?Zelle?Tirme ?Daresi Ba?Kanl??? Genel İdare Hizmetleri S?N?F?Ndan...

?Zelle?Tirme ?Daresi Ba?Kanl??? Genel İdare Hizmetleri S?N?F?Ndan...
-?zelle?tirme ?daresi Ba?kanl??? genel idare hizmetleri s?n?f?ndan 25 kadroya atanmak ?zere uzman yard?mc?s?...

-?zelle?tirme ?daresi Ba?kanl??? genel idare hizmetleri s?n?f?ndan 25 kadroya atanmak ?zere uzman yard?mc?s? alacak. T?rkiye Eletrik ?letim A.?. Genel M?d?rl??? Tefti? Kurulu Ba?kanl???'na giri? s?nav? ile elektrik ve elektrik-elektronik m?hendisi 5 m?fetti? yard?mc?s?, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'na 12 teknik uzman yard?mc?s?, Kamu G?zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar? Kurumu'na 15 uzman yard?mc?s? al?m? yap?lacak. ANKARA (ANKA) - Kamu kurumlar?na s?navla uzman ve m?fetti? yard?mc?s? al?nacak. ?zelle?tirme ?daresi Ba?kanl??? (??B) genel idare hizmetleri s?n?f?ndan 25 adet kadroya atanmak ?zere uzman yard?mc?s? alacak. T?rkiye Eletrik ?letim A.?. (TE?A?) Genel M?d?rl???, Tefti? Kurulu Ba?kanl???'na giri? s?nav? ile elektrik ve elektrik-elektronik m?hendisi 5 m?fetti? yard?mc?s?, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'na (BTK) 12 teknik uzman yard?mc?s?, Kamu G?zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar? Kurumu'na 15 uzman yard?mc?s? al?m? yap?lacak.
Kamuya personel al?m? ile duyurular Resmi Gazete'de yay?mland?. Buna g?re ??B'de bo? bulunan, genel idare hizmetleri s?n?f?ndan 25 adet kadroya atanmak ve uzman olarak yeti?tirilmek ?zere uzman yard?mc?s? al?nacak. ??renim dallar? itibar?yla al?nacak uzman yard?mc?s? adaylar?n?n KPSS puan t?rlerine g?re taban puanlar? de?i?iklik g?sterecek. ?ehir ve b?lge planlama, harita m?hendisli?i, in?aat m?hendisli?i, end?stri m?hendisli?i alan?nda ??renim yapm?? adaylar aras?nda s?navla se?ilecek toplam 8 aday i?in KPSS4 puan t?r?nden 70 puan almalar?, i?letme, iktisat, maliye, kamu y?netimi, hukuk ve uluslar aras? ili?kiler alan?nda e?itim g?ren di?er adaylar i?in ise KPSSP-117 puan t?r?nden 80 taban puan almalar? gerekecek.
Memur olma genel ?artlar?n? ta??yan adaylar?n 2013 y?l? Ocak ay?n?n birinci g?n? itibar?yla otuz be? ya??n? doldurmam?? olmas? ?art? aranacak. ?zelle?tirme ?daresi Ba?kanl??? uzman yard?mc?l??? giri? s?nav? i?in ba?vurular 16 Eyl?l 2013 tarihinde ba?lay?p, 27 Eyl?l 2013 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Yaz?l? ve s?zl? olarak d?zenlenecek giri? s?nav?n?n yaz?l? b?l?m? 26 Ekim 2013 Cumartesi g?n? saat 10.00'da Ankara'da yap?lacak. Giri? s?nav?n?n yaz?l? b?l?m?ne kat?lmaya hak kazanan adaylar?n isim listesi 7 Ekim 2013 tarihinde ??B'nin "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Ba?vuruda bulunup, yaz?l? s?nava girmeye hak kazand??? ilan edilen adaylar, yaz?l? s?nava giri? belgelerini 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Milli E?itim Bakanl???'n?n "www.meb.gov.tr" internet adresinden temin edecek.Yaz?l? s?nav?n yap?laca?? adresler 22 Ekim 2013 tarihinde Milli E?itim Bakanl???'n?n "www.meb.gov.tr" internet adresi ile ??B'nin "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

-TE?A? 5 M?FETT?? YARDIMCISI ALACAK-

TE?A? Genel M?d?rl???, Tefti? Kurulu Ba?kanl???'n?n giri? s?nav? ile elektrik ve elektrik-elektronik m?hendisi 5 m?fetti? yard?mc?s? alacak. S?nav, 26 Ekim 2013 Cumartesi g?n? 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri aras?nda Ankara Bah?elievler'deki TE?A? Genel M?d?rl???'nde yap?lacak.

-BTK 12 TEKN?K UZMAN YARDIMCISI ALACAK-

BTK yaz?l? ve s?zl? olmak ?zere iki a?amada yap?lacak giri? s?nav? ile teknik uzman yard?mc?s? alacak. Teknik hizmetler s?n?f? 8. dereceli kadrolara atanacak toplam 12 teknik uzman yard?mc?s? elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberle?me, end?stri, fizik, bilgisayar ve telekom?nikasyon m?hendisli?i b?l?mleri mezunlar? aras?nda al?nacak.

-KAMU G?ZET?M? MUHASEBE VE DENET?M STANDARTLARI KURUMU SINAVLA 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK-

Kamu G?zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar? Kurumu'nda g?revlendirilmek ?zere 15 uzman yard?mc?s? al?nacak. Uzman yard?mc?lar?ndan 10'u genel kadrolar i?in, 5'i bili?im kadrosu i?in istihdam edilecek. Yap?lacak yaz?l? ve s?zl? s?nav sonucunda ba?ar?l? olanlar aras?ndan uzman yard?mc?s? al?m? yap?lacak. S?nav ba?vurular? 16 Eyl?l 2013 tarihinde ba?lay?p 27 Eyl?l tarihinde sona erecek. Giri? s?nav?n?n yaz?l? b?l?m? 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde d?rt oturumda Ankara'da yap?lacak.(ANKA)
(HGS/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com