Projelere destekler devam ediyor

Projelere destekler devam ediyor
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları İle Tüm Türkiye'de Gelir Arttırmaya ve İstihdam Yaratmaya Yönelik Projelerinize Destek Sağlıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları İle Tüm Türkiye'de Gelir Arttırmaya ve İstihdam Yaratmaya Yönelik Projelerinize Destek Sağlıyor.
Dünya bankasından sağlanan kredi desteğiyle 2001 yılında uygulamaya konulan Sosyal Riski Azaltma Projesi ile proje uygulamaları başlamış olup, 2007 yılından itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün destekleri ile devam ettirilmektedir. Vakıflarımızın tabi olduğu 3294 sayılı kanunun amaç bölümünde “geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğrenim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale gelebilecek, üretken duruma geçebilecek kişilere kaynak aktarılması” hükmüne yer verilmiş olup, proje uygulamalarının dayanağını oluşturmaktadır.
Ülke genelinde yürütülen Proje Destekleri, gelir getirici projeler ile kırsal ve kentsel alanda yaşayan ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki vatandaşlarımızın gelirlerini arttırma, sürekli bir işe sahip olma ve hayat standartlarını yükseltmeye yönelik projelerine destek olmayı; sosyal hizmet projeleri ile sokakta çalışan / yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, korunmasız kadın ve erkekler, işsiz gençler ve ekonomik yoksunluk içindeki vatandaşlarımıza yönelik düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için yeni merkezler kurulması ya da mevcut hizmet merkezlerindeki programların çeşitlendirilmesini; dar gelirli ve işsiz gençlere yönelik kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırmak ve sürdürülebilir işlerde çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.
Uygulanacak olan projelerin tamamı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulunun onayına tabidir.
Gelir Getirici Proje Uygulamaları
- Gelir getirici projeler için kentsel ve kırsal kesimde yoksul birey yada hane başına kırsal ve kentsel kesimde en fazla 15.000,00 TL tutarına kadar destek sağlanmaktadır. Kentsel alanda uygulanacak mesleki projelerde bireysel talepler değerlendirilirken, kırsal alanda uygulanacak olan hayvancılık projeleri için hazırlanacak projenin grup projesi olması şarttır. Süt sığırcılığı projelerinde verilecek olan destek miktarı azami 150.000,00 TL, koyunculuk projelerinde azami 50.000,00 TL dir.
- Projeler kapsamında verilen desteğin geri ödeme işlemi, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz olmak üzere takip eden 6 yılda 6 eşit taksitte yapılmaktadır. Proje uygulamasında faiz vb. herhangi bir ek ödeme bulunmamaktadır.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayanlar ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan kişiler uygulamadan yararlanmak amacıyla müracaat edebilir.
- Gelir kazanma amacıyla; bitkisel / hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, el sanatları, hediyelik / turistik eşya üretimi, ticaret, perakendecilik, satış / pazarlama vb. konularda proje sunulabilir.
- Uygulanacak olan gelir getirici projelerin öncelikle üretime yönelik projeler olması gerekmektedir. Vakıflarımız tarafından verilecek proje desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yararlanmak istediği proje konusu üzerine mesleki belgesinin bulunması esastır.
- Gelir getirici, küçük ölçekli projelerin amacı; dar gelirli birey veya hanelerin geçimlerini sağlayacak kendi işlerini kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleridir. Uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik yönden yerel koşullara uygun olması yanında, üretilecek mal veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama olanaklarının olması gerekmektedir.
Sosyal Hizmet Projeleri
Sosyal Hizmet projeleriyle; sokakta çalışan / yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, korunmasız kadın ve erkekler, işsiz gençler ve ekonomik yoksunluk içindeki vatandaşlarımıza yönelik düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için yeni merkezler kurulması ya da mevcut hizmet merkezlerindeki programların çeşitlendirilmesi amaçlanmakta olup, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları tarafından hazırlanacak olan her türlü proje için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulu tarafından uygun görülmesi halinde destek verilmektedir.
İstihdama Yönelik Beceri Kazandırma Eğitimleri:
Hazırlanacak olan bu tür projelerin uygulanma şartları proje türlerine göre farklılık göstermekte olup, projeden yararlanacak olan kursiyerlerin en az %50'sinin istihdam garantisinin bulunması gerekmektedir.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com