Siber güvenliğimiz ne durumda?

Siber güvenliğimiz ne durumda?
"Birçok noktaya yapılabilecek saldırılar birkaç dakika içinde ülkemizi sıkıntıya sokacak sonuçlar doğurabilir"

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 350 özel ve devlet kuruluşu saldırılara karşı savunmasız.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de stratejik öneme sahip 350 altyapının siber güvenlik riski altında olduğunu söyledi.

Ulusal Siber Güvenlik altyapısının oluşturulmasının önemine dikkat çeken Yıldırım, "Birçok noktaya yapılabilecek saldırılar birkaç dakika içinde ülkemizi sıkıntıya sokacak sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Ulusal siber güvenlik çalışmalarının yürütülmesi, yönetilmesi ve koordinasyonuna ilişkin" karar taslağı hazırladı. Başbakanlığa gönderilen taslağa MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan itiraz geldi. Üç kurum siber suçların takibi ve denetimi görevinin Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde toplanmasına karşı çıktı.

Binali Yıldırım, "siber güvenlik" konusunda haberleşme hizmetlerine yönelik politika, strateji ve hedefleri belirlemek ile uygulamasını takip etme yetkisinin bakanlığına verildiğini belirterek şöyle dedi:
"Kamu ve özel kurum ile kuruluşlarınca bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen her türlü hizmet ve işlemlerde güvenliğin sağlanması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi, Ulusal Siber Güvenlik alt yapısının oluşturulması, yönetimi ve bunun için gerekli düzenleme, eğitim, denetleme ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için Bakanlığımızın görevlendirilmesi hususunda Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır"

350 ALTYAPI RİSK ALTINDA

Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanan "ulusal siber güvenlik" karar taslağına şu gerekçeler gösterildi:
"Bilgi Teknolojileri dünyasında e-devlet kapsamında olsun olmasın kritik önem taşıyan noktaların ülke güvenliği için tehdit oluşturmaya başladığı medyaya ve topluma yansıyan haberlerde de görülebilmektedir.

Enerji sistemleri, finans, bankacılık, borsa, devletimizin vatandaşa hizmet verdiği sosyal güvenlik, meteoroloji, tapu, adalet ve yargı altyapısı, nüfus idaresi, milli eğitim sistemi gibi daha birçok noktaya yapılabilecek saldırılar birkaç dakika içinde ülkemizi sıkıntıya sokacak sonuçlar doğurabilir. Bu kapsamda ülkemizde stratejik öneme sahip bugün itibariyle 350 kadar altyapı siber güvenlik riski altındadır.

ZAAFLAR TESPİT EDİLMELİ

Tüm kamu kurum/kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile kamu güvenliğinden sorumlu birimlere ait bilgi kaynaklarının bulunduğu bilgi teknolojileri ile iletişim alt yapıları ve ağlarına yönelik siber saldırılara karşı güvenlik seviyelerinin ve zaaflarının tespit edilmesi, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması, ilgili kurumların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, olası siber saldırılara karşı hazır bulundurulması önemlidir. Bu çalışmaların devletin koordinesinde yapılması da sağlıklı bir şekilde yapılmasını temin edecektir.

Sonuç olarak 2006 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla e-devlet de olduğu gibi gerek vatandaşlarımızın gerekse ilişkili olduğu tüm kurum ve kuruluşların siber saldırılara uğramayacağı güvenli bir internet hattı kullanılabilmesi amacıyla bu Bakanlar Kurulu kararı hazırlanmıştır"

POLİS VE ASKER KARŞI ÇIKTI

"Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna ilişkin karar" taslağı konusunda İçişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı M.Bahrettin Demirer başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan MİT, Emniyet ve Jandarma yetkilileri taslakta kendilerinde bulunan "takip ve denetleme" gibi yetkilerin bile Ulaştırma Bakanlığı'na devredildiğini savunarak buna karşı çıktı. Kurumlar "siber güvenlik" konusunda tüm yetkilerin bir çatı altında toplanması yerine bakanlıkların "koordinasyon" içinde çalışmasını önerdi.

TASLAKTA NELER VAR?

İki sayfalık taslak; amaç-kapsam, tanımlar-kısaltmalar, ilkeler, görev ve yetkiler, işbirliği-koordinasyon, çalışma grupları-geçici kurullar ile yürütme bölümlerinden oluşuyor. Görev ve yetkiler bölümünde şu maddeler bulunuyor:

- Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik alt yapının oluşturulmasını takip etmek, uygulamaların etkinliğinin doğrulanmasını ve denetlemesini yapmak, yaptırmak, denetim, tatbikat ve ya benzeri uygulamalar sonrası gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

- Ulusal bilgi teknolojileri ve iletişim alt yapısı ve sistemleri ile veri tabanlarının güvenliğini sağlamaya, kritik alt yapıları belirleyerek bunları yönelik siber tehdit ve saldırı izleme, müdahale ve önleme sistemlerini oluşturmaya, ilgili merkezleri kurmaya, kurdurmaya, bu sistemlerin denetimi, işletimi ve sürekli güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak

- Ulusal siber güvenliğinin sağlanmasında her türlü milli çözümlerin ve siber saldırılara müdahale araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmek, kullanımını sağlamak

- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi ve verilerin güvenliği ile mahremiyetinin güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemek

- Diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak (KKK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com