'Yeşil alan inşaata açılamaz'

'Yeşil alan inşaata açılamaz'
CHP İBB Meclis Grubu'ndan Taksim Gezi Parkı başvurusu.

CHP İBB Grubu, “Nazım İmar Planında “Yeşil Alan” olarak ayrılan Taksim Gezi parkı ve Topçu Kışlası inşaata açılamaz” diyerek Koruma Kuruluna başvurdular.

CHP İBB Meclis Grubu Taksim Gezi Parkı ve Topçu Kışlasının inşaata açılmaması için Koruma Kuruluna başvurdu: “Yeşil alan inşaata açılamaz”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin CHP İBB Meclis Grup Yönetim kurulu ve CHP Beyoğlu ve İBB Meclis Üyeleri dilekçe ile Koruma Kurulu'na başvurarak, “Görevinizi Yapın. Çakma kışlaya izin vermeyin. Taksim Gezi Parkına Sahte Topçu Kışlası yapmak yasalara aykırıdır. Görevinizin gereğini yapın” dediler. Yapılacak Kışlanın “Eski eser ve koruma ile ilgili yasalara aykırı” olduğu açıklanarak; “Taksim Kışlası'nın tarihi değerini asla taşımayacak, taklit bir kopyası, 'çakması' Gezi Parkına yapılamaz. Bu girişim 'Planlama' ve 'koruma' ile ilgili bütün yasalara aykırıdır” denildi. Başvuru yazısında: Gezi Parkının Yürürlükteki Nazım Plan'da Yeşil Alan olduğu; O çevrede aynı miktarda yeşil alan ayrılıp, plana işlenmeden, Gezi Parkının inşaata açılmasının yasalara göre imkânsız olduğu belirtildi. İktidarın amacının Taksimin ortasında 98 bin metrekare arsa üretip, inşaat yapmak olduğu belirtilen yazıda; “2863 Sayılı Kanun gereği bu alanda yetki Kurulundur. Bu yasadışı girime karşı, yasal sorumluluğunuzu yerine getirin” denilmekte. Ayrıca CHP'li meclis üyelerinin birde önerisi var. “Topçu Kışlası'nın benzeri, mutlaka yapılmak isteniyorsa, Beyoğlu sınırları içinde uygun bir yere yapılabilir. Bunun için en uygun yer, yenisi Kemerburgaz'a yapıldığı için boşaltılacak olan Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun yeridir” ifadelerine yer verildi.BAŞVURU YAZISININ TAM METNİ:

Kültür Ve Turizm Bakanlığı;

İstanbul III Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığına.

Konu: Taksim Gezi Parkı'nın inşaata açılması.

Taksim Meydanı Gezi Parkı'na Topçu Kışlasının yapılması ile ilgili haberler basında yer almakta, konunun değerlendirilmek üzere Kurulunuzun gündeminde olduğu bildirilmektedir.

Beyoğlu İlçesi sınırları içinde bulanan Taksim Gezi Parkı, Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Yeşil Alan” olarak ayrılmıştır. İnşaata açılamaz.

Şöyle ki: Koruma Amaçlı Nazım Planların yapılmasının ve değiştirilmesin hangi usullere göre yapılacağı yasalarla ve “KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK” hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bu yönetmelik Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapımını ve onaylanmasını kesin kurallara bağladığı gibi yapılacak değişiklikleri de aynı kurallara bağlamıştır. Koruma Amaçlı İmar Planı bütünü ele alınıp değerlendirilmeden, planda; Taksim Gezi Parkı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yönetmelik Madde 11. “ Koruma amaçlı imar planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ilaveler de yukarıda belirtilen (Plan yapımına ilişkin yönetmelik maddelerine) usullere tabidir. ….. Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.”

Yine aynı Yönetmeliğin “Sosyal donatı ve teknik altyapı” ile ilgili 7. Maddesinde: “Koruma amaçlı imar planlarının yapımında, planlama alanının şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal donatı ve teknik altyapı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2/11/1985 tarihli ve 18196 sayılı Mükerrer Resmî Gazete 'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin EK-1 deki tablosunda belirtilen asgari standartlara uyulur. ….” denilmektedir.

Meri planda YEŞİL ALAN olan Gezi Parkı, yakın çevresinin tek yeşil alanıdır. Yeşil Alanın inşaata açılması plan bütününde yeşil alan miktarını azaltacaktır. Plan bütünü yeniden ele alınıp Gezi Parkı civarında aynı miktarda yeşil alan yaratılmadan Gezi Parkı inşaata açılamaz.

Ayrıca; Topçu Kışlası'nın “RESTİTÜSYON” projesi hazırlanarak yeniden ihyası da mümkün değildir.

Restitüsyon, bir eserin özgün tasarımını açıklamak, tarihi gelişimini irdelemek, kalıntıların daha iyi kavranabilmesini sağlamak için yapılır.

Taksim Kışlası tamamen yok olmuş bir yapıdır. Kışlanın ne gibi değişikliğe uğradığına, aslının nasıl olduğuna dair arşiv kayıtları, yapıya ait çizimler, belgeler ve izler bulunmamaktadır. Sadece fotoğraflardan yararlanarak yapılan plan, kesit, görünüş ve çeşitli çizimlerle yapılan proje "restitüsyon" değil, “Rekonstrüksyon” projesidir.

Rekonstrüksyon yöntemi ile yapılacak yeni yapı, Taksim Kışlası'nın tarihi değerini asla taşımayacak, gerçeğinin yerini asla doldurmayacak, taklit bir kopyası, “çakması” olacaktır.

Bu kopyanın, kovboy filmlerindeki, sinema dekorundan, Antalya'da ki Topkapı Sarayı ve Kremlin Sarayı taklidi otellerden farkı olmayacaktır.

Topçu Kışlasının taklidini Gezi Parkı'na yapmak, geçmişe saygısızlık, geleceğe yalan söylemektir. Geçmişe saygısızlıktır; Çünkü restitüsyon uydurmadır. Geleceğe yalan söylemektir; Çünkü yapılan taklit bina yıkılan Kışla olmayacaktır.

Tarihi bir kompozisyonun öğesi ve parçası olmayacak, KOPYA bir yapının, Taksim Gezi Parkına yapılmasının, ne tarih açısından bir değeri vardır, ne eski eser sayılabilir, nede o bölgenin ihtiyaçları açısından bir anlamı vardır. Bu yapının oraya yapılması ile ilgili dayatmanın nedeni, ideolojik değilse, tamamen ekonomik nedenlere dayanan bir arsa üretme ve inşaat operasyonudur.

Topçu Kışlası'nın benzeri, mutlaka yapılmak isteniyorsa, kültür merkezi olarak başka bir yere inşa edilebilir. Taksim'de bir Kültür Sarayı zaten vardır. Madem sıfırdan, inşa edilecek, Beyoğlu sınırları içinde en uygun yerde yapılmalıdır.

Kasımpaşa Spor Kulübü'ne, yeni tesisler Kemerburgaz'da hızla yapılmaktadır. Mevcut Stadyum taşınacak, yer boşalacaktır. Topçu Kışlasının kopyasının kültür merkezi olarak yapılması için Kasımpaşa Stadyumu'nun yeri değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak; 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: 1. Maddesinde yasanın amacını belirlemiş; 2. Maddesinde de: “Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.” Demiştir.

Koruma Kurulu'nun İlgili Kanun'un kendisine yüklediği sorumluluk kapsamında, Koruma Amaçlı Nazım Planda yeşil alan olan ve bölgenin tek açık alanı Taksim Gezi Parkı'nın inşaata açılmaması için gerekli önlemi ve kararı alması hususunu arz ederiz. Saygılarımızla.

İBB CHP Meclis Gurup Yönetimi: Fahrettin Kayhan, Mehmet Yıldız, Ayşe İnci Beşpınar, Halil Sarıca, Tuncer Özyavuz, Mustafa Özdemir, Özgen Nama, Suna Göçengil, Beyoğlu İBB Meclis Üyeleri: Halil Kaya Özer, Ali Rıza Yakupoğlu.
Adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. Saraçhane- İstanbul.

(MUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com