Obama: Suriye’de Türkiye ile koordineliyiz!

Obama: Suriye’de Türkiye ile koordineliyiz!
ABD Başkanı Barack Obama, “Suriye’deki gelişmeler ile ilgili İsrail ve Türkiye ile koordineli hareket ediyoruz açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama Obama ve Başkan adayı Mitt Romney’in son düellosunda Suriye’deki iç savaş da ele alındı. Esad karşıtı muhalifilere destek olduklarını kabul eden ABD Başkanı, İsrail ve Türkiye’yle, Suriye’nin kaderini belirleyeceklerini söyledi…
 
ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ile Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti­’nin baş­kan ada­yı Mitt Rom­ney, son yüz ­yü­ze can­lı ya­yın­la­rın­da dış po­li­ti­ka odak­lı tar­tış­tı.
 
CBS’­te ya­yın­la­nan 90 da­ki­ka­lık prog­ram­da Oba­ma, Su­ri­ye ile il­gi­li yol ha­ri­ta­sı so­ru­la­rı­na Tür­ki­ye­’yi de kat­tı.
 
Su­ri­ye­’de­ki mu­ha­le­fe­tin or­ga­ni­ze ol­ma­sı­na yar­dım et­tik­le­ri­ni kay­de­den Oba­ma, “Yap­tı­ğı­mız her şe­yi, Su­ri­ye­’de­ki ge­liş­me­le­re el­bet­te bü­yük il­gi gös­te­ren İs­ra­il’­le, böl­ge­de­ki or­tak­la­rı­mız­la is­ti­şa­re ede­rek ve bu ko­nu­da bü­yük il­gi­si olan Tür­ki­ye­’y­le ko­or­di­ne ede­rek ya­pı­yo­ru­z” de­di. (CTK)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com