NATO Malatya'da çamura battı

NATO Malatya'da çamura battı
Ma­lat­ya­’ya ge­len NA­TO­’ya bağ­lı as­ke­ri yet­ki­li­ler, dün çe­şit­li as­ke­ri alan­la­rı in­ce­le­di

Türkiye­’nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne Su­ri­ye sı­nı­rı için yer­leş­ti­ri­le­cek Pat­ro­it fü­ze­le­ri için ön­ce­ki ak­şam Ma­lat­ya­’ya ge­len NA­TO­’ya bağ­lı as­ke­ri yet­ki­li­ler, dün çe­şit­li as­ke­ri alan­la­rı in­ce­le­di. 

Al­tay Kış­la­sı­’nda in­ce­le­me yapan NATO heyeti, gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­tın­da Bat­tal­ga­zi İl­çe­si­’ne geç­ti. Bu sı­ra­da ya­ban­cı as­ker­le­ri ta­şı­yan as­ke­ri ser­vis ara­cı top­rak yol­da ça­mu­ra sap­la­nın­ca çı­ka­ma­dı. Oto­büs­ten inen as­ker­ler yü­rü­ye­rek Türk as­ke­ri yet­ki­li­ler­le bir­lik­te ara­zi üze­rin­de in­ce­le­me yap­tı. 

İn­ce­le­menin ar­dın­dan ça­mu­ra sap­la­nan oto­bü­sün çı­ka­rıl­ma­sı için ya­kın bir köy­den trak­tör çağ­rıl­dı. Zin­cir­le oto­bü­sü kur­tar­ma­ya ça­lı­şan trak­tör ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca bir kep­çe çağ­rıl­dı ve oto­büs ça­mu­ra sap­lan­dı­ğı yer­den çı­ka­rıl­dı. (EAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com