TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İslam:

TBMM (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, bakanlığınca yürütülen sosyal yardım politikalarının, Türkiye genelinde tüm bölge ve illeri kapsayacak şekilde geliştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız, sosyal yardım politikalarını, objektiflik ilkesine dayalı ve hak temelli bir anlayışla tüm yurt sathında geliştirmeye devam etmektedir" dedi.

İslam, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.

Ayrılmış ailelerin veya kimsesizlikten dolayı sokaklarda bulunan sokak çocukların sayısına ilişkin soruya İslam, bölgelere göre yanıt verdi.

İslam, Akdeniz Bölgesi'nde 2 bin 306, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3 bin 27, İç Anadolu Bölgesi'nde bin 442, Ege Bölgesi'nde bin 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 535, Marmara Bölgesi'nde bin 649 ve Karadeniz Bölgesi'nde 253 çocuğun, kuruluşlarından hizmet aldığını bildirdi. İslam, "Bakanlığımız hizmetlerinden yararlandırılan çocuklar, belirtilen sebeplerle sokakta risk altında olan çocuklarla sınırlı olmayıp söz konusu çocukların aileleri, kardeşleri ve sokak ile ilişkilenmeyen ancak risk altında olan çocukları da kapsamaktadır" diye konuştu.

İslam, terör örgütünün gösterilerinde ön plana çıkan çocukların ıslahına ilişkin çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine, anayasa gereğince dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin tüm çocukların, kanun önünde eşit haklara sahip olduğunu söyledi. İslam, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu gereğince korunma ihtiyacı içinde bulunan tüm çocuklar hakkında ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çerçevesinde hizmetlerin yürütüldüğünü kaydetti.

 

-"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı güncellendi"

 

Bakanlığının, hizmetlerini katılımcı anlayışla verimli düzeyde gerçekleştirmek için toplumun her kesiminin katkısı ve işbirliğiyle yürütmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan İslam, bu kapsamda kurumlarında korunma ve bakım altında bulunan gençlerin bilgilendirilmesi, hayata hazırlanmaları konularında “Nar Taneleri Projesi” nin uygulanmaya devam ettiğini anlattı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı'nın 2014-2018 yılları için güncellendiğini dile getiren İslam, bu kapsamda Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, eğitim, ekonomi, yoksulluk, yetki ve karar alma mekanizmaları, sağlık, medya ve çevre alanlarında; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla hedef ve stratejilerin belirlendiğini ifade etti.

İslam, bakanlığı tarafından yürütülen Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri projesi kapsamında, ilgili taraflara yönelik kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programları düzenlenmesi, 26 ili kapsayan mevcut durum analizleri ile eğitim ihtiyacı analizleri çıkarılması ve hizmet birimlerine yönelik iyi uygulama örnekleri geliştirilmesinin planlandığını belirtti. İslam, projenin tanıtım toplantısının 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

 AB 2009 Katılım Öncesi Mali Yardım çerçevesinde bakanlığın yararlanıcı olduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı yürütüldüğünü anlatan İslam, program kapsamında kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi ve haklarının korunması, kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi gibi alanlarda sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan küçük ölçekli projelere hibe desteği sağlandığını bildirdi. İslam, 11 ilde farklı sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen 19 projeye hibe desteği verildiğini, projelerin 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle başladığını kaydetti.

 

-Yardımlar

 

İslam, 2002-2013 döneminde vakıflardan ayni veya nakdi yardım alanların sayısına ilişkin soru üzerine, 2011 yılında 2 milyon 72 bin, 2012'de 2 milyon 891 bin 165, 2013'da ise 3 milyon 96 bin 489 haneye yardım yapıldığını bildirdi. İslam, 2011-2013 döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu giderlerinin,  2011'de 2 milyar 622 milyon 412 bin 735 TL, 2012'de 3 milyar 99 milyon 582 bin 115 TL, 2013'te 3 milyar 844 milyon 838 milyon 15 TL olduğunu ifade etti.

Bakanlığın, yoksulluğun azaltılması ve sosyal yardımların etkinliğin sağlanmasına yönelik geniş çaplı araştırmaların devam ettiğini anlatan İslam, "Sosyal yardım programlarına ilişkin etki değerlendirme araştırmaları ile sosyal yardım programlarının etkinliği araştırılmakta, programların iyileştirilmesine ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik politikalar geliştirilmektedir" dedi.

 

-Gaziler arasındaki maaş farklılıkları

 

İslam, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 47 bin 990 muharip gazi ve eşlerine aylık bağlandığını açıkladı. İslam, gaziler arasındaki maaş farklılığının giderilmesi ve diğer sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik taleplerin bakanlığınca ve ilgili bakanlıklarca değerlendirildiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, şehit yakınları ve gazilere yönelik 2014 yılı programına ilişkin soruyu İslam, şöyle yanıtladı:

"İstihdam hakkının kapsamı genişletilmiştir. 6518 sayılı kanun ile istihdama yönelik uygulamalar bakanlığımız tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Ücretsiz seyahat hakkı kapsamı genişletilmiştir. Ücretsiz Seyahat Kartı başvuruları, Şehit Gazi Bilgi Sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştır. Gazi Evi Projesi kapsamında, şehit yakınları ve gazilerimizi sosyal, kültürel bakımdan desteklemek ve topluma adaptasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitici, geliştirici, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verileceği Gazi Evi Modeli üzerinde pilot il olarak seçilen Sakarya, Çanakkale, Gaziantep, Kütahya, Kars ve Kilis'teki çalışmalarımız devam etmektedir."

İslam, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 40. yılı dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile koordinasyon içerisinde "Bisiklet ile Barış Turu Projesi"nin Temmuz'da gerçekleştirilmesinin planlandığını vurguladı.

Ayşenur İslam,  şehit yakınları ve gaziler alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını destekleyici çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. 

 

-"Geçen yıl 3 milyon 96 bin 489 haneye yardım yapıldı"

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yürütülen sosyal yardım politikalarının, Türkiye genelinde tüm bölge ve illeri kapsayacak şekilde geliştirildiğine işaret eden İslam, "Bu nedenle yoksulluğun azaltılmasına ilişkin Türkiye genelinde yürütülen sosyal yardım politikaları bölgesel ve illere ilişkin geçerliliğe sahiptir. Bakanlığımız, Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde yürüttüğü ve bundan sonra yürütmeyi planladığı sosyal yardım politikalarını, objektiflik ilkesine dayalı ve hak temelli bir anlayışla tüm yurt sathında geliştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

"2011-2013 döneminde yardıma muhtaç oldukları gerekçesiyle ayni ya da nakdi yardım talebinde bulunulan vatandaşlarımızın sayısı nedir?" sorusuna İslam, "2011 yılında 2 milyon 72 bin, 2012  yılında 2 milyon 891 bin 165, 2013 yılında da 3 milyon 96 bin 489 haneye yardım yapılmıştır" karşılığını verdi.

İslam, "2011- 2013 döneminde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sayılarının ve dağıtılan yardım tutarlarının giderek artmasının sebepleri nelerdir?" sorusunu ise "Sosyal yardımların tek çatı altında toplanması sonucunda, diğer kurumlarca verilen sosyal yardımların tek bir kurumun hedef kitlesinde birleşmesinden kaynaklı hedef kitlede ve kaynaklarda beklenen artış, bu gelişmelerle eş zamanlı olarak tasarlanan sistemlerce muhtaç kişilerin merkezi sorgulamalar aracılığıyla daha objektif ve ölçülebilir kriterlere göre belirlenmesi ve programların düzenlilik temeline alınması sayesinde öngörülen düzeyin altında gerçekleşmiştir" diye yanıtladı.

 

-"Yaşlı ve engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesi"

 

İslam, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 2012'de 398 bin 335 bakıma muhtaç engelli veya yaşlı için toplam 2 milyar 944 milyon 114 bin 529 TL,  2013 yılı ilk 6 ayında ise 421 bin 93 bakıma muhtaç engelli veya yaşlı için 1 milyar 994 milyon 700 bin 57 TL evde bakım ücreti ödemesi yapıldığını bildirdi.

 Yaşlı ve engelli vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi, hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, mevcut mevzuat hükümlerine göre kapsama alınamayan vatandaşların bu kapsama dahil edilmesi gibi konulardaki çalışmaları devam ettiğini söyleyen İslam, sosyal yardım haritası oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

 

-Sahipsiz çocuklarla ilgili proje

 

Sahipsiz, ebeveyni olmayan çocuklarla ilgili bazı projeler yürüttüklerini kaydeden İslam, komşu ülkelerdeki felaketler nedeniyle ebeveynsiz çocuk sayısının arttığına işaret etti. İslam, bu çocuklarla ilgili ne gibi çalışmalar yapmaları gerektiğini tartıştıklarını, araştırdıklarını kaydederek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ve bir ekibin, Kilis'te bu konuyu araştırdığını söyledi. İslam, hangi projelerle bu sorunu çözebileceklerini araştırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Mersin İdmanyurdulu futbolcuların idmana çıkmaması23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • Brezilyada taraftarlara gözaltı23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • 12 bin yıl öncesinin taş işçiliğini öğreniyorlar23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (1)23 Şubat 2015 Pazartesi 15:23
 • Çavuşoğlunun telefon diplomasisi sürüyor23 Şubat 2015 Pazartesi 15:18
 • Ukraynadaki gelişmeler23 Şubat 2015 Pazartesi 15:18
 • Karşıyakada Yusuf Şimşek görevinden istifa etti23 Şubat 2015 Pazartesi 15:13
 • Meteorolojiden çok kuvvetli yağış ve denizlerde fırtına uyarısı23 Şubat 2015 Pazartesi 15:03
 • Fabrika işçilerinden eylem23 Şubat 2015 Pazartesi 15:03
 • Sinopta MERS virüsü şüphesi23 Şubat 2015 Pazartesi 14:58
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com