'Parayı ben veriyorum film senaryonu da değiştiririm!'

'Parayı ben veriyorum film senaryonu da değiştiririm!'
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni yönetmelikte, ‘Destek Başvurularının’ düzenlendiği 13. Maddede düzenleme yapıldı. Buna göre, ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilecek, yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda yönetmen için bu koşul aranmayacak.

Destekleme Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı yıl içerisinde tekrar başvuru yapılamayacak. Ayrıca Destekleme Kurulu tarafından daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları kabul edilmeyecek. Daha önce Destekleme Kurulundan destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekecek. Bu hüküm proje desteği, yapım sonrası desteği, belgesel, kısa film, animasyon film yapım desteklerinde uygulanmayacak.

Eksikliği bulunan başvurular, bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde eksikliğin giderilmesi halinde kabul edilecek.

Reddedilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Genel Müdürlükten teslim alınmayan başvuru dosyaları da imha edilecek.

Destekleme Kurulu, yapım destekleri için aynı yapımcının birden fazla projesine aynı toplantı döneminde destek veremeyecek.

Yeni yönetmelikte “Yükümlülükleri” düzenleyen 15. Maddede de değişikliğe gidildi. Buna göre, eser sahipleri projelerini süresinde bitirerek istenen bilgi, belge ve ilgili materyali süresinde Bakanlığa teslim etmekle, eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde mali hak bedellerini ödemekle, destek alan projenin yazımı, yapımı ve yayını nedeniyle telif hakları konusunda doğacak her türlü sorunun muhatabı olarak hareket etmekle ve bu nedenle Bakanlığın uğrayacağı zararları karşılamakla ve projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle yükümlü olacak.

Geri ödemeli yapım desteği alanlar da, yapımın gösterime girdiği ya da girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar, yapımdan elde edilen her türlü gelirler toplamından bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri ödemekle yükümlü olacak.

DESTEK MİKTARLARININ YARISI YAPIMDAN ÖNCE YARISI YAPIMDAN SONRA VERİLECEK

Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı toplam giderlerin yüzde 30 yerine, yeni düzenlemeyle yüzde 50’sinin aşamayacak. Yapım sonrası desteği alanlar filme ilişkin kayıt tescil belgesini Bakanlığa teslim etmekle ve bunun yanı sıra geri ödemeli yapım sonrası desteklerde ödemeyi tam ve zamanında yapmakla yükümlü olacak. Geri ödemeli yapım sonrası destekleri geri ödemesize dönüştürülemeyecek.

Yeni Yönetmeliğe göre Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarlarının, proje desteği için yüzde 50’si ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirildiğinde, diğer yüzde 50 de projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra ödenecek. Geri ödemesiz yapım desteği için ödeme de aynı şekilde düzenlendi.

Geri ödemeli yapım desteği için ise, yüzde 30’u, ilgilinin Bakanlığa sunduğu yazılı bildiriminde yer alan proje başlangıç tarihinde, yüzde 40’ı, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve iş kopyasının Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra, yüzde 30’u da projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte, yapım sonrası desteği için de yüzde 70’i, destek sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra, yüzde 30’u, harcama belgelerinin Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra ödeme yapılacak.

Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Verilen destek miktarının film yapımı için yapılan toplam giderlerin yüzde 50’sini aşması durumunda, aşan kısmatekamül eden miktar yasal faiziyle birlikte destek alan tarafından geri ödenecek.

SENARYO BAKANLIK ONAYIYLA DEĞİŞEBİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre, yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin senaryosunda proje bütünlüğünü bozacak nitelikteki esaslı değişiklikler olması ya da senarist değişikliği halinde bu değişiklikler için Destekleme Kurulunun veya Bakanlığın onay vermesi zorunlu olacak.

Yönetmen, senaryo ya da senarist değişikliğinin Destekleme Kurulunca veya Bakanlıkça uygun bulunmaması halinde sağlanan destek, destek alan tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa iade edilecek.

TANITICI PROJELERE KONTROLLÜ DESTEK

Bakanlık, eski yönetmelikte olduğu gibi, uluslararası alanda ülke tanıtımına katkı sağlayan projeleri, festivalleri ve sinema sektörü çalışanlarını doğrudan destekleyebilecek. Ancak tanıtıcı faaliyet desteği alanlar; hazırlanan faaliyet raporu ve kullanılan afiş, broşür, katalog vb. tanıtım materyalleri ile her türlü basılı ve görüntülü malzemeyi Bakanlıkça belirlenecek nitelik ve türlerde Bakanlığa teslim etmekle, tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükten onay almakla, bilgileri etkinlik tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğe bildirmekle, yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenen net tutar kadar harcama belgesini sözleşmeye uygun şekilde Genel Müdürlüğe teslim etmekle, faturalandıramadığı veya harcama belgesi olarak belgelendiremediği miktarları harcanmamış kabul etmek ve bu miktarları ödeme tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Bakanlığa iade etmekle, faaliyetin özelliği itibarıyla Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle yükümlü olacak.

Yapım ve yapım sonrası kategorilerinde destek alan projelerde değerlendirme ve sınıflandırma işlemi sonucu verilen işaret ve ibarelerin kullanılmaması, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmaması veya 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun görüldüğüne dair işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde bu projelere sağlanan destek geri alınacak.  (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Mersin Festivali'nde Zeki Müren şarkıları söylendi20 Mayıs 2015 Çarşamba 13:38
 • Adana'da Yeni Türkü rüzgarı20 Mayıs 2015 Çarşamba 01:43
 • Türkan Saylan 5. Sanat ve Bilim Ödülleri sahiplerini buldu19 Mayıs 2015 Salı 18:28
 • Samsun'da Karadeniz Kitap Fuarı açıldı18 Mayıs 2015 Pazartesi 15:23
 • Kubat ve Folklorama büyüledi17 Mayıs 2015 Pazar 20:28
 • Gaziantep'te Mustafa Ceceli konseri17 Mayıs 2015 Pazar 20:13
 • Dünya Bale Yıldızları büyüledi16 Mayıs 2015 Cumartesi 13:48
 • Kocaeli Kitap Fuarı açıldı16 Mayıs 2015 Cumartesi 13:13
 • Prof. Dr. Berki: Estetik beğeni değeri yüksek bireyler yetiştirmemiz gerekiyor16 Mayıs 2015 Cumartesi 13:08
 • Adıyaman’da 'Kitap Günleri’16 Mayıs 2015 Cumartesi 12:48
   • Çok Okunanlar
     Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
     Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
     E-Posta: info@sansursuzhaber.com