Tezler Öğrencilerden Destek Bakanlıktan

Tezler Öğrencilerden Destek Bakanlıktan
Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca başlatılan Sanayi Tezleri Projeleri (SAN-TEZ) programının başarılı bir şekilde uyguladığı açıklanarak, İlk kez bu yıl uygulanan destek programı içi

Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca başlatılan Sanayi Tezleri Projeleri (SAN-TEZ) programının başarılı bir şekilde uyguladığı açıklanarak, İlk kez bu yıl uygulanan destek programı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 159 başvurunun yapıldığı, yapılan bu başvururdan 78'nin kabul edildiği, Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiye göre Teknogirişim sermayesi 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrası doğrultusunda verildiği açıklandı.Yetkililerin açıklamalarına göre; bu kanunun amacı, Ar- Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar- Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar- Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik edilmesi şeklinde belirlendi.
Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kanun'da Teknogirişim Sermayesi'nin hangi anlama geldiği ise şöyle açıklandı:
Teknogirişim sermayesi; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi, uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteği olduğu vurgulandı.
Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, bu sermaye desteğinin veriliş biçimini ise şöye açıkladı.
Teknogirişim sermayesi desteği; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verileceği bildirilerek, bu fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar- Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyeceği vurgulandı. Bu uygulanacak tutarların, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ifade edildi.
Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca bu girişime çok önem verilmekte oluduğu, ülkedeki teknogirişimci sayısının artması için Tekno Girişim Sermayesi Destek Programını yürütülmekte olup, Üniversite son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunlarının bu destekten yararlanabileceği söylendi.
Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarfından yapılan açıklamaya göre ilk kez bu yıl uygulanan destek programı,için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 159 başvurunun yapıldığı ve bunlardan 78'nin kabul edildiği açıklandı.(M.AKSU)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com