Tayyip bol keseden harcıyor!

Tayyip bol keseden harcıyor!
Başbakan’ın örtülü ödenek harcaması 1 milyara dayandı.
Er­do­ğan, Başbakanlığa ait ör­tü­lü öde­nek­ten sa­de­ce ekim ayın­da 125 mil­yon li­ra har­ca­ma yap­tı. Başbakan, gün­de ortalama 4 mil­yon, sa­at­te 166 bin li­ra, da­ki­ka­da 2 bin 700 li­ra dağıttı.
 
2011 yı­lın­da sa­de­ce 391 mil­yon TL olan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı bu se­ne re­ko­ra ulaş­tı. 2012’nin son iki ay ra­kam­la­rı bel­li ol­ma­dan şim­di­den ge­çen yı­lın 2.5 ka­tı har­ca­ma ya­pıl­dı. Ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı­nı ya­kın ta­ki­be alan CHP Mil­let­ve­ki­li Hur­şit Gü­neş, dün Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la son ra­kam­la­rı açık­la­dı.
 
10 ayda 994 mil­yon lira gitti
 
Gü­ne­ş’­in ver­di­ği bil­gi­ye gö­re ge­çen ay 125 mil­yon 263 bin TL ör­tü­lü öde­nek­ten har­ca­ma ya­pıl­dı. Böy­le­ce 2012 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da top­lam 994 mil­yon 23 bin TL har­ca­ma ya­pıl­dı. 1 mil­ya­ra, 5 mil­yon 77 bin TL kal­dı. Son iki ay­da ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar­la bu ra­ka­mın çok üze­ri­ne çı­kıl­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
Bütçe açık veriyor, felaket var
 
Kocaeli Milletvekili Hur­şit Gü­neş, ör­tü­lü öde­nek­te­ki pa­ra­nın han­gi alan­da kul­la­nıl­dı­ğı açık­la­nın­ca­ya ka­dar ko­nu­yu gün­dem­de tu­ta­ca­ğı­nı be­lir­te­rek büt­çe açı­ğı­na dik­kat çek­ti. Gü­neş “Ekim ayı büt­çe açı­ğı 4.4 mil­yar li­ra ol­du. Bu bir fe­la­ke­t” yo­ru­mu­nu yap­tı.
 
Suriye’ye silah yardımı iddiası
 
Güneş, geçen hafta yaptığı basın toplantısında “İleride bu harcama Başbakan’ın başını ağrıtabilir. Bu kaynaktan Suriye’ye ciddi miktkarda silah sağlandığını düşünüyorum” dedi.
 
BU PA­RAY­LA NE­LER YA­PI­LIR?
 
Baş­ba­kan Recep Tayyip Er­do­ğa­n’­ın har­ca­ma­sı 2005 yı­lı­na gö­re tam 10 kat art­tı. Ör­tü­lü öde­nek­ten har­ca­nan pa­ra, pek çok ba­kan­lı­ğın büt­çe­si­ni ya­ka­la­dı. CHP’­li Hur­şit Gü­ne­ş’­in ver­di­ği ra­kam­la­ra gö­re ör­tü­lü öde­nek­ten har­ca­nan pa­ray­la 100 has­ta­ne, 250 ca­mi, 50 fab­ri­ka ya­pı­la­bi­lir, 10 bin ai­le­ye ko­nut sağ­la­na­bi­lir. (EAK)

Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com