TEKZİP METNİ

TEKZİP METNİ
Prof. Dr Ziya Mocan hakkında yayınlanan haberle ilgili olarak cevap ve düzeltme.

 www.akisgazetesi.com İNTERNET SİTESİ
Genel Yayın Yönetmeni ve İlgililerinin Dikkatine.

KONU : 08.12.2010 tarihinde müvekkilimiz PROF DR ZİYA MOCAN hakkında yayınlanan haberinizin yayından kaldırılmasına ve tekzip metninin yayınlanmasına ilişkin talebimizdir.

AÇIKLAMA : 1-www.akisgazetesi.com internet sitesinde 08.12.2010 tarihinde Ünlü diyetisyene seks kasetiyle şantaja dava” başlığı ile yayınlanan haberde yer alan beyanlar gerçek ile bağdaşmamakta olup MK md 24 Basın kanunun md.3/2 gereğince müvekkilimizin kişilik haklarına zarar vermektedir. Söz konusu habere konu suç ile ilgili olarak EKTE BİR ÖRNEĞİ SUNULAN Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/209 Değ İş sayılı dosyası üzerinde 29.11.2010 tarihinde olayla ilgili olarak görsel ve yazılı basında haber yapılmaması yönünde tedbir kararı verilmiş olup, yayınlanan haber ayrıca bu karara da aykırılık teşkil etmektedir

2 Bu nedenle -www.akisgazetesi.com internet sitesinde 08.12.2010 tarihinde “Ünlü diyetisyene seks kasetiyle şantaja dava” başlığı ile yayınlanan haberin sitenizden kaldırılmasını ve/veya bu habere erişimin ekte sunulan mahkeme kararı ve yasal sorumluluğunuz gereği olarak engellenmesini ve ayrıca aşağıdaki tekzip metninin 5187 sayılı basın kanunun 14. maddesi gereğince aynı yerde ve aynı puntolar ile yayınlanmasını ihtaren ve ihbaren rica ederiz.

“www.akisgazetesi.com internet sitesinde 08.12.2010 günü yayınlanan “Ünlü diyetisyene seks kasetiyle şantaja dava” başlıklı haberinizde müvekkilimiz Prof Dr. M. Ziya Mocan'ın kişilik haklarına saldırılmış ve kamuoyu önünde haksız yere rencide edilmiştir. Söz konusu haberde gazetecilik mesleğinin mesleki ve yasal değerleri ihlal edilmiş ve bu haberin yayınlanması nedeni ile müvekkilimizin Medeni Kanun (MK) md 24 de açıkça belirtilmiş olan kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur ve yine aynı haber nedeni ile müvekkilimizin diğer hastalarının da yanlış yere tedirgin olmasına sebebiyet vermiştir. Şöyle ki:

1-Müvekkilimiz kamuoyunca tanının ve bilinene bir doktor olup; eski sekreteri T.G. tarafından müvekkilimizin hasta muayyene odasına gizli kamera cihazı kurulmuş, faal hale getirilmiş ve müvekkilimizin bir hastası ile muayene sırasındaki görüntüleri gizlice, izinsiz ve hukuka aykırı olarak kameraya alınmış olup, isimi anılan T. G tarafından etik olarak ahlaka aykırılığı zateb tartışmasız olan böyle bir eylemle, müvekkilimizi ve hastaları bakımından açıkça özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlenmiş ve bu şahıs bu eylem nedeni ile hakkında soruşturma yürüten savcılıkta vermiş olduğu ifadede işlemiş olduğu bu suçunu kabul ve ikrar etmiştir.

2-İnternet sitenizde yayınlanan haberde müvekkilimizin T.G.'ye elle ve sözle tacizde bulunduğu, porno fotoğraflar gösterip, grup seks için baskıda bulunduğu ayrıca haberde ismi geçen S.Y. müvekkilimizin sevgilisi olduğu belirtilmiştir. Yayınlanan haberdeki bu iddiaların her hangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Müvekkilimiz 12 yıl gibi uzun bir süredir yanında çalışan bir kişiye karşı taciz girişimde bulunması kabul edilmeyecek ve suç teşkil eden bir iddiadır. Bununla birlikte müvekkilimiz evli olup, haberde adı geçen S. Y. ile sevgili olduğuna yönelik beyanlar da gerçekdışıdır.
Dolayısıyla bu haber nedeni müvekkilimizin hem kişilik hakları, hem hastalarının hakları ve hem de aile bireylerinin hakları ağır bir şekilde zarara uğramıştır.
Tarafınızca Habercilik mesleğinin gereği olarak yapılacak en küçük bir araştırma ile dahi olsa, savcılığa soruşturma konusu olmuş ve hemen akabinde de T.Gnin içinde bulunduğu toplam 3 kişi hakkında Şişli Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı ve bu olaylarla ilgili olarak Şişli Sulh Hukuk Mahkemesince , müvekkilimizin MK md 24deki kişilik hakları ile hastalarının hakları düşünülerek yayın yasağının tedbiren getirildiği hususu anlaşılabilecek idi.
Ancak böyle olmamış, salt soyut iddilara dayalı olarak, anılan mahkeme kararları hilafına asılsız bir takım iddialarla söz konusu olay haber yapılmıştır.

3- Yayınlanan haberde CD kaydındaki görüntülerde müvekkilimizin hastaları ile ilişkide bulunduğunun kaydedildiği beyan edilmekte ise de suça konu CD kaydında müvekkilimizin bir hastasını muayene ederken izinsiz ve hukuka aykırı olarak kayda alınan görüntüleri yer almakta olup, müvekkilimizin hastaları ile doktor-hasta ilişkisinden başka bir ilişkisinin olması söz konusu olamaz. Ancak , yayın kuruluşunuzun elinde bunu doğrulayan hiçbir belge olmadığı halde, okur/izleyici nezdinde müvekkilimizin hastaları ile doktor-hasta ilişkisinin dışında ve ötesinde ilişki kuran bir kişi olarak anlaşılmasına yol açacak şekilde bu hususun haber yapılması da doğru ve hukuka uygun bir davranış şekli olmamıştır. Kaldıki, T. G. tarafından işlen bu suç ve sitenizde yayınlanan bu haber nedeniyle müvekkilimiz ile birlikte müvekkilimizin hastaları da itham altında bırakılmakta olup, müvekkilimizin ve müvekkilimize tedavi amaçla gelen hastalarının da kişilik ve hasta hakları ihlal edilmiş durumdadır.
4- Haberde ismi geçen T. G., S.G ve A.E.D. adlı kişiler hakkında ve aleyhine olarak Şişli Asliye Ceza Mahkemesinde özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj suçundan ilgili savcılıkça kamu dava açılmış olup, kovuşturma aşamasında bulunan bir dava hakkında yayın yapılması hukuka uygun değildir. Kaldı ki söz konusu haber hakkında Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesice 2010/209 Değ. İş sayılı ilamı ile görsel ve yazılı basında haber yapılamaması yönünde tedbir kararı verilmiş bulunmakta olup, yayınlanan haber ile bu tedbir kararı ihlal edilmektedir. Tüm basın kuruluşlarından EKTE SUNULAN mahkeme kararına saygılı olunmasını beklemekteyiz.
Müvekkilimi zor durumda bırakma amacına matuf, müvekkilimizin ve müvekkilimizin hastalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bu haber nedeniyle yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz.

Kamoyuna saygıyla duyurulur
Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan
Vekili Av.Aslı Ataç


Eki : Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesice 2010/209 Değ. İş sayılı ilamı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com