soruşturması sırasında yürütmek gibi bir ek zorluk daha yaşadık. Futbolu yeniden yapılandırmamız gerekti. Borçlar, transferler ve krediler vardı. Sizden borçlanma yetkisi istedik ve yeni borçlanma oldu. İyi ki yetkiyi vermişsiniz, yoksa bugünkü sunumumuz çok daha kısa olacaktı.''
 
''Borçlar azaldı''
 
Başkan Ünal Aysal, göreve geldikleri dönemde mevcut olan borçların azaltıldığını aktarırken, teminatlar ve banka kredilerindeki düşüşe dikkati çekti.
 
Zamanı gelmiş borçlar ve transfer maliyetinin kendilerine 87 milyon dolar bir yük getirdiğini ifade eden Aysal, şunları kaydetti:
''Bu, her kuruluş için önemli bir rakamdır. Özellikle kredilerimizin tükendiği bu global kriz ortamında daha da önemli bir rakamdır. Bu 87 milyon dolarlık acil ihtiyaç, Ekim ayında 42,7 milyon dolara indi. Aralık ayında daha da indiğini söyleyebilirim. 31 Ekim itibariyle toplam banka borçlarımız ana para artı faizler olmak üzere 149,6 milyon dolardan, 110,4 milyon dolara düşmüştür ve düşmeye devam etmektedir. Gelinen noktada toplam borçlarımızda 32 milyon dolar seviyesinde bir iyileşme gerçekleştirilmiştir. Önemli bir iyileşme de verilmiş teminatlarda gerçekleşmiştir.
 
Toplam teminatlarımız 850 milyon dolardan, 552 milyon dolara indirilmiştir. Temliklerde iyileşme daha da büyüktür. Yüzde 56'lık bir iyileştirmeyle temliklerimiz 252 milyon dolardan, 110 milyon dolar seviyesine indirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul raporunda 31 Mayıs 2012 itibariyle öngörülen toplam nakit açığımız 123.7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Bugün bu gelinen noktada bu açığın 79.8 milyon dolara indiğini söylemek mümkün ve en önemlisi, geçtiğimiz 7 aylık dönemin gereksinimi olan aylık 16 milyon, yani toplam yaklaşık 112 milyon dolarlık sabit masraflar, yeni borç yüküne girilmeden karşılanmış, kulüp ve bağlı şirketlerin hayatiyeti aksatılmadan devam ettirilmiştir. Bu önemli gelişmelere rağmen, yapılması gereken çok iş var. Sorunlar kontrol altına alındı ama çözüm için daha uzun ve zorlu bir yol var.''
 
Mali iyileştirme çabaları içinde önlerinde yeni banka kredisi alma, kişilere borçlanma ve Riva arazisini kullanma opsiyonları olduğunu anlatan Ünal Aysal, yüksek teminatlar nedeniyle kredi almalarının mümkün olmadığını kaydederken, şu ifadeleri kullandı:
''Banka kredisi almak, daha önceden verilmiş yüksek teminatlar yüzünden mümkün değildi. Üstelik ihtiyacımız olan 150 milyon TL'lik yeni bir kredinin yılda kulübe 26 milyon TL faiz yükü anlamına geleceği ortadaydı. Kişilere borçlanmanın ise kulüpler açısından son derece sakıncalı olduğu örneklerle sabittir.
 
Ancak gelinen noktada bu kaçınılmaz olmuş, bu takviyeye sınırlı ölçüde başvurulmak zorunda kalınmıştır. Acil ihtiyaçlarda başvurulan kişisel kasa kolaylıkları dışında Galatasaray'ın prensip olarak tamamen kendi imkanlarıyla bu süreçten çıkması planlanmış ve projemiz buna uygun olarak kurgulanmıştır. Bir diğer öncelik de bankalardaki temliklerin kaldırılarak kulübün sıhhatli bir nakit akış tablosuna kavuşmasına verilmiştir. Ancak bunun için bankadaki kredilerin geri ödenmesi gerekmektedir.
 
Riva arazisine gelince, talebin yüksek olduğu bir dönemde değiliz. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı yatırımcılarda orta vadeli böyle bir yatırıma cesaret edecek heyecan henüz istenilen düzeyde değil. Bu çok değerli varlığımızı en yüksek ve en güvenli teklif yönünde değerlendirme çabalarımız sürüyor. Benimsediğimiz prensip, (Hızlı hareket etmek ama işi aceleye getirmemek). Bildiğiniz gibi ruhsatımızda bir sorun yaşamamak için hafriyat çalışmaları başlatılmıştır. Bir kez daha belirtiyorum, bu değerli varlığımız en iyi teklif alınıncaya kadar elden çıkarılmayacaktır.''
 
''Yüzde 25 oranında hisse satışı yapıldı''
 
Olağanüstü Genel Kurul'da kendilerine verilmiş olan hisse senedi satışı yetkisini kullandıklarını, hatta yeterli olacağını tahmin ettikleri oranı aştıklarını vurgulayan Ünal Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
''Olağanüstü Genel Kurul sonrasında, bankacılık piyasasındaki kriz derinleşmiş ve kredi bulma olanağının daralması bir yana, kurlarda ve faizlerde çok önemli artışlar olmuştur. Bankalar kendi bağlı kuruluşlarına dahi kredi vermekten kaçınır bir politika izlemek zorunda kalmışlardır. Neticede repo işleminin faiz yükü dolayısıyla ve çok az bankanın kabul edebileceği bir sisteme dönüşmesi ile avantajını, işlerliğini kaybetmiştir.
 
Diğer taraftan, bize tanınan yetkiler içinde kalarak, hiçbir faiz ve masraf ödemeden geçici olarak ve süresine kendimizin karar vereceği bir takvim bazında finansman ile kaynak üretme sorunumuza kısmen bu yöntemle bir çözüm getirmek, bize Galatasaray'ın menfaatlerine en uygun bir yöntem olarak sağlıklı geldi. Bilindiği gibi hisse senedi alım satımı, faiz maliyeti olmayan bir nakit girişi sağlar. İyi planlanırsa, repo işlemi gibi uygulanabilir. Süre ve maliyet baskısı yoktur. Bu nedenle hisse satışı, özellikle kar dağıtımı yapılmayan dönemlerde nakit akışını toparlamak için en sık kullanılan enstrümandır.İstenildiği zaman geri almak mümkündür.
 
Ağustos-Aralık döneminde toplam yüzde 25,66'lık hisse senedi satışı yaptık. 152,7 milyon TL satış geliri, yaklaşık 81.4 milyon TL de kar elde ettik. Eğer biz bu satış operasyonu yerine yeni bir kredi alsaydık kulübümüzün sırtına her yıl için 26 milyon TL faiz yükü binecekti. Buna ilave olarak satıştan elde edilen nakitle kapattığımız 39 milyon dolarlık kredilerin faiz maliyetinden yıllık 4 milyon dolar, kur farkından da yaklaşık 10 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. Bu gelir nakit akışımızı rahatlatırken, Riva arazisinin satılması konusundaki baskıyı da hafifletmiştir. Böylece kasamızda nakit planlaması yapabileceğimiz bir imkan yaratılarak, borç ödemeleri ve bankalardaki temliklerin serbest kalmasına dönük ciddi bir olanak devreye sokulmuştur.''
 
Bazı üyelerin, hisseleri kimin aldığıyla ilgili endişelerinin kendisine ulaştığını söyleyen Aysal, bunların büyük bölümünün küçük yatırımcılar tarafından alındığını ve alan kişilerin istenilmesi halinde İMKB'dan öğrenilebileceğini aktardı.
 
Programlarının ilk etabının, finansal kriz ve futbol skandalı ortamında bankaların kulüplere olan güvensizliğinin arttığı bir ortamda
gerçekleştiğine dikkati çeken Ünal Aysal, planlarında bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını da dile getirerek, ''Bu değişiklikler neticeyi kesinlikle etkilemeyecektir. Her şey Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yürütülecektir. Galatasaray için en faydalı model neyse, hedefimiz onu uygulamak. Ağaca bakarken, ormanı görmemezlikten gelmeyelim'' dedi.
 
GS Store'da değişim
 
Kulüp başkanı Ünal Aysal, Galatasaray'a bağlı tüm işletme ve şirketlerinin karlılığına verdikleri öneme dikkati çekerken, GS Store mağazacılık operasyonuyla ilgili çalışmaları başlattıklarını aktardı.
 
Sektörün tecrübeli isimlerinden birinin GS Store'un başına getirildiğini ve karlılıkla ilgili raporunu beklediklerini kaydeden Aysal, ''Çok daha iyi bir konsantrasyonla çalışma imkanı doğdu. Galatasaray markalı ürünlerden azami karı sağlamak, bizim mağazacılık yapmamız anlamına mı geliyor- Yapmak mı, yaptırmak mı- Bu sorunun cevabını Ocak ayı itibariyle paylaşacağımızı umuyorum'' diye konuştu.
Türk Telekom Arena'nın yanında Ülker, Nike ve Sony işbirliğiyle bir mağaza açacaklarını duyuran Ünal Aysal, statta bilet satış birimini kendi bünyelerine aldıklarını açıklarken, ''Bu operasyon kulübümüze önümüzdeki dönemde önemli tasarruf sağlayacak. Koltuk satışlarımız 31,6 oranında arttı. Seyirci ortalamamız yüzde 16,5 artarak 25 bin 857'e ulaştı.
 
Önümüzdeki günlerde bu rakamların başarımıza endeksli olarak daha da artmasını bekliyoruz. Hedefimizi azami kapasiteyi doldurmak. Bunun için de başarılı olmak zorundayız'' şeklinde görüş belirtti. Medical Park ile yaptıkları ve 3 yılı kapsayan 23 milyon dolarlık anlaşmayı en başarılı çalışmaları olarak aktaran Aysal, kendi adlarını verecekleri sağlık kompleksinin cirosunun yüzde 12'sini alacaklarını söyledi.
 
Kulüp çalışan sayısının giderek arttığını ancak verimli bir yapının olmadığını kaydeden Aysal, Deloitte firmasıyla yaptıkları anlaşma çerçevesinde verimliliği artırmak için çalışan ve iş tanımlarının yeniden değerlendirileceğini aktardı. 
 
Galatasaray şubelerinin dikkatle yönetildiğini dile getiren Aysal, ''Şubelerle ile yönetimin uyumu zaman aldı ama uyuma ulaşıldı. Altyapılarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Başarının sürekliliği altyapıdan yetişecek yeni yıldızlarla mümkün. Bu konuya önem verilmesi beni çok mutlu ediyor. Meyvelerini ilerde göreceğiz. Henüz ideal noktaya ulaşmadık ama doğru yoldayız. Galatasaray'ın geleceği, altyapıya yapacağımız yatırımın sonuçlarına bağlıdır. Florya'da altyapı tesisleri 1 milyon 200 bin TL'lik yatırımla çok modern hale getirildi'' dedi.
 
-''Futbolda 11 oyuncu alındı, 17 oyuncu gönderildi''-
 
Ünal Aysal, Galatasaray Futbol Takımı'nda yaptıkları transfer operasyonunda 11 kaliteli oyuncu alıp, 17 oyuncu gönderdiklerini aktararak, ''11 yeni ve üst düzey oyuncuyu sadece 29 milyon dolar bonservis badeliyle kadroya kattık. Satılan ve serbest bırakılan 17 oyuncuyla bu gerçek mali yükümüz 7 milyon dolarla sınırlı kaldı. Bütün bu yeniden kadrolaşma programının gerçekleşmesinde şube maliyetleri açısından gerçekçi olmaya dikkat ettik. Futbol şubesi 2011-2012 sezonu işletme maliyetimiz 62 milyon dolar ile geçen yıldan 10 milyon, bir evvelki sezondan ise 28 milyon dolar daha düşük olarak bütçelenmiştir'' ifadelerini kullandı.
 
Başkan Aysal, 25 milyonun üzerinde taraftarı olduğu varsayılan Galatasaray'ın, taraftarından yeterli desteği nasıl alamadığını merak ettiğini de aktararak, sadece GS Bonus Card sahibi taraftar sayısını 1 milyona çıkarmaları halinde dahi yıllık gelirlerinin 45-50 milyon TL civarında olacağını dile getirdi.
 
Ayrıca, UEFA'nın 2012 yılından itibaren uygulamaya başlayacağı mali kurallara da dikkati çeken Aysal, 3 yıl için 30 milyon avro zarara kadar tolerans gösterileceğini ve kendilerinin mali açıdan süratli davranmak mecburiyetinde olduklarını sözlerine ekledi.
 
-"Reyes transferi mümkündü"-
 
Sezon başında talip oldukları ancak alamadıkları Atletico Madrid'in futbolcusu Reyes'in yeniden gündemlerine geldiğini ancak teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda vazgeçtiklerini bildiren Aysal, ''Transfer mümkündü ve hazırdı ama Fatih hocamızın yerli oyucuları değerlendirmek, takıma kazandırmak gibi bir önceliği var. Biz de buna destek veriyoruz'' dedi. 
 
Kayserisporlu Amrabat'ın, Galatasaray'ın hayalini kurduğu bir takım olduğu yönündeki demecinin hatırlatılması üzerine de Aysal, ''Bizim onunla ilgili söz hakkımız yok. Futbolcu başka bir takıma ait. Etik kurallar gereği futbolcuyla böyle bir ilişkimizin olması mümkün değil. Eğer Kayserispor görüşünden vazgeçerse, daha değişik bir tutum uygulama kararı alırsa, o günün şartlarında ciddiyetle ele alırız'' ifadelerini kullandı.
 
Fatih Terim'in kendilerine bir transfer listesi vermesini beklediklerini vurgulayan Aysal, ''Şartlar her gün değişiyor. Takımda form tutanlar var, tutamayanlar var, altyapıdan gelen yeni oyuncular var. Devamlı bazı açıklar kapanıyor ama bazı yerlerde de yeni açıklar gözüküyor. Herhalde hocamız bunun hesabını iyi yapacak ve bize iyi bir teklifle gelecek. Biz de bununla ilgili gerekenleri yapacağız'' derken, yıldızı parlayan genç isimler Semih Kaya ile Emre Çolak için ise ''İkisi de şu anda bizi heyecanlandıran futbolcular arasına girdiler'' şeklinde görüş belirtti.
 
Terim'in daha önce basın mensuplarına aktardığı, bazı oyuncularla ilgili bir raporu yönetime sunmasıyla ilgili de Aysal, ''Hocanın raporu futbol şubesinde. Gerekli çalışmayı yapıp önümüzdeki günlerde bana getirecekler. Yarından itibaren özellikle futbol şubesinin bugünkü gerçeklerine eğileceğiz'' diye konuştu.
 
''Bizim dönemimizde Terim sıkıntı yaşamayacak''
 
Ünal Aysal, teknik direktör Fatih Terim'i sezon başında tercih etmelerinin, uzun vadede daha iyi anlaşılacağını kaydederken, ''Çok tecrübeli bir hoca. Deneyimini sahaya da rahat aksettiren bir hoca. Sürekliliği var. Önemli olan bu. Fatih Hoca'nın bundan önceki dönemde kulüpte yaşadığı sıkıntıları, bizim dönemimizde katiyetle yaşamayacağını göreceksiniz. Çünkü ben kendisine bire bir bu desteği veriyorum. Bizim tüm yönetim kurulumuz da şartsız ve koşulsuz arkamda duruyorlar. Bu destekle Fatih Terim'in iyi neticeler alacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu. (ERK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com