Uzlaşmanın usulü yeniden yazıldı!

Uzlaşmanın usulü yeniden yazıldı!
Vergi incelemesi yapılan kişilere tanınan uzlaşma hakkı yeniden düzenlendi. İşte vergiciyle uzlaşmanın yeni püf noktaları...

Vergide tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tarhiyat öncesi uzlaşmanın şekil şartları yeniden belirlendi.
Yeni yönetmelik uzlaşma tutanağının tebliğ edildiği tarihe ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor.
Eğer uzlaşma tutanağı, vergi ve cezaların normal ödeme zamanından önce ilgiliye tebliğ edilmişse bu durumda vergiler, kanuni ödeme zamanlarında ödenecek. Eğer ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra uzlaşma tutanağı ilgiliye tebliğ edilmiş ise bu durumda tutanağın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek.

İNCELEME SIRASINDA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN YAZILI BAŞVURU YAPMIŞ SAYILACAK
Yönetmeliğe göre, uzlaşma için nezdinde vergi incelemesi yapılan kimse, bizzat veya noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili aracılığıyla, yazılı olarak incelemeyi yapana, bağlı bulunduğu birime veya ekip başkanlığına başvuracak. Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması, ilgili merciye yapılmış yazılı başvuru yerine geçecek.

İNCELEME BOYUNCA UZLAŞMA TALEBİ MÜMKÜN
Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilecek. Uzlaşmaya davet hallerinde ise davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilecek.

İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zaman aşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde ise mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmayacak ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmeyecek.

Yapılan vergi incelemeleri sonucu, uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi ve kesilmesi öngörülen ceza miktarı, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir raporla uzlaşma gününden en az 15 gün önce yetkili uzlaşma komisyonuna ve ilgiliye bildirilecek. Uzlaşma gününün 15 günden önceki bir tarih olarak belirlenmesi halinde inceleme raporu bu tarihten önce mükellefe tebliğ edilecek.

UZLAŞILAN KONUDA ŞİKAYETTE BULUNULAMAYACAK
Uzlaşma talebinin işleme konulabilmesi için, incelemeyi yapanın, mükellefin uzlaşma talebi ile birlikte mükellef hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu yetkili uzlaşma komisyonuna intikal ettirmesi gerekecek.

Mükellefin, uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi, uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya bu tutanağı ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi hallerinde uzlaşma temin edilememiş sayılacak.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tutanağın açıklama bölümünde inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından hangilerinde uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan vergi ve ceza miktarı belirtilecek.

Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilecek. Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamayacak ve hiçbir merciye şikayette bulunulamayacak.

TARHİYAT ÖNCESİNDE UZLAŞILAMADIYSA SONRA UZLAŞMA YOK
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemeyecek.

Yönetmelik ile 3 Şubat 1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uzlaşma günü belirlenmiş ve mükelleflere tebliğ edilmiş tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri hakkında, bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Bu arada, bir diğer yönetmelikle Vergi Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com