Sosyal G?Venlik Kurumu, L?Semi Hastal???N?N Tedavisinde Kullan?Lan...

Sosyal G?Venlik Kurumu, L?Semi Hastal???N?N Tedavisinde Kullan?Lan...
-Sosyal G?venlik Kurumu, l?semi hastal???n?n tedavisinde kullan?lan "Lanvis 40mg 25 tablet" isimli ilac?n...

-Sosyal G?venlik Kurumu, l?semi hastal???n?n tedavisinde kullan?lan "Lanvis 40mg 25 tablet" isimli ilac?n ?deme listesinden ??kar?lmas?n?n s?z konusu olmad???n? a??klad?. ANKARA (ANKA) - Sosyal G?venlik Kurumu, l?semi hastal???n?n tedavisinde kullan?lan "Lanvis 40mg 25 tablet" isimli ilac?n ?deme listesinden ??kar?lmas?n?n s?z konusu olmad???n? a??klad?.
Sosyal G?venlik Kurumu, (SGK) l?semi hastal???n?n tedavisinde kullan?lan "Lanvis" ile ilgili iddialar ?zerine yaz?l? a??klama yapt?. Bas?nda, T?rk Eczac?lar? Birli?i (TEB) taraf?ndan getirilen "Lanvis 40 mg 25 tablet" isimli ilac?n fiyat?n?n d?viz kurunun y?kselmesi nedeniyle SGK'n?n ?deme listesinden ??kar?ld??? ve bu sebeple hastalar?n ma?dur oldu?una y?nelik haberler yer ald???n?n an?msat?ld??? a??klamada, ilac?n 5 Kas?m 2012 tarihinde Sa?l?k Uygulama Tebli?i eki "Yurt D??? ?la? Fiyat Listesi'ne eklendi?i belirtildi. ?lac?n s?z konusu tarihten bu yana SGK taraf?ndan bedelinin ?dendi?inin ifade edildi?i a??klamada, "Haberlerde iddia edildi?i gibi bu ilac?n ?deme listesinden ??kar?lmas? s?z konusu de?ildir. Lanvis 40mg 25 tablet ilac?n Yurt D??? ?la? Fiyat Listesi'ndeki fiyat?, i?inde bulundu?umuz tarih itibariyle 50 eurodur. TEB taraf?ndan bir s?re ?nce Kurumumuza yap?lan ba?vuruda, ila? fiyat?nda tedarik?i firmadan kaynakl? bir fiyat art??? oldu?u ve eski fiyattan temin yap?lamad??? bildirilmi?tir" denildi. A??klamada, Lanvis'e ait g?ncel fiyat?n Yurt D??? ?la? Fiyat Listesinde yay?mlanarak y?r?rl??e girmesi i?in gerekli ?al??malar?n ilgili alt komisyon taraf?ndan tamamland??? ve en k?sa s?rede sonu?land?r?lmas? i?in Sa?l?k Hizmetleri Fiyatland?rma Komisyonu'na sunuldu?u belirtildi. Hasta ma?duriyeti ya?anmamas? i?in gerekli hassasiyetin g?sterilmesi konusunda T?rk Eczac?lar? Birli?i y?neticileri ile g?r??meler yap?ld???n?n kaydedildi?i a??klamada, hi?bir vatanda??n ma?dur olmamas? i?in SGK ile TEB aras?nda mutabakat sa?land??? bildirildi. (ANKA)
(YE/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com