TİSK BAŞKANI KUDATGOBİLİK: "KARMAŞIK YAPIDAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YENİ POLİTİKALAR GETİRİLMELİ"

TİSK BAŞKANI KUDATGOBİLİK: "KARMAŞIK YAPIDAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YENİ POLİTİKALAR GETİRİLMELİ"
TİSK BAŞKANI KUDATGOBİLİK: "KARMAŞIK YAPIDAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YENİ POLİTİKALAR GETİRİLMELİ"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, karmaşık yapıdaki sorunlara çözüm bulmak, kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar için yeni politikalar gerektirdiğini vurguladı. -Yeni finansal politikalarla sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonominin inşa edilmesi açısından sınırlı bir ilerleme sağlanabildiğini vurgulayan Kudatgobilik, bu koşullar altında işgücü ve ürün piyasalarında yapılacak uygun yönetişim reformlarıyla oluşturulacak daha güçlü makroekonomik ve yapısal politikalara yönelik yeni bir iradeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Kudatgobilik, konjonktürel türden yapısal türe dönüşen işsizlik olgusunun etkin kamusal politikaları zorunlu kıldığının altını çizdi.

ANKARA (ANKA) -Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, karmaşık yapıdaki sorunlara çözüm bulmak, kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar için yeni politikalar gerektirdiğini vurguladı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Türk İşveren Delegesi Tuğrul Kudatgobilik, 101. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuşma yaptı. Kudatgobilik konuşmasında, son 13 yılda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) iç işleyişinde modernizasyon yaşandığını vurgulayarak, uygulanan sonuç odaklı yönetim yaklaşımıyla ILO'nun kurumsal kapasitesine önemli katkı sağladığını dile getirdi. 2007'de ilk belirtileri ortaya çıkan ve halen devam eden küresel finansal kriz nedeniyle çeşitli ekonomilerde durgunluk ve depresyonlara, rekor işsizlik seviyelerine, yüksek kamu borcu seviyelerine ve özellikle Euro Bölgesindeki bazı ülkelerin telaffuz edilmeyen iflaslarına, etkisiz kamu politikalarına ve birbirini takip eden tüketici ve işletme güveni düşüşlerine şahit olduklarını belirten Kudatgobilik, krizle mücadele politikalarının belirlenmesi sürecinde karar mercilerinin yaptıkları hataların krizden kurtuluş yolunda duraksamalara yol açtığını kaydetti. Yeni finansal politikalar vasıtasıyla sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonominin inşa edilmesi açısından sınırlı bir ilerleme sağlanabildiğini dile getiren Kudatgobilik, bu koşullar altında işgücü ve ürün piyasalarında yapılacak uygun yönetişim reformları ile oluşturulacak daha güçlü makroekonomik ve yapısal politikalara yönelik yeni bir iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kudatgobilik, konjonktürel türden yapısal türe dönüşen işsizlik olgusunun etkin kamusal politikaları zorunlu kıldığının altını çizdi.

-"TÜRKİYE İŞVERENLERİ, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİ İÇİN KÖTÜMSER DEĞİL"-

Küresel krizden çıkarılan derslerin, daha üretken ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisinin oluşturulmasında dikkate alınması gerektiğini aktaran Kudatgobilik, Türk işverenlerinin Türkiye ekonomisinin geleceği için kötümser olmadığını ifade etti. Kudatgobilik, konuşmasına Türkiye Ekonomisine ilişkin şu verileri paylaştı:
"Ekonomik büyüme 2011'de yüzde 8.5 ile Türkiye'yi, Çin'den sonra ikinci sıraya taşımıştır. İşsizlik hızlı biçimde yüzde 9.8'e inmiştir. 2011'de yıllık sanayi üretimi yüzde 8.9 artmıştır. 2011'de yıllık ihracat yüzde 18.5 yükselmiştir. Türkiye, Maastricht kriterleri ve AB İstikrar ve Büyüme Paktı yükümlülükleriyle bağlı olmamasına rağmen, kamu borcunun ve bütçe açığının milli gelire oranı çoğu AB ülkesinden çok daha düşüktür."

-"YENİ YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"-

Toplu iş hukukunu düzenleyen kanunlardaki değişiklik çalışmalarında, yeni yasal düzenlemelere ilişkin önemli adımlar atıldığını belirten Kudatgobilik, "2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda değişiklik yapacak olan yeni bir kanun tasarısı hazırlanarak TBMM'ye sunulmuştur. Kanun Tasarısı, TBMM İhtisas Komisyonları ve Genel Kurulda yapılacak müzakerelerin ardından yasalaşacaktır. Kanun Tasarısının içinde bulunduğumuz Haziran ayında yasalaşmasını beklemekteyiz.
Uzmanlar Komitesi'nin yorumları çerçevesinde, Türk Sosyal Tarafları Uluslararası Çalışma Standartlarına en yüksek düzeyde uyumun sağlanması amacıyla yeni Kanun Tasarısı'nın hazırlık çalışmalarına katkı vermişlerdir. Ancak Tasarının bazı hükümlerinde Türkiye'nin kendine özgü koşulları, Türk Endüstriyel İlişkiler Sisteminin ihtiyaçları ve çalışma barışını koruma amacı dikkate alınmış, sosyal tarafların uzlaşmasına öncelik verilmiştir. Yeni Kanun Tasarısı, sendikaların işleyişini ve toplu sözleşme hakkını düzenleyen iki ayrı kanuni düzenlemeyi birleştirmektedir.
Bu bağlamda, nihai metnin 144 sayılı Üçlü Danışmaya Dair ILO Sözleşmesi çerçevesinde sendika hakkını kullanan ve en fazla temsil niteliğine haiz işçi ve işveren kuruluşlarının aralarında bulunduğu Türk sosyal taraflarının yürüttüğü üçlü müzakerelerin ürünü olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

-"GEÇEN SENE UZUN SÜREDİR BEKLENEN İKİ ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLDİ"-

Kudatgobilik konuşmasında, geçen sene, uzun süredir beklenen ve Türk iş hayatı ile endüstriyel ilişkilerinde köklü değişiklikler yapacak iki önemli yasal düzenlemenin de hayata geçirildiğini vurguladı. Kudatgobilik şu değerlendirmelerde bulundu:
"İlk olarak, on yıllık bir hazırlık sürecinin sonunda Türk Borçlar Kanunu, TBMM tarafından kabul edilmiştir. 1926 yılında kabul edilen eski Borçlar Kanunu'nun birçok geçerliliğini yitiren hükmü mevcut olup, değişim ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir. İkinci olarak Şubat 2011'de yeni Türk Ticaret Kanunu kanunlaşmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticaret hayatını modern bir yaklaşımla yeniden düzenlemektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu iki yeni yasal düzenleme Türk hukuk sisteminin modernizasyonunda önemli bir aşama teşkil edecektir. Yeni Kanunlar bireysel ve toplu iş ilişkilerini de yeniden yapılandırma durumunda başvurulması gereken sosyal plan veya ticari işletmelerin birleşme ve devralınması gibi birçok yeni hukuki kurum vasıtasıyla etkileyecektir."

-"DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN YENİ POLİTİKALAR GETİRİLMELİ"-

Kudatgobilik, küresel krizin ILO'nun pek çok raporunda belirtildiği gibi, işsizlik, demografik değişim ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki birçok dengesizliği ve sorunu daha da kötüleştirdiğini vurguladı. Bu yılki Konferans gündeminde yer alan iki maddenin bu hayati sorunlarla ilgili üçlü yapıda bir platform oluşturacağını vurgulayan Kudatgobilik, "Karmaşık yapıdaki sorunlara çözüm bulmak, kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar için yeni politikalar gerektirmektedir" şeklinde konuştu.

-TİSK'İN DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKILARI-

Kudatgobilik, konuşmasında yapılacak müzakerelere bir örnek teşkil etmesi açısından TİSK camiasının Türkiye'deki dezavantajlı grupların koşullarının iyileştirilmesine katkılarından da bahsetti. TİSK'in, ILO ile uzun yıllara dayanan işbirliği çerçevesinde Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadele konusunda öncü kuruluşlardan biri olduğunu vurgulayan Kudatgobilik, TİSK'in 1993 Kasım ayında başlattığı faaliyetlerin "ILO Uluslararası Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Programı" çerçevesinde yürütüldüğünü ve söz konusu çalışmaların uluslararası alanda "TİSK modeli" olarak tanındığını ifade etti. Kudatgobilik, "Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olduğundan, ILO'nun çocuk işçiliği ile ilgili geçen sene yayınladığı raporda yer alan tavsiyelerin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

-"TİSK'İN ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİRÇOK FAALİYETİ VAR"-

TİSK'in engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini geliştirmeye yönelik birçok faaliyeti bulunduğunu vurgulayan Kudatgobilik açıklamalarına şöyle devam etti:
"Son dönemde, TİSK ve Türkiye Körler Federasyonu, körlere uygun iş ve mesleklerin belirlenmesine ilişkin Türkiye İş Kurumu ve TİSK tarafından finanse edilen bir Proje yürütmektedir. Proje çerçevesinde, Türk STK'ları ve üniversitelerden uzman ve akademisyenlerin katılımı ile metal imalatı ve sağlık sektörlerinde iki saha çalışması yapılmıştır. Projenin sonraki aşaması, söz konusu sektörlerde körlere ve görme bozukluğu çekenlere yönelik mesleki eğitim modüllerinin hazırlanması olacaktır. TİSK, kadınların istihdamının artırılması için etkin politikaların geliştirilmesine önemli katkılar yapmıştır. Türkiye'nin ilk Kadın İstihdamı Zirvesi, Konfederasyonumuz tarafından düzenlenmiş; işgücü piyasasında eşit fırsatların geliştirilmesi konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. TİSK, bu yılın Aralık ayında 50'nci Kuruluş Yıldönümünü kutlayacaktır. ILO nezdinde Türk İşverenlerini temsil eden yegane çatı örgütü olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk işletmelerinin ekonomik ve sosyal gelişimi için 1962 yılındaki kuruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında görev yapmaktadır."(ANKA)
(HGS/ZHR) (Ankara)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com