YATIRIMLAR VE KAPLICALARIMIZ

YATIRIMLAR VE KAPLICALARIMIZ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Sayın Nafi Güral'ın 8 Şubat tarihli Dünya Gazetesi'nde yayımlanan ve Kütahya Fikir Platformu ile bizlerle paylaştığı “Kütahya Yeni Sektörlere Açıldı” başlıklı röportajı bizleri memnun

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Sayın Nafi Güral'ın 8 Şubat tarihli Dünya Gazetesi'nde yayımlanan ve Kütahya Fikir Platformu ile bizlerle paylaştığı “Kütahya Yeni Sektörlere Açıldı” başlıklı röportajı bizleri memnun etti. Önemli kilit görevlerde bulunan sivil toplum kuruluşları görevlilerinin, genel anlamda ve sektörel düzeyde, zaman zaman bu tür açıklayıcı, bilgilendirici ve yönlendirici görüşlerine ihtiyacımız var. Bu nedenle Sayın N.Güral'a teşekkür ederim.
Bu vesile ile önemli gördüğüm ve ilginizi çekeceğini inandığım iki konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Birincisi yatırımlar: İleriden beri ilçelerimizde, Kütahya merkezi yönetiminin kendilerine üvey evlat muamelesi yaptığı fikri vardır. Sayın N.Güral'ın açıklamaları, yatırım taleplerinin hep Kütahya merkezi odaklı olduğu intibaını veriyor. İnşallah yanılıyorumdur. Yakın zamanda kurulan ve ileride önemli hizmetleri olacağına inandığımız “Kuzey Ege Kalkınma Ajansı'ndan (KEKA) beklentimiz, yatırımları planlamada ve yönlendirmede, özelliklerine göre ilçelerimizin de dikkate alınmasıdır. İlçelerimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, Kütahya ve diğer büyük merkezlere iç göçün önlenmesi buna bağlıdır. Bu konuda, son günlerde Bursa yatırımlarının Kütahya'ya yönlendirilmesi ile ilgili memnuniyet verici haberler ümit olmaktadır.
İkincisi kaplıcalarımız: Sayın N.Güral'ın da belirttiği gibi Kütahya, diğer birçok ilimizde olmayan özelliklere sahip. Bunların en önemlileri: Çok çeşitli maden kaynakları; ormanları ve doğal tabiat zenginliği; gelişmekte olan ulaşım bağlantıları; alt yapısı hazır başta Kütahya ve Gediz organize sanayi bölgeleri (Tavşanlı ve Simav yapım aşamasında); Üniversitesi; önemli tarihi geçmişi, eserleri ve doğal jeotermal/sıcak su kaynaklarıdır.
Bilindiği gibi Jeotermal su kaynakları yenilenebilir, sürdürülebilir tükenmez bir enerji kaynağıdır. Kütahya, Sayın N.Güral'ın ifadelerine göre, her ile nasip olmayan, ilçelerimizin hemen hemen hepsinde, belli bölgelerinde bulunan 7'si Termal Turizm Merkezi olmak üzere 34 termal kaynağa sahip. Bizler bu kaynakları, kaplıca olarak temizlenme, dinlenme ve şifa bulma amaçlı olarak kullanıyoruz. Kütahyalı olarak çoğumuz, birkaç kaplıcamız dışında diğerlerini bilmeyiz. Çoğunlukla mahalli halkın yararlandığı kaplıcalarımız hakkında diğer bölgelerdeki vatandaşlarımızın bilgisi yoktur. Bilgisi olanlar da, konaklama yetersizlikleri ve bazı nedenlerden dolayı (mahalli halkımızın bazı itici gelen davranışları gibi) gelmemektedir.
Günümüze kadar, bu kaplıcalarımız ile ilgili genel bir araştırma yapılmamıştır. Sularının özellikleri, kaptaj durumu, debisi, etki ettiği hastalıklar, fiziki, çevre, ulaşım, kapasite ve işletme koşulları, sahiplik durumları nedir? Müşteri profili, memnuniyeti, çekim alanları, mevsimsel yoğunluğu nedir? Konaklama, piknik, esnaftan yararlanma imkânları, pazarlama, reklam ve tanıtımları, sağlık denetimleri nasıldır? Bunları bilmiyoruz.
Ülkemizde iç turizmin artmasına paralel olarak sağlık turizmi de hızla artmaktadır. Bunda, sağlık hizmetlerinin gelişmesinin ve yaşlı nüfusun artmasının da önemli etkisi vardır. Bu gelişmelere rağmen, termal turizm ilan edilen bölgelerimizdeki Tutav, Harlek ve Emet gibi sağlık turizmi anlamında dışa açılan yıldızlı termal tesislerimiz dışındaki kaplıcalardan tam olarak yararlanıldığı söylenemez.
Kütahya olarak, sanayi yönden kalkınmaya önem verirken, elimizdeki bu doğal zenginlikten de yararlanmak zorundayız. Bunun için, öncelikle termal kaynaklarımız ile ilgili kapsamlı bir genel durum tespiti araştırması yapılmalıdır. Tez konusu da olabilecek bu araştırma, KÜTSO/KEKA ve Üniversitemizin işbirliği ve mahalli yönetimlerin desteği ile yapılabilir. Bu konuda, tartışmalı bir ön toplantı yapılması ve özel bir çalışma ekibi kurulması yararlı olacaktır.
Bu araştırmadan ve sonuçlarından beklentilerimiz şunlar olabilir : a) Kaplıcaların her yönden mevcut durumu ortaya çıkacaktır. b) Mevcut yasalar (Belediyeler Kanunu, Çevre Kanunu, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu vb) ve Avrupa Birliği (AB) çevre uyum yasaları çerçevesinde sorunları ve eksiklikleri tespit edilecektir. c) Modernize edilmeleri ve yeni yatırımların yapılması için AB çevre fonlarından ve diğer mali kaynaklardan yararlanacak projelerin hazırlanmasında önemli kaynak ve gerekçe olacaktır. d) Günümüzde bulunmayan, termal turizmin İl genelinde koordinasyonu ve işbirliğinin sağlanmasına temel teşkil edecektir. e) Halkın bu tesislere bakış acısı ve davranışları değişecektir. f) Konaklama olanakları gelişecek, müşteri çekim alanları artacak ve belli aylarda yoğunlaşan hizmetleri diğer aylara da yayılacaktır. g) İşletilmeleri daha rasyonel şekilde ele alınacaktır.
Bu çalışmanın gerekliliğine ve destekleneceğine; gelecek kuşaklara, içinde yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için birlik içinde çalışmamızın önemli bir örneği olacağına ve uygulamalarının Kütahya'ya ayrı bir dinamik ve ekonomik katkı kazandıracağına inanıyorum.
----------------
*Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com