THY, Rizespor’a döndü!

THY, Rizespor’a döndü!
Halen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini yürüten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun hemşehrisi Bilal Ekşi’nin kardeşi Mehmet Ekşi, THY’de önemli bir göreve müdür olarak atandı.

Bilal Ekşi’nin THY Teknik A.Ş’de genel müdür yardımcısı olduğu dönemde memur kadrosunda bulunan kardeşi Mehmet Ekşi, ağabeyinin Sivil Havacılık Genel Müdürü olmasından sonra hızlı yükselişe geçti.
 
Sözcü’nün haberine göre, Mehmet Ekşi önce yan kuruluş THY Teknik A.Ş’den ayrılarak Türk Hava Yolları’na geçti.  THY Halkla İlişkiler Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan Ekşi, müdürüyle anlaşamadı. Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndaki şeflik görevinden ayrılmak isteyen Ekşi’ye, derhal uygun bir pozisyon bulundu.
 
Mehmet Ekşi, hem departman değişti hem de derece yükselterek şeflikten müdürlüğe terfi etti. Mehmet Ekşi, kısa süre önce Depo ve Kontrol Müdürü olarak yeni görevine başladı.
 
Çaykur Rizespor’da bu kadar Rizeli yok
 
THY, yak­la­şık iki yıl ön­ce ku­ru­lan ve yer hiz­met­le­ri­ni ya­pan Tur­kish Gro­und Ser­vi­ce­s’­e (TGS) ge­nel mü­dür ola­rak Ri­ze Ça­ye­li­’n­den ya­kı­nı olan Bay­ram Öz­çe­li­k’­i ge­tir­miş­ti. İd­di­aya gö­re; Öz­çe­lik gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na TGS’­yi eş, dost, ak­ra­ba ve hem­şe­ri­le­riy­le dol­dur­du.
 
İş­te Rizeli o isim­ler:
 
Rizeli Sivil Havacılık Genel Müdürü:Bilal Ekşi
 
Rizeli Depo Kontrol Müdürü: Mehmet Ekşi
 
Rizeli Eği­tim Mü­dü­rü: Ba­rış Öz­türk (Öz­çe­li­k’­in sı­nıf ar­ka­da­şı)
 
Rizeli Özel Ka­lem Mü­dü­rü: Meh­met Şiş­man (Bayram Öz­çe­lik’­in kay­nı)
 
Rizeli Bil­gi İş­lem Mü­dü­rü: Ka­mil Kar­tal (Öz­çe­li­k’­in eniş­te­si). Kar­ta­l’­ın kı­zı ve oğ­lu da ge­nel mü­dür­lük­te ça­lı­şı­yor.
 
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü: Me­tin Ma­ran­goz (Öz­çe­li­k’­in Ça­ye­li­’n­den ta­nı­dı­ğı)
 
Rizeli Hu­kuk Bü­ro­su Mü­dü­rü: 26 ya­şın­da bir kadın.
 
Rizeli Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü: Şe­ref Ka­zan­cı (Ka­zan­cı­’nın ağa­be­yi Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­man. Şe­nol Ka­zan­cı ay­nı za­man­da AKP İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı es­ki Baş­ka­nı)
 
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Koordinatörü: Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin da­yı­sı.
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/thy-caykur-rizespora-dondu.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com