TKİ. KURUMU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TKİ. KURUMU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İHALE İLANI
TKİ. KURUMU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi : Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA
b) Telefon ve Fax No : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76
c) e-mail adresi : satinalmaservisi@sli.gov.tr
2- İhalenin Konusu Hizmetin :
SıraNo   a) Niteliği – Türü - Miktarı    ihale  Kayıt No        DhaleTarih ve Saati         Hizmet Süresi Dhale Doküman Bedeli( kDV.dahil) TekliflerinGeçerlilik Süresi
1
Dstihsal Sube Müdürlüğü Açık
Ocaklarında Manevracı-Harmancı
islerinin 45 Personel ile 1 yıl
süreyle yapılması isi
2012/148706
08.11.2012
Saat: 14.00
365
Takvim
günü
(1 Yıl)
75,00 TL
60
Takvim
günü
b) Hizmetin Yeri : SLİ Müessesesi Müdürlüğü imtiyaz sahası / Seyitömer - KÜTAHYA
c) Hizmetin süresi : Sözlesmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir
d) İhalenin yapılacağı yer : S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA
3- Teklif ve Sözlesme türü :İstekliler tekliflerini, her bir is kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat seklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir is kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözlesme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde isin tamamı için teklif verilecektir.
4- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;
a) İhale dokümanın asağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.
b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :
-Ankara’da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Baskanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE
-İzmir’de : TKİ Gümrük Sefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71
-Kütahya’da : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Sube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların sartname satın almaları zorunludur.
5- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme)
saatine kadar idareye ulasmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat
vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.
8- Bu ihale Kamu Dhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.
9- Web Sitesi: www.sli.gov.tr
İlgililere duyurulur.
 


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com