Turkcell, Mobil G?Venlik Hizmetlerini Tek Bir Uygulamada Birle?Tirdi?İni...

Turkcell, Mobil G?Venlik Hizmetlerini Tek Bir Uygulamada Birle?Tirdi?İni...
-Turkcell, mobil g?venlik hizmetlerini tek bir uygulamada birle?tirdi?ini aktard?. Turkcell G?venlik...

-Turkcell, mobil g?venlik hizmetlerini tek bir uygulamada birle?tirdi?ini aktard?. Turkcell G?venlik ad?n? ta??yan uygulama ile iPhone ve Android destekli ak?ll? telefon kullan?c?s? Turkcell'li hem kendilerinin hem de yak?nlar?n?n g?venli?ine katk? sa?layacak hizmetlere tek bir uygulama ?zerinden ula?abilecek. Turkcell G?venlik uygulamas?, Ki?isel G?venlik, ?ocu?um G?vende, Cebim G?vende oda??yla m??terilerinin g?venli?ine katk? sa?lamay? hedefliyor. ?STANBUL(ANKA)- T?rkiye'nin ?nde gelen ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, m??terilerinin kendilerini daha g?vende hissettirecek bir uygulamay? hayata ge?irdiklerini bildirdi. ?cretsiz olarak indirilebilen Turkcell G?venlik uygulamas? Ki?isel G?venlik, ?ocu?um G?vende, Cebim G?vende ba?l?klar? alt?nda Turkcell'lilerin hem kendilerinin hem de yak?nlar?n?n g?venli?ine katk? sa?lamay? ama?l?yor. Verilen bilgiye g?re, "Turkcell G?venlik ile; yabanc?lar?n ?ocu?unuzu arayarak rahats?z etmesini engelleyebilir, ?ocu?unuzun sadece uygun g?rd???n?z ki?ileri aramas?n? sa?layabilir, acil durumlarda tek dokunu?la konumunuzu yetkililerle ve yak?nlar?n?zla payla?arak yard?m isteyebilir, istemedi?iniz ki?ilerden SMS ya da ?a?r? gelmesini engelleyebilir, deprem oldu?unda ?ocu?unuzun konumu hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz."
Tukcell olarak ama?lar?n?n m??terilerin g?venli?ine katk? sa?lamak oldu?unu belirten Turkcell Genel M?d?r Yard?mc?s? Burak Sevileng?l ?unlar? s?yledi:
"Cep telefonlar? art?k her an her yerde yan?m?zdan ay?rmad???m?z hayat?m?z?n vazge?ilmezleri aras?nda. Mobil ileti?im altyap?s?n?n sa?lad??? yetenekler, s?rekli yan?m?zda ta??d???m?z cep telefonlar?n? farkl? alanlarda insan hayat?na fayda sa?layacak ?nemli bir ara? haline geliyor. Bu alanlardan belki de en ?nemlisi g?venlik. Birka? y?ld?r odak alan?m?z olan g?venlik konusunda pek ?o?u ilk olan ?nemli yeniliklere imza att?k. Bug?n m??terilerimize sundu?umuz Turkcell G?venlik ile bu servisleri tek bir ?at? alt?nda toplayarak, ileti?im teknolojilerini insana fayda sa?layacak ve hayat? kolayla?t?racak ??z?mlere d?n??t?rme hedefimizi bir kez daha hayata ge?iriyoruz. Bu uygulama sayesinde ?ocuklar?m?z?n g?venli?i ile ilgili ?nlemler alabiliyor, acil yard?ma ihtiya? duydu?unuzda yak?nlar?n?z? konum bilginizden haberdar edebiliyor ya da ?lk Yard?m, Polis ?mdat, Jandarma gibi acil numaralar? ararken yine konumunuzu kolayca bildirebiliyorsunuz. Turkcell G?venlik ile m??terilerimizin g?venli?ine katk? sa?layaca??m?z? bilmek bize mutluluk veriyor."

-?OCU?UM G?VENDE SERV?S?N?N SA?LADI?I FAYDALAR-

Turkcell G?venlik'in sa?lad??? faydalar aras?nda ?ocu?um G?vende ve Ki?isel G?venlik ba?l?klar? alt?nda sunulan servisler bulunuyor. Konuyla ilgili a??klamada, "?ocu?um G?vende servisi sayesinde, 7-14 ya? aras?ndaki ?ocu?unuzun cep telefonuyla sadece uygun g?rd???n?z ki?ileri aramas?n? sa?layabiliyor, kimlerden ?a?r? ya da SMS alabilece?ini belirleyebiliyorsunuz. Servis, merak etti?inizde ya da acil durumlarda ?ocu?unuzun nerede oldu?unu SMS ile ??renmenizi ve deprem durumunda en son konum bilgisinin otomatik olarak size SMS olarak iletilmesini de sa?l?yor. G?venli internet ?zelli?i sayesinde istedi?iniz profili se?ip, ?ocu?unuzu zararl? i?eriklere ula?mas?n? da engelleyebiliyorsunuz" denildi.

-KRT?K DURUMLARDA HAYAT KURTARICI OLAB?LECEK "AC?L" UYGULAMASI CEPTE-

Turkcell G?venlik kapsam?nda yer alan Ki?isel G?venlik servisleri i?inde, kritik durumlarda hayat kurtar?c? olabilecek AC?L uygulamas? da yer al?yor. ?cretsiz sunulan Acil uygulamas? ile telefonun GPS ve WiFi ?zellikleri Turkcell baz istasyon verisi ile birle?tirilerek daha hassas bir konum tespiti yap?labiliyor. Ard?ndan tek bir tu?a basarak acil durum mesaj?n?z? SMS/e-posta olarak yak?nlar?n?zla, 112/155 gibi acil yard?m numaralar? ?zerinden yetkililerle ya da Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar ?zerinden t?m listenizdekilerle payla?abiliyorsunuz. Payla??m esnas?nda konum da otomatik olarak iletildi?i i?in, yard?m isterken nerede oldu?unuzu tarif etmeye gerek kalmad??? ve vakitten kazan?ld??? ve acil uygulamas? i?indeki Sa?l?k Bilgileri ile acil yard?m ekiplerine kendiniz hakk?nda en kritik bilgileri h?zla aktarman?n da ?ok kolay oldu?u vurguland?.
Android ve iPhone telefonlarda ?al??an Turkcell G?venlik uygulamas?n? ?cretsiz olarak indirebilmek i?in GUVEN yaz?p 2222'ye g?ndermek yeterli oluyor. Turkcell G?venlik i?inde yer alan farkl? servisler ise sorgu ba?? ya da ayl?k abonelik olarak ?cretlendiriliyor.
Turkcell, g?venlik uygulamalar? ile ilgili olarak yapt??? bilgilendirmede, "abonelerin ki?isel bilgilerinin gizlili?i prensibi gere?i, kullan?c?lar?n s?z konusu uygulamada yer alan konum bilgisi de d?hil olmak ?zere hi?bir bilgisini ???nc? ?ah?slarla payla?mamaktad?r. Bu uygulama ?zerinden ger?ekle?ecek herhangi bir payla??m, kullan?c?n?n kendi inisiyatifi ve onay? ?er?evesindedir" denildi.(ANKA)
(SA\ORH)

?stanbul

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com