Vekilvekilliği yeni gözde iş kapısı olmuş!

Vekilvekilliği yeni gözde iş kapısı olmuş!
Günde sadece 2 saat 20 dakika çalışarak, parmak kaldırıp indiren, kıyak emekliliği olan, gemicik ve ayakkabı kutularında milyon ve milyar dolarlar saklayanlar sizce kim?

Türkiye’de emekte de eşitlik ve adalet hayal oldu.

Günde 9-12 saat çalışarak asgari ücret ile çalıştırılan işçileri baz alarak bir karşılaştırma yapmak gerekliliği doğdu.AKP Hükümeti’nin 11 yıllık işlerine bakıldığında vatanın bölünmesi için anlaşmalar, ileri demokrasi denilerek darbeci yasalar ve düzenlemeler getirme telaşı, iyiye giden ekonomi denilerek kötü olan Türkiye ekonomisi gerçeği ve millet vekillerine defalarca zam yapılmasıyla ‘’kıyak emeklilik’’ diye bilinen milletvekili ve ailelerinin paşalar gibi ömürlerinin sonuna kadar saltanat yaşamları gösterilebilir.

2013 yılındaki verilere bakıldığında TBMM Ge­nel Ku­ru­lu res­mi ta­ti­le denk gel­me­di­ği tak­dir­de iç tü­zük uya­rın­ca sa­lı, çar­şam­ba ve per­şem­be gün­le­ri top­la­nı­yor.

TBMM Genel Kurulu 2013 yılında sadece ‘816 saat’ çalışmış. Günlük olarak hesap yapıldığında 2 saat 20 dakika.Milletvekilleri bu hesapla günlük olarak sadece 2 saat 20 dakika Genel Kurulda çalışarak ayda 13 bin TL ( eski parayla 13 milyar) maaş alıyorlar.Haklarını korumak için oylarını alarak bu saltanata kavuşan ve ünvanları olan milletin vekilliğini yani kendilerinin değil vatandaşın temsilciliğini yaparak haklarını, yaşam koşullarını en iyi seviyeye çıkarmak için çalışmaları geren milletvekillerini ve söz konusu vatandaş olunca asgari ücret olan 850 TL için  vatandaşa ‘’bozdur bozdur harca, bu parayla süper geçinilir’’ diye alay eden AKP’li Bakan Faruk Çelik’i akıllara getiriyor.As­lın­da hem 13 bin li­ra ma­aş hem de 6 bin TL emek­li ay­lı­ğı alan­lar da var. Bun­lar da mil­let­ve­kil­le­ri­nin ne­re­dey­se ya­rı­sı!

2013 yı­lın­da 22 bin 844 so­ru öner­ge­si ve­ril­di. An­cak TBMM’­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin ya­rı­ya ya­kı­nı hiç öner­ge ver­me­di. On­lar “ne et­li­ye ne süt­lü­ye­” ka­rı­şı­yor­lar. En önem­li gö­rev­le­ri par­mak kal­dır­mak ve ma­aş al­mak. Ya­ni “ban­ka­ma­tik ve­kil­li­ği­” yap­mak!  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bizim bildiğimiz 1923’te ki milletin çıkarlarını temel alan Meclis değil artık; 6- 7 gemicik, ayakkabı kutularından çıkan 4.5 milyon dolarlar, 100 milyar dolarlık yolsuzluk ve rüşvetlerin çarkının döndürülmek için kullanıldığı (bunlar bilinenler bir de bilinmeyenleri siz düşünün) vekilvekilliğine dönüştü. (milletvekilliği tarih olmuş gibi)

TBMM çalışan tüm milletvekilleri elbette ki bu zihniyette değil, ayakkabı kutularını takip ederseniz kimlerden söz edildiği netleşecektir. (LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com