TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNANLARA, HER BİR İŞLETME İÇİN 600 TL TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERİLECEK

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNANLARA, HER BİR İŞLETME İÇİN 600 TL TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERİLECEK
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNANLARA, HER BİR İŞLETME İÇİN 600 TL TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERİLECEK

Tarımsal işletmelere, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara "hizmet alan her tarımsal işletme için" 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak. Sözkonusu desteğin 400 TL'si 5. ay sonunda ve 200 TL'si ise 12. ay sonunda ödenecek. ANKARA (ANKA) -Tarımsal işletmelere, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara "hizmet alan her tarımsal işletme için" 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak. Sözkonusu desteğin 400 TL'si 5. ay sonunda ve 200 TL'si ise 12. ay sonunda ödenecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsayacak.

-TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAK TARIMSAL İŞLETMELER VE SORUMLULUKLARI-

Tebliğ'le, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmelerin kapsamı çizildi. Buna göre çiftçi kayıt sistemi, hayvan kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi, arıcılık kayıt sistemi, koyun-keçi kayıt sistemlerinden birine kayıtlı olan tarımsal işletmelerin şu kriterlerden en az birini sağlaması gerekecek:
"Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak; Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.
-Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.
-Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak.
-Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak;
-Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak."

-DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAK İŞLETMELERİN SORUMLULUKLARI-

Tebliğ'le destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumlulukları da belirlendi. Buna göre tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalanacak. Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alınacak. İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurulacak.

-TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE SORUMLULUKLARI-

Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri veya vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanları tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar olarak belirlendi. Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalayacak.
Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki ay olacak. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2011 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri 31 Aralık 2012 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacak. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2011 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerinden faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki ay olacak. Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulacak.
Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, destek olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilecek.

-30 GÜN İÇİNDE BAŞVURULAR YAPILACAK-

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, 30 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, yetki belgesi aldığı il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

-600 TL TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ ÖDENECEK-

Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak. Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ödenecek.
Tarımsal işletme birden fazla kişi veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il veya ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılacak. Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenecek. TYDD ödemeleri 2012 yılı bütçesinden karşılanacak. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılacak. Tebliğ hükümleri bugünden itibaren yürürlüğe girecek.(ANKA)
(HGS/ZHR) (Ankara)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com