T?Rkiye Esnaf Ve Sanatk?Rlar? Konfederasyonu Genel Ba?Kan? Bendevi...

T?Rkiye Esnaf Ve Sanatk?Rlar? Konfederasyonu Genel Ba?Kan? Bendevi...
-T?rkiye Esnaf ve Sanatk?rlar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken, yap?lan do?algaz kesintileri...

-T?rkiye Esnaf ve Sanatk?rlar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken, yap?lan do?algaz kesintileri sebebiyle yetkilileri uyard?. Yaz g?nlerinde yap?lan do?algaz kesintilerinin ?zerinde fazla durulmad???na dikkat ?eken Paland?ken, k???n olabilecek kesintiler i?in halk?n ?imdiden tedirgin olmaya ba?lad???n? vurgulad?. Paland?ken, her y?l do?algaz arz?nda ya?an?lan yetersizlik nedeniyle halk? ma?dur eden kesintiler i?in gerekli ?nlemlerin yetkililer taraf?ndan biran ?nce al?nmas? gerekti?ini belirtti. ANKARA (ANKA) -T?rkiye Esnaf ve Sanatk?rlar? Konfederasyonu (TESK) Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken, yap?lan do?algaz kesintileri sebebiyle yetkilileri uyard?. Yaz g?nlerinde yap?lan do?algaz kesintilerinin ?zerinde fazla durulmad???na dikkat ?eken Paland?ken, k???n olabilecek kesintiler i?in halk?n ?imdiden tedirgin olmaya ba?lad???n? vurgulad?. Paland?ken, her y?l do?algaz arz?nda ya?an?lan yetersizlik nedeniyle halk? ma?dur eden kesintiler i?in gerekli ?nlemlerin yetkililer taraf?ndan biran ?nce al?nmas? gerekti?ini belirtti.
TESK Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken yapt??? yaz?l? a??klamada, benzin ve motorin fiyatlar?na yap?lan zamlar?n do?algaz fiyatlar?na yans?t?lmamas? gerekti?ini vurgulad?. Son zamanlarda benzin ve motorine ?st ?ste 4 defa zam yap?lmas?n?n halk? huzursuz etti?ini belirten Paland?ken, son g?nlerde dolar kurundaki y?kseli? nedeniyle do?algaza da zam yap?laca?? y?n?nde halk?n tedirgin edildi?ini dile getirdi. Buna paralel isteyenin istedi?i kadar do?algaz alamad??? i?in halk?n zam beklentisi i?erisine sokulmu? oldu?unu ifade eden Paland?ken ?unlar? kaydetti:
"Halk? k???n ortas?nda alternatif yak?tlara y?nlendirmek yerine k?? i?in ?nlemler ?imdiden al?nmal?d?r. Bas?n? d????lerinden dolay? yap?lan kesintilerin konutlara yans?t?lmamas? gerekmektedir. Do?algazda herhangi bir s?k?nt? ya?amayaca??z haberlerinden sonra ba?ta Ankara olmak ?zere bir?ok ilde yap?lan kesintiler, halk?m?z? huzursuz etmektedir. Sonbahar?n yakla?mas?yla kullan?m? artacak olan do?algaz?n kesintiye u?ramamas? ve halk? ma?dur etmemek i?in do?algazdaki k?s?tlama biran ?nce kald?r?lmal?d?r."

-"GAZ SATI?INI SINIRLANDIRMAYIN"-

Gaz sat??lar? yap?l?rken halk?n istedi?i kadar gaz almamas?n? ele?tiren TESK Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken a??klamalar?na ??yle devam etti:
"Do?al gaz al?rken 75 TL ?zerinde sat?? yap?lmamas?, kalabal?k aileleri ma?dur etmektedir. Yap?lan akaryak?t zamlar?ndan endi?e duyan halk, do?al gaz sat??lar?n? art?rm??t?r. Bundan dolay? Ankara'da ayl?k 75 TL'nin ?zerinde gaz sat??? yap?lmad??? i?in vatanda? ma?dur olmaktad?r. Al?m g?c? olmayan ve bor?lu ya?ayan vatanda??m?z istedi?i kadar do?algaz alabilmeli ve s?n?rlama yap?lmamal?d?r. Gaz temini i?in uzun s?ra kuyruklar?nda bekleyip, limitli fiyatl? gaz almak zorunda b?rak?lan halk eziyet ?ekmektedir. Gaz sat??lar?nda kalabal?k aileler g?z ?n?nde bulundurulmal?d?r. Yani k?? g?n? insanlar? battaniyeye muhta? b?rakmamal? ve gerekirse fiyatlar? s?bvanse edilmelidir." (ANKA)
(HGS/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com