T.C KÜTAHYA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/167 Tal.

T.C KÜTAHYA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   2012/167 Tal.
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
    T.C
KÜTAHYA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
           2012/167 Tal.
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
Kütahya 2.İcra Dairesinden
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun,cinsi,kıymeti,adedi,evsafı;
Kütahya ili Merkez ilçesi 30 Ağustos mah.1390 ada 2 parselde kayıtlı 4.857,40m2 mesahalı A ve B bloklu 80 meskenli Kargir apartmanın B Blok 8.Kat 33 bağımsız bölüm olarak Kayıtlıdır.1/80 arsa paylıdır 130,00 m2.kullanım alanlıdır.Binanın penceri PVC doğrama, kapıları Demirdir.3 oda bir salondan ibarettir.Merkezi kalorifer sistemi ile ısınılmaktadır.Otuz ağustos mah Yeşil belde apt.No:33 K:8 adresindedir. Belediyenin her türlü sosyal hizmetlerinden yararlanır konumdadır.
imar Durumu 5 m. yapı yaklaşma sınırı olan E:2,00,BT1 2 (iki) 10 kat
Muhammen Bedeli 95.190,00 TL.dir.
1.Satış günü ve saati : 11/12/2012 14.15-14.25
2.Satış günü ve saati : 21/12/2012 14.15-14.25
Satış Şartları
Satış yukarda yazılı günler ve saatler arasında Samsun 3.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tahmin edilen kıymetin %60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukarda yazılı ikinci satış gün ve saatlerinde ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda.en çok artırana ihale edilecektir.Şu kadar ki,artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakları toplamından fazla olması ve bundan başka,paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile dir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi,ihale pulu,KDV,tapu harç ve masrafları ihale alıcısına aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriği^ kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/167 Tal. sayılı Vlosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/10/2012 \
İİK.nun (1269
(*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
AKİS BÖLGE GAZETESİ  19102012  İTB: 8272   (4x19)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com