Teksas(Anka) - Abd'nin Teksas Eyalet Senatosunda 10 Saat Konu?Arak...

Teksas(Anka) - Abd'nin Teksas Eyalet Senatosunda 10 Saat Konu?Arak...
.TEKSAS(ANKA) - ABD'nin Teksas Eyalet Senatosunda 10 saat konu?arak k?rtaj hakk?na k?s?tlama getiren...

. TEKSAS(ANKA) - ABD'nin Teksas Eyalet Senatosunda 10 saat konu?arak k?rtaj hakk?na k?s?tlama getiren tasar?n?n yasala?mas? i?in d?zenlenen oturumu engelleyen Demokrat Senat?r Wendy Davis'e "Barbie" yak??t?rmas? yap?ld?. Teksas'ta 25 Haziran'da k?rtaj yasas?n?n kabul edilmesini engellemek i?in Senato'da yapt??? uzun konu?ma sonucunda muhafazakarlar?n tepkisini ?zerine ?eken Davis'e, konu?ma s?ras?nda giydi?i pembe spor ayakkab?lar? nedeniyle "K?rtaj Barbie" ve "Aptal Barbie" isimleri tak?larak Twitter'da payla??ld?.
Barbie'nin Davis ile ilgili bu kadar s?k an?lmas? hakk?nda a??klama yapan Barbie bebeklerin ?reticisi Mattel'in s?zc?s? "?lkede geni? ?apl? tart???lan konular, pop?ler k?lt?r?n simgesi oldu?u i?in Barbie'ye yans?yor" diye konu?tu. Mattel taraf?ndan desteklenen veya ?retilen herhangi bir Wandy Davis oyuncak bebe?i olmad???n?, Barbie'nin vermek istedi?i mesajlar?n ?ok farkl? oldu?unu s?yledi.

-MUHAFAZAKARLAR KORKUYOR-

Demokratik Y?neticiler Birli?i Siyasi Direkt?r? Elisabeth Pearson, muhafazakarlar taraf?ndan kendisine Barbie yak??t?rmas? yap?lan Davis'in halk?n istedi?i de?i?iklikleri yapacak g??te oldu?unu s?yleyerek "Muhafazakarlar da bunu bildikleri i?in ona ?fkeliler" dedi.
?lk kez 1959 y?l?na ev hayat?n? seven bir kad?n olarak tasarlanan Barbie bebe?in, daha sonra astronottan doktora farkl? meslek sahibi olmak ?zere 135 ?e?idi ?retildi. Barbie'nin farkl? meslekler kazanmas? hakk?nda yarat?c?s? Ruth Handler, "Barbie'yi yaratarak k???k bir k?z?n istedi?i her ?eyi yapabilece?ini g?stermek istedim. Barbie her zaman kad?nlar?n birden ?ok tercihinin olabilece?ini g?stermi?tir" diye a??klama yapm??t?.
Bir oyuncaktan ?te olan Barbie zaman zaman feministleri de k?zd?rm??t?. Her zaman bak?ml? ve makyajl? olmas?, ger?ek bir insan?n sahip olamayaca?? v?cut hatlar?na sahip olmas? tepki ?ekerken, Barbie'nin belinin ortalama bir gen? k?z?n belininin yar?s? kadar oldu?u s?k s?k dile getirilmi?ti. Ayn? zamanda, Matter ?irketinin 1980'lere kadar Afro-Amerikan bir Barbie bebek ?retmemesi de dikkatleri ?zerine toplam??t?.(ANKA)
(ESN/CK/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com