Uzman personel alınacak

Uzman personel alınacak
Kütahya Merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak İllerini kapsayan Kuzey Ege Kalkınma Ajansı için 19 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli alımı yapılacak.

Kütahya Merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak İllerini kapsayan Kuzey Ege Kalkınma Ajansı için 19 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli alımı yapılacak.

Kuzey Ege Kalkınma Ajansına (KEKA) “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR33 Düzey 2 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 19 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli alımı yapılacak. 14-25 Aralık 2009 tarihler arasında yapılacak olan başvurularda adayların, sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 25 Aralık 2009 Cuma günü saat 17.00'ye kadar “Kuzey Ege Kalkınma Ajansı (KEKA) Geçici İrtibat Bürosu-Kütahya Valiliği” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
4 Ocak- 8 Ocak 2010 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi Binası İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılacak olan sınav sonunda başarılı olanlar ajansın faaliyet alanları olan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden ajansın uygun göreceği herhangi bir ilde çalıştırılacaklar.
Adaylar içinde aranan genel şartlar Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
Alınacak olan 19 uzman personelin yanı sıra Destek Personeli kapsamında 1 Sekreter, 1 Bilgi İşlem Görevlisi, 1 Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi alınacak.
Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 29 Aralık 2009 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.keka.org.tr ile www.kuzeyegekalkinmaajansi.org.tr, internet sayfalarında ve Ajansa bağlı bulunan illerin valiliklerinde ilan edilerek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com