T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Aşağıdaki, her türlü nitelikleri belirten mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz malın 2B86 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesime göre Açık teklif usulü ile Hizalarında belirtilen tarih ve saate Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterli

İHALE İLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 1. Aşağıdaki, her türlü nitelikleri belirten mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz malın 2B86 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesime göre Açık teklif usulü ile Hizalarında belirtilen tarih ve saate Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda toplanacak Komisyon tarafından taşınmazın kiralama ihalesi yapılacaktır.

 2. ihaleye katılabilmek için istekliler, T.C Halk Bankası Kütahya Şubesi TR160001200952700006000029 nolu hesabına 25 TL ( yirmi beş )TL,Şartname Bedeli yatıracaktır,adres beyanı, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunun (Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise daire merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerinde temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ve Kira Şartnamesi Özel Şartlar istenilen belgeleri ihale saatine kadar komisyona vereceklerdir Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır

 3. İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği merkezi satınalma servisinde görülebilir.

 4. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 5. ihale bilgileri Kütahya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Web sitesinde yayınlanacaktır İLAN OLUNUR
   

  KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
   

  Hizmetin Yapılacağı Yer

  Mahalle/Köy

  Mevkii/Cd /Sokak

  Taşınmaz No

  Parfa No

  Ada No

  Parsel No

  Yüzölçümü(m2)

  Kiralanacak Kısım Yüzölçümü (m2)

  Kiralama Amacı

  Kira Süresi (Yıl)

  İlk Yıl Tahmini Bedeli

  Gecici Teminat

  İhalenin Tarihi Saati

  D P Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Evliya Çelebi Mahallesi

  Okmeydanı Caddesi

  43010105670

  80/12

  627/1131

  6

  29.258.00

  8m2-8m2-40m2

  Kantin Çay Ocağı

  36 (Ay)

  7.146.00

  720,00 TL

  27.08.2013/10:30
   

Hizmetin Yapılacağı Yer

Mahalle/Köy

Mevki İ/Cd./Sokak

Taşınmaz No

Parfa No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü(m2)

Kiralanacak Kısım Yüzölçümü (m2)

Kiralama Amacı

Kira Süresi (Yıl)

İlk Yıl Tahmini Bedeli

Geçici Teminat

İhalenin Tarihi Saati

Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezi

Cumhuriyet Mh

Haymeana Cad

43010111509

97-98

1469

1-3

1.920,54m2

22m2

Oto Kuaför ve Hediyaleik Eşya Satışı

24 (Ay)

2 532,36 TL

260.00 TL

27-08 2013/10:45Adres:D P.Ü Merkez Kampüsü Evliya Çelebi Yerlekşkesi Tavşanlı Yolu 10 Km KÜTAHYA

Tel:02742236060-02742236070 Dahili:113

Fax:02742653021

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
  Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
  Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
  E-Posta: info@sansursuzhaber.com