TRT’­den ‘sos­yal med­ya­’ aya­rı

TRT’­den ‘sos­yal med­ya­’ aya­rı
Gezi di­re­ni­şin­de önem­li bir ye­re sa­hip olan sos­yal med­ya, TRT’­nin he­de­fin­de.

GE­Zİ di­re­ni­şin­de önem­li bir ye­re sa­hip olan sos­yal med­ya, TRT’­nin he­de­fin­de… Ka­nal­da ya­yın­la­nan ve sos­yal med­ya­nın kul­la­nı­mı hak­kın­da bil­gi ve­ren ‘Sos­yal Med­ya­’ prog­ra­mı ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı. Ser­dar Ku­zu­loğ­lu­’nun ha­zır­la­yıp sun­du­ğu prog­ram, 2011’den be­ri ya­yın­la­nı­yor­du. Ku­zu­loğ­lu, şah­si prog­ra­mın ya­yın­dan kal­dı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak “TRT Ha­ber yö­ne­ti­mi ye­ni ya­yın dö­ne­min­de prog­ra­mın de­vam et­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­di. Böy­le­lik­le te­le­viz­yon dün­ya­sı­nın o sı­ra­dan sü­re­ci Sos­yal Med­ya için de iş­le­miş ol­du” dedi.

Saatler sonra Kuzuloğlu şu tweeti atarak programının takipçilerini rahatlattı:

(SBK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com