Tok?, Gen?Lik Ve Spor Bakanl??? Y?Ksek ??Renim Kredi Ve Yurtlar...

Tok?, Gen?Lik Ve Spor Bakanl??? Y?Ksek ??Renim Kredi Ve Yurtlar...
-TOK?, Gen?lik ve Spor Bakanl??? Y?ksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) ile i?birli?inde ?niversite...

-TOK?, Gen?lik ve Spor Bakanl??? Y?ksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) ile i?birli?inde ?niversite ??rencilerinin en b?y?k sorunlar?ndan biri olan bar?nma problemlerinin k?kl? ??z?m? amac?yla yurt projelerini uygulamaya koydu. TOK?'nin 40 ilde in?a edece?i 43 bin 848 yatak kapasiteli 64 yurt; 5 y?ld?zl? otel konforunda,1-3 ki?ilik odalarda tuvalet, banyo, ?al??ma masas? ve soyunma dolaplar? olacak ?ekilde tasarland?. ANKARA (ANKA) -Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Gen?lik ve Spor Bakanl??? Y?ksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) ile i?birli?inde ?niversite ??rencilerinin en b?y?k sorunlar?ndan biri olan bar?nma problemlerinin k?kl? ??z?m? amac?yla yurt projelerini uygulamaya koydu. TOK?'nin 40 ilde in?a edece?i 43 bin 848 yatak kapasiteli 64 yurt; 5 y?ld?zl? otel konforunda,1-3 ki?ilik odalarda tuvalet, banyo, ?al??ma masas? ve soyunma dolaplar? olacak ?ekilde tasarland?.
TOK?'den yap?lan yaz?l? a??klamada TOK?, YURTKUR ile yapt??? protokol kapsam?nda ?niversite ??rencilerinin modern ?artlarda bar?nabilmeleri i?in 5 y?ld?zl? otel konforunda yurtlar in?a ediyor. 2013 y?l?nda 3 bin 312 ??renci kapasiteli 7 yurt ihalesini tamamlayan TOK?, ihalesi tamamlanan yurtlarla birlikte toplamda 21 bin 998 ??renci kapasiteli 30 yurdun in?aat ?al??malar?n? s?rd?r?yor. 2 yurdun ihale tarihini belirleyen ?dare, 5 yurdun da projelerini tamamlayarak ihale a?amas?na getirdi. 15 ilde in?a edilecek 22 yurdun proje ?al??malar? devam ederken, 5 ilde in?a edilecek 5 yurt da haz?rl?k a?amas?nda.

-ADIYAMAN VE DEN?ZL?'DEK? YURTLAR ?HALEYE ?IKIYOR-

TOK?, Ad?yaman'?n Besni il?esine 300 ??renci kapasiteli ve Denizli'de bin 80 ??renci kapasiteli iki yurt in?a edecek. Ad?yaman Besni'de in?a edilecek 300 ki?ilik yurdun ihalesi 26 Eyl?l 2013'te, Denizli'de in?a edilecek bin 80 ??renci kapasiteli yurdun ihalesi de 30 Eyl?l 2013 tarihinde yap?lacak. ?dare yurtlarla birlikte sosyal tesis, alt yap? ve ?evre d?zenlemesini de in?a edecek.

-5 YURDUN PROJE ?ALI?MALARI TAMAMLANDI-

2 bin 700 ??renci kapasiteli 5 yurt da ihale a?amas?nda. TOK?, Adana Kozan'da 500, Adana Sar??am'da bin, Bilecik'te 500, Denizli ?ivril'de 400 ve Mersin Anamur'da 300 yatak kapasiteli in?a edilecek yurtlar? ihale a?amas?na getirdi.

-22 YURDUN PROJE ?ALI?MALARI DEVAM ED?YOR-

TOK?, 15 ilde yap?lacak toplam 15 bin 950 yatak kapasiteli 22 yurdun proje ?al??malar?n? s?rd?r?yor. Proje a?amas?nda olan yurtlar ve yatak kapasiteleri ??yle; Ankara 3 bin 500, Bal?kesir Burhaniye 300, Bal?kesir G?nen 350, Bursa Karacabey 300, Giresun bin, Hatay D?rtyol 500, Hatay K?r?khan 400, Hatay Reyhanl? 400, ?zmir 4 bin, ?zmir Bergama 500, Kayseri B?nyan 250, K?r?kkale 750, Kocaeli G?lc?k 300, Mersin Erdemli 400, Ordu Merkez 400, Osmaniye Kadirli 300, Rize Arde?en 250, Sakarya Akyaz? 400, Sakarya Karasu 300, Sakarya Pamukova 350, Sakarya Sapanca 500 ve ??rnak'ta 500.

-5 YURT HAZIRLIK A?AMASINDA-

5 ilde in?a edilecek 5 yurt projesi de haz?rl?k a?amas?nda bulunuyor. Ayd?n S?ke'de 500, Bal?kesir Ayval?k'da 300, Hakkari'de 500, Kocaeli Derbent'de 300 ve ?anl?urfa Birecik'te 300 ??renci kapasiteli yurt projeleri haz?rl?k a?amas?nda yer al?yor.TOK?, uygulama, ihale, proje ve haz?rl?k a?amas?ndaki yurtlar? tamamlad???nda ?niversite ??rencilerine toplamda 40 ilde 43 bin 848 ??renci kapasiteli 64 yurt kazand?rm?? olacak.(ANKA)
(HGS/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com