Tayyip’in gizli para hesaplarının dökümü deşifre oldu!

Tayyip’in gizli para hesaplarının dökümü deşifre oldu!
İsviçre bankalarının açıkladığı bilgilerle ilgili şok iddia

Başbakan Erdoğan’ın WikiLeaks belgelerinde “Er­do­ğa­n’­ın İs­viç­re’de 8 ay­rı he­sa­bı va­r” id­di­ası or­ta­ya atıl­mıştı.

Günümüzde bilgi güçtür deyimi kendine yeni dünya düzeninde çok önemli bir yer buldu.

Dünya savaşlarının bir örneği de artık topla tüfekle değil; bilgi sızdırma ve rakipleri hakkında bilgi elde etme konusunda yaşanıyor.

Başbakan Erdoğan’ın İsviçre’deki gizli para hesaplarının yani ‘’çok özel’’ sırlarının Almanya’nın eline geçtiği öne sürüldü.

Alman Hükümeti’nin Başbakan Erdoğan’ın İsviçre bankalarındaki gizli hesaplarının listesine ulaştığı iddia ediliyor.AKP ile Fetullah Gülen Cemaati’nin savaşıyla birlikte Gülen Cemaati’nin bu bilgilerin peşine düştüğü konuşuluyor.

Başbakan Erdoğan’ın bu para hesap bilgilerini içeren CD’nin Almanlar’ın eline geçtiği öne sürülmüştü. Ce­ma­ate ya­kın ba­zı kay­nak­lar, “C­D’­de­ki çok özel bil­gi­ler Mer­ke­l’­in de eli­ne geç­miş du­rum­da. Er­do­ğan, 2008’de­ki Lud­wigs­ha­fen yan­gı­nın­da Al­man­ya­’yı ağır şe­kil­de suç­la­ya­cak­tı. An­cak, CD ha­tır­la­tıl­dı, sus­tu­” yo­ru­mun­da bu­lu­nu­yor.

İs­viç­re, AB’­nin de bas­kı­sıy­la ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ni yu­mu­şa­tıp hü­kü­met­ler açı­sın­dan bil­gi alı­nır ha­le ge­tir­miş­, yak­la­şık iki yıl ön­ce, Eu­ro/Do­lar mil­yo­ner­le­ri­nin he­sap­la­rı­nı içe­ren CD’­yi Al­man ma­kam­la­rı­na tes­lim et­miş­ti. Al­man Hü­kü­me­ti, 1999’dan 2011’e ka­dar tu­tu­lan he­sap­la­rın bu­lun­du­ğu CD’­ye da­ya­na­rak, ver­gi ka­çı­ran zen­gin­le­ri tek tek tespit etti. Hü­kü­me­tin tav­rı kar­şı­sın­da mil­yo­ner­ler ken­di­le­ri­ni ih­bar et­ti.  (LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com